Ventės rage esančių rekeacinių įstaigų veiklos pasiūlos analizė ir optimizavimo galimybės

43 psl. / 9722 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

          Turizmas labai svarbi šalies ekonomikos šaka. Tai darbo vietos viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose, turizmo firmose, maitinimo įmonėse, muziejuose, parkuose bei parduotuvėse.

            Atvykstamasis (užsienio) turizmas leidžia didinti šalies paslaugų eksportą ir skatinti vietinių produktų ir prekių vartojimą bei turizmo išteklių naudojimą, taip pat daro įtaką šių išteklių išsaugojimui. Atvykstamasis turizmas yra vienas iš efektyviausių būdų pristatyti Lietuvą pasauliui ir formuoti šalies įvaizdį. Taip pat vietinis turizmas skatina turizmo paslaugų vartojimą, tai lemia noras pažinti savo kraštą, formuoti asmenybę. Vietinis turizmas – tai žmonių poilsis, nuo kurio didele dalimi priklauso šalies darbo jėgos kokybiniai rodikliai. (Miknius R., 1999, 9psl.)

            Pasaulinės turizmo plėtros tendencijos rodo, jog turizmo sektorius užima vis svarbesnę vietą daugelio šalių ekonomikoje, prognozuojama, kad turizmo sektorius sukurs iki 4% pasaulio BVP. Lietuva tampa vis sparčiau besivystančia turizmo šalimi dėl savo santykinio naujumo, pagerėjusio pasiekiamumo ir augančio turistų aptarnavimo kokybės. Šilutės kraštas, kuriame randasi Ventė, savo išskirtine geografine padėtimi, unikaliu kraštovaizdžiu ir savita etnokultūra patrauklus ir perspektyvus turizmo verslui. Pamarys, Nemunas ir jo delta jau dabar kasmet traukia poilsiautojus ir iš Lietuvos, ir iš užsienio.

Ventės ragas – viena lankomiausių (Šilutės turizmo informacijos centro duomenimis kasmet atvyksta po 30-50 tūkst. lankytojų iš Lietuvos ir pasaulio), priklausanti Nemuno deltos regioniniam parkui, Šilutės rajono vietų, įsikūrusi Ventėje, Kintų seniūnijoje, Kuršių marių pakrantėje. Jo ilgis siekia 5,5 km, o plotis - 2,2 km. Ventės ragas svarbus ne tik istoriškai, bet taip pat ir gamtine bei kultūrine prasme. Ventėje yra ornitologinė stotis, kurioje yra žieduojami paukščiai. Prie žiedavimo tinklų įkurdintas muziejus, kuriame supažindinama su paukščių žiedavimo ypatumais bei įvairių paukščių iškamšomis. Šalia muziejaus ir žiedavimo stoties - Ventės rago švyturys, kuris yra vienas iš seniausių Lietuvoje, o taip pat vienas iš nedaugelio į kurį leidžiama įlipti lankytojams. Iš čia galima matyti Nidą, Preilą.

Čia kasmet apsilanko daug turistų iš Lietuvos ir pasaulio, tad vieta sulaukia nemažai dėmesio. Turizmas, kaip prioritetinė Lietuvos ūkio šaka deklaruota 1993 ir 1999 metais parengtose Nacionalinėse turizmo plėtros programose, 1998 metais priimto Lietuvos Respublikos Turizmo įstatyme prioritetai teikiami vietiniam ir atvykstamajam turizmui. (VŠĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 2002, 34-35 psl.). Dėl poilsiautojų, turistų srautų tikslinga ištirti šią vietovę (kaip jau buvo minima pirmajame kursiniame darbe), o vėliau teikti apie ją tikslingą informaciją. Tyrimai svarbūs tuo, kad apie Ventėje teikiamas paslaugas, jų kokybę, galimybes yra mažas ištirtumas.

            Rekreacijos ir turizmo katedroje darbų apie „Ventės rage esančių rekreacijos ir turizmo įstaigų veiklos pasiūlos analizė ir optimizavimo galimybės“ per pastaruosius dešimt metų nėra rašyta. Ši vietovė tam tikromis temomis analizuota šiuose katedros studentų darbuose : „Rytinio Pamario : Drevernos, Kintų ir Ventės vietovių poledinės žūklės mėgėjų interesai“ (E. Daniūtė, 2009) bei „Ornitologinio turizmo vystymo galimybės Vakarų Lietuvoje“ (L. Mikilkevičiūtė, 2008). Tai itin skatina daugiau domėtis bei tirti šią temą giliau. Knygų autoriai, tokie kaip V. Jusys, L. Jezerskas ir A. Vėlius rašo tik apie Ventės ragą ir paukščių migraciją bei žiedavimą. Todėl turizmas ir rekreacija Ventėje yra tirtina sritis. Šilutės rajonui skiriama daug dėmesio, vykdomi projektai, skatinantys turizmo veiklą. Siekiama sutvarkyti aplinką, kelius, renovuoti kultūros objektus, sudaryti prielaidas žmonių užimtumui didinti, kuriant paslaugų objektus. Dėl projektų rajoninės apimties, finansavimas dalinamas visam rajonui.

Problema. Nepaisant pastaraisiais metais įgyvendintų projektų bei iniciatyvų, Ventės rage esančių rekreacijos ir turizmo įstaigų bei jų veiklos pasiūlos įvairovė, kaip tokio populiarumo vietovei, per menka tam, kad patenkintų vis didėjančio (30-50 tūkst. turistų per metus) šioje teritorijoje turistų srauto poreikius. Tai savaime trukdo ir stabdo verslo plėtrą turizmo srityje.

Objektas : Rekreacijos ir turizmo įstaigos Ventės rage, jų veiklos pasiūla.

   Tikslas. Analizuoti Ventėje esančių rekreacijos ir turizmo įstaigas, įvertinus jų veiklos pasiūlą pateikti pasiūlymus rekreacinei ir turizmo veiklai optimizuoti.

Uždaviniai :

 1. Apžvelgti rekreacijos ir turizmo įstaigų, jų veiklos teorinius aspektus.
 2. Analizuoti Ventės rage esančias rekreacijos ir turizmo įstaigas, jų veiklos pasiūlą.
 3. Apžvelgti rekreacinius išteklius ir infrastruktūrą analizuojamoje teritorijoje ir pateikti jų pritaikymo rekreacinės veiklos, turizmo bei renginių organizavimui galimybes.
 4. Atvykstančių turistų ir poilsiautojų apklausa, siekiant išsiaiškinti, jų nuomonę apie šios vietovės rekreacines įstaigas ir jų veiklą.
 5. Pateikti rekreacijos ir turizmo įstaigų Ventės rage veiklos optimizavimo galimybes ir būdus.

                     Taikomi tyrimo metodai :

 1. Mokslinės literatūros ir dokumentų, statistinės informacijos analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Objektų lankymas, stebėjimas ir fotofiksacija (siekiama parodyti estetinę vietovės ir įstaigų būklę).

Literatūros apžvalga:

Rašant šį darbą buvo naudojamasi šiomis teminėmis knygomis : P.Grecevičius ir kt. „Turizmas“, E.Vitkienės „Paslaugų marketingas“, „Rekreacija“, R.Miknius „Svetingas viešbutis – sėkmingas verslas“, P.Blaževičius „Laisvalaikio organizavimas“, D.Dvilevičienė „Kelionių paslaugų industrija ir komercija“, A.Skerstonienė „Lietuvos turizmo ištekliai“ bei autorių A.Armaitienės, D.Žilytės, R.Sirusienės, R.Jakučiūnaitės-Kubertavičienės, A.Paulavičiūtės nuomonėmis. Taip pat buvo išanalizuoti Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2005-2014 metams ir turizmo sektorių reglamentuojantys teisės aktai. Mokslinių straipsnių šio regiono tematika nėra.

   Galima teigti, kad literatūros lietuvių kalba tiksline rekreacinių įstaigų veiklos tematika nėra, tik keletas skyrelių įvairiose turizmo knygose. Todėl šiame darbe analizuojant rekreacinių įstaigų veikos pasiūlą naudotasi įvairių autorių nuomone.

Tyrimui pasirinktas anketinis metodas, kuriam atlikti buvo naudojamasi dvejomis knygomis : K.Kardelio „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ ir A.Armaitienės „Anketos sudarymo metodika“. Buvo anketuojami atvykę turistai. Suvedus anketinius duomenis siekta įrodyti, jog dabartinė paslaugų įvairovė yra per menka, kas trukdo verslui plėtotis. Įvertinus gautus rezultatus, teikiami pasiūlymai bei optimizavimo galimybės.

 

Sąvokos :

Rekreacija(lot. recreare – atstatymas) – žmogaus dvasinių ir fizinių jėgų atgavimo procesas. (Armaitienė, 1999, 9 psl.)

Rekreacinės įmonės – tai kelionių organizavimo (turizmo bei kelionių agentūros), svetingumo (apgyvendinimo ir maitinimo įmonės) bei kitas paslaugas turistams teikiančios įmonės. Rekreacijos organizacijoms taip pat priskiriamos valstybinio valdymo ir vietos savivaldos bei turizmo asociacijos, koordinuojančios ir reguliuojančios rekreacinių įmonių veiklą bei turizmo politiką šalyje.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS2
 • 1. REKREACIJOS IR TURIZMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TEORINĖS PRIELAIDOS5
 • 1.1. Rekreacijos ir turizmo įstaigų tipai, jų veiklos aspektai6
 • 1.2. Rekreacijos ir turizmo įstaigų veiklos teisinis reglamentavimas10
 • 2. REKREACINĖS IR TURIZMO VEIKLOS PASIŪLOS ANALIZĖ-VERTINIMAS VENTĖJE13
 • 2.1. Rekreacinių ir turizmo įstaigų Ventėje apžvalga ir veiklos pasiūlos analizė14
 • 2.2. Rekreacinių išteklių bei infrastruktūros Ventėje pritaikymo rekreacinei veiklai
 • galimybės17
 • 2.3. Rekreacijos ir turizmo įstaigų veiklos pasiūlos tyrimas Ventėje21
 • 2.3.1. Ventėje esančių įstaigų rekreacinės veiklos tyrimo metodika ir organizavimas22
 • 2.3.2. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija23
 • 3. REKREACINĖS VEIKLOS VENTĖS RAGE OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖS29
 • 3.1. Rekreacinių išteklių panaudojimo galimybės (SSGG analizė)29
 • 3.2. Ventės rago infrastruktūros optimizavimo galimybės30
 • 3.3. Rekreacinės veiklos optimizavimo galimybės30
 • 3.4. Siūloma optimizavimo programa31
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33
 • ŽEMĖLAPIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS36
 • PRIEDAI37

Reziumė

Autorius
gintarėt
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2019
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
43 psl.

Susiję darbai

Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone

Turizmas Diplominis darbas 2015 m. kristinut93
Temos aktualumas. Daugelyje pasaulio šalių turizmas laikomas svarbiausia ūkio šaka. Lietuvoje augantis pragyvenimo lygis sudaro palankias sąlygas turizmo plėtrai. Pagrindinė turizmo kryptis Lietuvoje...

Turizmo paslaugų pasiūlos analizė

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo sąvoka asocijuojasi su laisvalaikiu, poilsiu bei rekreacija. Tačiau...

Kelionių agentūrų veiklos analizė Vilniuje

Turizmas Kursinis darbas 2013 m. rasa13
Pasirinktų kelionių agentūrų teikiamos paslaugos neturi didelių skirtumų. Kelionių agentūrų veiklos ir paslaugų Vilniaus rajone SWOT analizė yra pagrįstas kelionių agentūrų yra veiklos...

Kelionių agentūrų veiklos analizė

Turizmas Kursinis darbas 2016 m. rasa13
Pasirinktų kelionių agentūrų teikiamos paslaugos neturi didelių skirtumų. Kelionių agentūrų veiklos ir paslaugų Vilniaus rajone SWOT analizė yra pagrįstas kelionių agentūrų yra veiklos...