Kita / Turizmas

Ventės rago rekreaciniai ištekliai ir jų vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

            Ventės ragas – viena lankomiausių Šilutės rajono vietų, įsikūrusi Ventėje, Kintų seniūnijoje, Kuršių marių pakrantėje. Jo ilgis siekia 5,5 km, o plotis - 2,2 km. Ventės ragas svarbus ne tik istoriškai, bet taip pat ir gamtine bei kultūrine prasme. Čia galima pasigrožėti ne tik Marių pakrante, bet taip pat pasivaikščioti Ventės rago molu, kuris stabdo pusiasalio nykimo procesą, naikindamas ledo luitus. Čia taip pat yra ornitologinė stotis, kurioje yra žieduojami parskridę paukščiai iš šiltųjų kraštų. Paukščiai čia gauna lietuviškus žiedus arba jau atskridę turi kitos šalies spaustą žiedelį. Prie žiedavimo tinklų įkurdintas muziejus, kuriame supažindinama su paukščių žiedavimo ypatumais bei galima pasigrožėti įvairių paukščių iškamšomis. Šalia muziejaus ir žiedavimo stoties - Ventės rago švyturys, kuris yra vienas iš seniausių Lietuvoje, o taip pat vienas iš nedaugelio į kurį leidžiama įlipti lankytojams. Iš čia galima matyti Nidą, Preilą.

Čia kasmet atvyksta daug turistų iš Lietuvos ir pasaulio, tad vieta sulaukia nemažai dėmesio. Turizmas, kaip prioritetinė Lietuvos ūkio šaka deklaruota 1993 ir 1999 metais parengtose Nacionalinėse turizmo plėtros programose, 1998 metais priimto Lietuvos Respublikos Turizmo įstatyme prioritetai teikiami vietiniam ir atvykstamajam turizmui. (VŠĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 2002, 34-35 psl.). Dėl poilsiautojų, turistų srautų tikslinga ištirti šią vietovę, kad rekreantams būtų suteikta visa įmanoma informacija apie Ventę (nurodytos lankomos vietos, nupasakojama jų istorinė vertė, ekonomika, kultūrinės vertybės, poilsio, nakvynės galimybės, pasiekiamumas), įvertinti vietovės vertingumą, infrastruktūros būklę, socialinius ir ekonominius aspektus bei teikti pasiūlymus reikiamiems pokyčiams. Tyrimai svarbūs tuo, kad šia tema mažas ištirtumas.

            Rekreacijos ir turizmo katedroje darbų, susijusių su tema „Ventės rago rekreaciniai ištekliai ir jų vertinimas“ per pastaruosius dešimt metų nėra rašyta. Ši vietovė tam tikromis temomis aprašyta šiuose katedros studentų darbuose : „Rytinio Pamario : Drevernos, Kintų ir Ventės vietovių poledinės žūklės mėgėjų interesai“ (E. Daniūtė, 2009) bei „Ornitologinio turizmo vystymo galimybės Vakarų Lietuvoje“ (L. Mikilkevičiūtė, 2008). Tai itin skatina daugiau domėtis bei tirti šią temą giliau. Knygų autoriai, tokie kaip V. Jusys, L. Jezerskas ir A. Vėlius rašo tik apie Ventės ragą ir paukščių migraciją bei žiedavimą. Todėl turizmas ir rekreacija Ventėje yra tirtina sritis. Šilutės rajonui skiriama daug dėmesio, vykdomi projektai, skatinantys turizmo veiklą. Siekiama sutvarkyti aplinką, kelius, renovuoti kultūros objektus, sudaryti prielaidas žmonių užimtumui didinti, kuriant paslaugų objektus. Dėl projektų rajoninės apimties, finansavimas dalinamas visam rajonui.

Problema. Iš aprašyto seka, kad nepaisant pastaraisiais metais įgyvendintų projektų bei iniciatyvų, rekreacinė Ventės rago infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta tam, kad patenkintų vis didėjančio šioje teritorijoje turistų srauto poreikius. Tai savaime trukdo ir stabdo verslo plėtrą turizmo srityje.

   Tikslas. Ištirti Ventės rago rekreacinius išteklius bei paslaugų infrastruktūrą bei pateikti siūlymus jų vystymui bei panaudojimo galimybių gerinimui. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, pateikti pasiūlymus, kaip geriau pritaikyti šią vietovę lankytojų poreikiams.

Uždaviniai. Pateikiamu darbu bus siekiama :

 1. Išanalizuoti Ventės rago teritorijos rekreacijos ir turizmo tolimąją aplinką (teritorijos gamtinė-kultūrinė aplinka; politinė-teisinė aplinka; ekonominė aplinka; socialinė-demografinė aplinka).
 2. Ištirti Ventės rago teritorijos rekreacijos ir turizmo išteklius (gamtinius, kultūrinius, socialinius išteklius; rekreacinę infrastruktūrą).
 3. Ištirti Ventės rago teritorijoje teikiamas turizmo paslaugas (apgyvendinimo, maitinimo, informavimo, pramogų ir kitas rekreacijos bei turizmo paslaugas).
 4. Atlikti tyrimą bei teikti pasiūlymus.

                     Darbe naudojami metodai : anketinė apklausa (apklausiant atvykstančius turistus ir poilsiautojus, siekiama išsiaiškinti, kaip šią vietovę įvertina vartotojai); interviu (gaunama informacija iš vietinių gyventojų apie jų darbo pobūdį, užimtumą bei požiūrį į turizmą, o remiantis P. Grecevičium ir kt.(2002), galima teigti, jog siekiant užtikrinti subalansuotą rekreacinių išteklių naudojimą, rekreacinių paslaugų kūrimą ir plėtojimą, būtina nustatyti jo gyventojų prioritetus bei įpročius rekreacinei veiklai); fotofiksacija (siekiama parodyti estetinę vietovės ir traukos objektų būklę).

                     Sąvokos :

Aplinka – tai erdvės elementų visuma, tiesiogiai ar netiesiogiai veikianti žmogų. (P.Grecevičius, 2002, 60 psl.)

Rekreacija(lot. recreare – atstatymas) – žmogaus dvasinių ir fizinių jėgų atgavimo procesas. (Armaitienė, 1999, 9 psl.)

Turizmas – žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienerius metus, jei ši veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas lankomoje vietoje. (Armaitienė, 1999, 15 psl.)

Ornitologija – zoologijos dalis, tirianti paukščius. www.lkz.lt

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10450 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA3
 • ĮVADAS4
 • 1. VENTĖS RAGO TERITORIJOS REKREACIJOS IR TURIZMO TOLIMOJI
 • APLINKA6
 • 1.1. Ventės rago teritorijos gamtinė – kultūrinė aplinka6
 • 1.2. Ventės rago teritorijos politinė – teisinė aplinka8
 • 1.3. Ventės rago teritorijos ekonominė aplinka10
 • 1.4. Ventės rago teritorijos socialinė – demografinė aplinka12
 • 2. VENTĖS RAGO TERITORIJOS REKREACIJOS IR TURIZMO IŠTEKLIAI14
 • 2.1. Ventės rago teritorijos gamtiniai ištekliai14
 • 2.2. Ventės rago teritorijos kultūriniai ištekliai16
 • 2.3. Ventės rago teritorijos socialiniai (žmonių) ištekliai17
 • 2.4. Ventės rago teritorijos rekreacinė infrastruktūra18
 • 3. VENTĖS RAGO TERITORIJOJE TEIKIAMOS TURIZMO PASLAUGOS21
 • 3.1. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos21
 • 3.2. Informavimo paslaugos23
 • 3.3. Pramogų paslaugos24
 • 3.4. Kitos rekreacinės ir turizmo paslaugos25
 • 4. TYRIMAS, PASIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS27
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS36
 • PRIEDAI37

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui
Prezentacija Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui

Vienas iš svarbiausių miesto vizijos aspektų yra tai, jog miestas patogus ir malonus jo gyventojams [...]

Rekreacinių išteklių vertinimo praktikos ataskaita: DAMBOS TVENKINYS
Praktikos ataskaita Rekreacinių išteklių vertinimo praktikos ataskaita: DAMBOS TVENKINYS

Rekreaciniai ištekliai tai viena rūšis išteklių iš visų gamtos išteklių rūšių. Šie ištekliai vis didesnę įgauna reikšmę, nes yra susiję su žmonių poilsiu, gydymusi ir turizmu. Dalį rekreacinių išteklių sukūrė pati gamta — vandenų ir jūrų paplūdimius, vaizdingas upių ir ežerų pakrantes, galingus krioklius ir trykštančius geizerius, kalnus, miškus, egzotiškas salas jūrų bei vandenynų platybėse. Kasmet regioniniuose parkuose — saugomuose plotuose ar objektuose — lankosi tūkstančiai turistų.  Temos naujumas ir aktualumas: Dauguma Kurtuvėnų regioninio parko rekreacinėse zonose esantys tvenkiniai yra labai gerai ir kruopščiai ištirti, ir kai kurie net jau po keletą kartų, o mano tiriamoji vietovė – Dambos tvenkinys ir aplink jį, kaip ir nebuvo taip labai nuodugniai išnagrinėtas, rodėl iš siūlomų rekreacinių zonų pasirinkau būtent šią zoną. Todėl mano manymu tai bus nauja ir karti aktualu, tiek man pačiai tiriant vietovę, tiek kitiems susidomėjusiems žmonėms. Praktikos tikslas: turizmo išteklių išskyrimas ir klasifikavimas, turizmo išteklių vertinimas, turizmo ir rekreacijos plėtros galimybių nustatymas  Praktikos uždaviniai: Atpažinti ir sugrupuoti rekreacinės teritorijos išteklius pagal jų rūšis. Susisteminti rekreacinės teritorijos kraštotyrinę ir paveldo medžiagą. Įvertinti rekreacinės teritorijos turizmo ir rekreacinius išteklius. Numatyti rekreacinės teritorijos rekreacijos plėtros galimybes ir nustatyti priemones, parengti plėtros planą. Parengti išsamų rekreacinės teritorijos žemėlapį. Informacijos šaltinių apžvalga: Rengiant praktikos ataskaitą buvo nagrinėjami norminiai aktai, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Buvo nagrinėjami internetiniai šaltiniai su tam tikra informacija apie tiriamąja vietovę.  Pagrindiniai darbo rezultatai: Pagrindiniai darbo rezultatai būtų, tai atrinkti ir susisteminti Dambos tvenkinio rekreaciniai ištekliai, taip pat pasiūlytą keletas patarimų vykdomam Dambos tvenkinio plėtros planui. Praktikos atlikimo vieta, laikas: Mano praktikos vieta Kurtuvėnų regioninis parkas ir pasirinkta rekreacinė zona – Dambos tvenkinys ir aplink jį. Praktika buvo atliekama nuo gegužės 20 dienos iki gegužės 30 dienos. [...]

Pagramačio regioninio parko rekreacinių išteklių vertinimas
Praktikos ataskaita Pagramačio regioninio parko rekreacinių išteklių vertinimas

Rekreacinių išteklių vertinimo praktikos tikslas – įtvirtinti savo žinias apie rekreacinių išteklių klasifikavimą; formuoti ir [...]

Molėtų rajono turizmo išteklių vertinimas
Prezentacija Molėtų rajono turizmo išteklių vertinimas

žRajone yra 227 ežerai. žDidžiausi ežerai: Asveja (1015,1 ha, iš jų Molėtų rajone 444 ha), Stirniai [...]

Jėgos aitvarų rekreacijos paslaugų kokybės vertinimas
Diplominis darbas Jėgos aitvarų rekreacijos paslaugų kokybės vertinimas

Temos aktualumas. Pastaruoju metu pastebimas sistemingai didėjantis vartotojų susidomėjimas rekreacinėmis paslaugomis, kurios gali suteikti reikalingą [...]

Gamtinių išteklių reikšmė rekreacijoje ir turizme
Referatas Gamtinių išteklių reikšmė rekreacijoje ir turizme

Gamtiniai ištekliai – natūralūs žmogaus aplinkos komponentai, kuriuos jis naudoja savo poreikių patenkinimui. Jiems priskiriama [...]

Rietavo rajono gamtiniai rekreaciniai ištekliai ir jų naudojimas rekreacinei veiklai
Referatas Rietavo rajono gamtiniai rekreaciniai ištekliai ir jų naudojimas rekreacinei veiklai

Įvadas.   Rietavas – vienas iš ne didelių Žemaitijos miestelių. Jis turi savo istoriją, kultūrą ir gamtą.

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Vartotojų pasitenkinimo atrakcijų turizmu vertinimas Kaune
Diplominis darbas Vartotojų pasitenkinimo atrakcijų turizmu vertinimas Kaune

Darbo aktualumas: Paskutiniaisias metais Lietuvoje sparčiai vystosi atrakcijų turizmas. Atsiranda vis daugiau įvairių atrakcijų – [...]

Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste
Kursinis darbas Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste

Rekreacijos samprata labai plati. Kiek yra žmonių, tiek ir rekreacijos tipų, nes kiekvienas turi skirtingus [...]

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Ventės rage esančių rekeacinių įstaigų veiklos pasiūlos analizė ir optimizavimo galimybės
Kursinis darbas Ventės rage esančių rekeacinių įstaigų veiklos pasiūlos analizė ir optimizavimo galimybės

ĮVADAS             Turizmas labai svarbi šalies ekonomikos šaka. Tai darbo vietos viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose, turizmo [...]

Viešbučio techninės kokybės vertinimas
Referatas Viešbučio techninės kokybės vertinimas

Viešbučio vadybos sėkmė priklauso nuo svečių priėmimo tarnybos, kambarių ūkio, techninių tarnybų, maitinimo ir rinkodaros [...]

Sportinio turizmo paslaugų vertinimas kelionių agentūroje „Travel oasis“
Diplominis darbas Sportinio turizmo paslaugų vertinimas kelionių agentūroje „Travel oasis“

Sportinio turizmo istorija siekia antikos laikus, tačiau kaip mokslinis objektas jis imtas tyrinėti tik prieš [...]

Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte
Referatas Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte

Neringa – prestižinis tarptautinis pajūrio kurortas, esantis Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Čia plėtojamas kurortinis pažintinis [...]