Ventės rago rekreaciniai ištekliai ir jų vertinimas

48 psl. / 10450 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

            Ventės ragas – viena lankomiausių Šilutės rajono vietų, įsikūrusi Ventėje, Kintų seniūnijoje, Kuršių marių pakrantėje. Jo ilgis siekia 5,5 km, o plotis - 2,2 km. Ventės ragas svarbus ne tik istoriškai, bet taip pat ir gamtine bei kultūrine prasme. Čia galima pasigrožėti ne tik Marių pakrante, bet taip pat pasivaikščioti Ventės rago molu, kuris stabdo pusiasalio nykimo procesą, naikindamas ledo luitus. Čia taip pat yra ornitologinė stotis, kurioje yra žieduojami parskridę paukščiai iš šiltųjų kraštų. Paukščiai čia gauna lietuviškus žiedus arba jau atskridę turi kitos šalies spaustą žiedelį. Prie žiedavimo tinklų įkurdintas muziejus, kuriame supažindinama su paukščių žiedavimo ypatumais bei galima pasigrožėti įvairių paukščių iškamšomis. Šalia muziejaus ir žiedavimo stoties - Ventės rago švyturys, kuris yra vienas iš seniausių Lietuvoje, o taip pat vienas iš nedaugelio į kurį leidžiama įlipti lankytojams. Iš čia galima matyti Nidą, Preilą.

Čia kasmet atvyksta daug turistų iš Lietuvos ir pasaulio, tad vieta sulaukia nemažai dėmesio. Turizmas, kaip prioritetinė Lietuvos ūkio šaka deklaruota 1993 ir 1999 metais parengtose Nacionalinėse turizmo plėtros programose, 1998 metais priimto Lietuvos Respublikos Turizmo įstatyme prioritetai teikiami vietiniam ir atvykstamajam turizmui. (VŠĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 2002, 34-35 psl.). Dėl poilsiautojų, turistų srautų tikslinga ištirti šią vietovę, kad rekreantams būtų suteikta visa įmanoma informacija apie Ventę (nurodytos lankomos vietos, nupasakojama jų istorinė vertė, ekonomika, kultūrinės vertybės, poilsio, nakvynės galimybės, pasiekiamumas), įvertinti vietovės vertingumą, infrastruktūros būklę, socialinius ir ekonominius aspektus bei teikti pasiūlymus reikiamiems pokyčiams. Tyrimai svarbūs tuo, kad šia tema mažas ištirtumas.

            Rekreacijos ir turizmo katedroje darbų, susijusių su tema „Ventės rago rekreaciniai ištekliai ir jų vertinimas“ per pastaruosius dešimt metų nėra rašyta. Ši vietovė tam tikromis temomis aprašyta šiuose katedros studentų darbuose : „Rytinio Pamario : Drevernos, Kintų ir Ventės vietovių poledinės žūklės mėgėjų interesai“ (E. Daniūtė, 2009) bei „Ornitologinio turizmo vystymo galimybės Vakarų Lietuvoje“ (L. Mikilkevičiūtė, 2008). Tai itin skatina daugiau domėtis bei tirti šią temą giliau. Knygų autoriai, tokie kaip V. Jusys, L. Jezerskas ir A. Vėlius rašo tik apie Ventės ragą ir paukščių migraciją bei žiedavimą. Todėl turizmas ir rekreacija Ventėje yra tirtina sritis. Šilutės rajonui skiriama daug dėmesio, vykdomi projektai, skatinantys turizmo veiklą. Siekiama sutvarkyti aplinką, kelius, renovuoti kultūros objektus, sudaryti prielaidas žmonių užimtumui didinti, kuriant paslaugų objektus. Dėl projektų rajoninės apimties, finansavimas dalinamas visam rajonui.

Problema. Iš aprašyto seka, kad nepaisant pastaraisiais metais įgyvendintų projektų bei iniciatyvų, rekreacinė Ventės rago infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta tam, kad patenkintų vis didėjančio šioje teritorijoje turistų srauto poreikius. Tai savaime trukdo ir stabdo verslo plėtrą turizmo srityje.

   Tikslas. Ištirti Ventės rago rekreacinius išteklius bei paslaugų infrastruktūrą bei pateikti siūlymus jų vystymui bei panaudojimo galimybių gerinimui. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, pateikti pasiūlymus, kaip geriau pritaikyti šią vietovę lankytojų poreikiams.

Uždaviniai. Pateikiamu darbu bus siekiama :

 1. Išanalizuoti Ventės rago teritorijos rekreacijos ir turizmo tolimąją aplinką (teritorijos gamtinė-kultūrinė aplinka; politinė-teisinė aplinka; ekonominė aplinka; socialinė-demografinė aplinka).
 2. Ištirti Ventės rago teritorijos rekreacijos ir turizmo išteklius (gamtinius, kultūrinius, socialinius išteklius; rekreacinę infrastruktūrą).
 3. Ištirti Ventės rago teritorijoje teikiamas turizmo paslaugas (apgyvendinimo, maitinimo, informavimo, pramogų ir kitas rekreacijos bei turizmo paslaugas).
 4. Atlikti tyrimą bei teikti pasiūlymus.

                     Darbe naudojami metodai : anketinė apklausa (apklausiant atvykstančius turistus ir poilsiautojus, siekiama išsiaiškinti, kaip šią vietovę įvertina vartotojai); interviu (gaunama informacija iš vietinių gyventojų apie jų darbo pobūdį, užimtumą bei požiūrį į turizmą, o remiantis P. Grecevičium ir kt.(2002), galima teigti, jog siekiant užtikrinti subalansuotą rekreacinių išteklių naudojimą, rekreacinių paslaugų kūrimą ir plėtojimą, būtina nustatyti jo gyventojų prioritetus bei įpročius rekreacinei veiklai); fotofiksacija (siekiama parodyti estetinę vietovės ir traukos objektų būklę).

                     Sąvokos :

Aplinka – tai erdvės elementų visuma, tiesiogiai ar netiesiogiai veikianti žmogų. (P.Grecevičius, 2002, 60 psl.)

Rekreacija(lot. recreare – atstatymas) – žmogaus dvasinių ir fizinių jėgų atgavimo procesas. (Armaitienė, 1999, 9 psl.)

Turizmas – žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienerius metus, jei ši veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas lankomoje vietoje. (Armaitienė, 1999, 15 psl.)

Ornitologija – zoologijos dalis, tirianti paukščius. www.lkz.lt


Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA3
 • ĮVADAS4
 • 1. VENTĖS RAGO TERITORIJOS REKREACIJOS IR TURIZMO TOLIMOJI
 • APLINKA6
 • 1.1. Ventės rago teritorijos gamtinė – kultūrinė aplinka6
 • 1.2. Ventės rago teritorijos politinė – teisinė aplinka8
 • 1.3. Ventės rago teritorijos ekonominė aplinka10
 • 1.4. Ventės rago teritorijos socialinė – demografinė aplinka12
 • 2. VENTĖS RAGO TERITORIJOS REKREACIJOS IR TURIZMO IŠTEKLIAI14
 • 2.1. Ventės rago teritorijos gamtiniai ištekliai14
 • 2.2. Ventės rago teritorijos kultūriniai ištekliai16
 • 2.3. Ventės rago teritorijos socialiniai (žmonių) ištekliai17
 • 2.4. Ventės rago teritorijos rekreacinė infrastruktūra18
 • 3. VENTĖS RAGO TERITORIJOJE TEIKIAMOS TURIZMO PASLAUGOS21
 • 3.1. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos21
 • 3.2. Informavimo paslaugos23
 • 3.3. Pramogų paslaugos24
 • 3.4. Kitos rekreacinės ir turizmo paslaugos25
 • 4. TYRIMAS, PASIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS27
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS36
 • PRIEDAI37

Reziumė

Autorius
gintarėt
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€9.96
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2019
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Vilniaus kultūriniai ir gamtiniai ištekliai

Turizmas Prezentacija 2012 m. slapuke7
Vilnius – Lietuvos sostinė ir didžiausias šalies miestas. Tai vienintelė miesto savivaldybė Lietuvoje, kuri apima ne vieną miestą, bet du miestus (Vilnių ir...

Jėgos aitvarų rekreacijos paslaugų kokybės vertinimas

Turizmas Diplominis darbas 2016 m. jonceponce
Temos aktualumas. Pastaruoju metu pastebimas sistemingai didėjantis vartotojų susidomėjimas rekreacinėmis paslaugomis, kurios gali suteikti reikalingą poilsį, malonius pojūčius, ramybę, kurie leistų praleisti turimą...