UAB „X“ įvaizdžio analizė

32 psl. / 6167 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais, įvaizdžio formavimas yra naudojamas daugelyje sričių - vadybos, rinkodaros, reklamos, viešųjų ryšių. Nenuostabu, nes įmonės veiklos rezultatai priklauso nuo organizacijos įvaizdžio su savo darbuotojais, partneriais, klientais. Tad organizacijos vadovai planuoja įvaizdį iš vidaus, o iš išorės informuoja visuomenę apie organizacijos veiklą ir jos pasiekimus. Įvaizdis padeda klientui atskirti vienos įmonės paslaugas nuo kitos. Be to, teigiamas įvaizdis visada atveria kelią teigiamai reputacijai į platesnes ir esmines sritis, kaip antai produkto kokybę. Tačiau dauguma šiuolaikinių metodų, naudojamų dirbti su organizacijos įvaizdžio gerinimu, neturi pakankamai teorinių studijų ir dažnai yra tik rinkinys praktinių rekomendacijų, o ne mokslo tyrimais pagrįstų apibendrinimų. Šiuolaikinė mokslinė literatūra nurodo, kad įvaizdžio formavimasis yra glaudžiai susijęs su reklama ir rinkodara. Svarbią vietą šiuolaikiniuose tyrimuose užima įvaizdžio formavimo technologijos, kurios yra nukreiptos į renginių rinkodaros koncepciją. Įvaizdžio formavimo problema yra ta, kad įvaizdis yra nematerialus, jis glūdi žmogaus sąmonėje. Įvaizdis yra labai pažeidžiamas, nes žalą gali sukelti bet kokia informaciją, nepriklausomai nuo organizacijos, kuriai jis priklauso. Formuoti ir gerinti įvaizdį dėl įvairių veiksnių yra labai sunku. Todėl sukurti palankų įvaizdį - vienas iš svarbiausių organizacijos veiklos elementų, kadangi tai padeda įtraukti paslaugas į rinką, bei pasiekti konkurencinį pranašumą.


Kursinio darbo problema. Šiandien vis daugiau organizacijų suvokia, kaip svarbu ne tik formuoti, bet ir tobulinti įmonės įvaizdį, nes tai yra būtina norint užtikrinti organizacijos patikimumą bei siekiant pritraukti naujų klientų. Todėl mūsų pagrindinė šio kursinio darbo problema, atsakyti į klausimą, kokios yra UAB „Irminta“ įvaizdžio gerinimo galimybės.


Kursinio darbo objektas. UAB „Irminta“ įvaizdis


Kusinio darbo tikslas. Įvertinti UAB „Irminta“ įvaizdį ir pasiūlyti jo gerinimo galimybes.


Kursinio darbo uždaviniai:


1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie organizacijos įvaizdį;


2. Išanalizuoti UAB „Irminta“ veiklą;


3. Atlikti tyrimo rezultatų analizę ištyrus UAB „Irminta“ įvaizdį ir pateikti gerinimo galimybes.


Kursinio darbo metodai ir priemonės. Mokslinės literatūros ir publikacijų analizė; sisteminė bei lyginamoji analizė; apibendrinimo metodas; statistinių duomenų analizė. Anketinė apklausa.


Surinktiems pirminiams duomenims įvesti, perduoti, tikrinti, apdoroti ir pateikti naudojama Microsoft Word 3.0. ir Microsoft Excel 7.0.


Kursinio darbo struktūra. Darbą sudaro titulinis lapas, turinys, kursinio darbo užduotis, anotacija, bei įvadas. Dėstomoji darbo dalis yra suskirstyta į 3 dalis: pirmoje dalyje išanalizuojama mokslinė literatūra apie organizacijos įvaizdį nagrinėjant organizacijos įvaizdžio esmę ir svarbą, įvaizdžio formavimo reikšmė bei jo elementai; antroje dalyje nagrinėjama UAB „Irminta“ veiklos pristatymą analizuojant UAB „Irminta“ charakteristiką ir organizacinę struktūrą, įmonės organizacinę veiklą, analizuojamos išorinės ir vidinės įmonės aplinkos; trečioje dalyje aptariami tyrimo rezultatai apie UAB „Irminta“ įvaizdžio gerinimą. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas bei priedai.


Turinys

 • TURINYS
 • KURSINIO DARBO UŽDUOTIS.3
 • KURSINIO DARBO ANOTACIJA4
 • ĮVADAS.5
 • ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO LITERATŪROS ŠALTINIŲ ANALIZĖ.7
 • 1.1. Organizacijos įvaizdžio esmė ir svarba.7
 • 1.2. Organizacijos įvaizdį įtakojantys veiksniai8
 • 1.3. Organizacijos įvaizdžio formavimo vertinimas.9
 • UAB „X“ VEIKLOS PRISTATYMAS.11
 • 2.1. Įmonės charakteristika ir organizacinė valdymo struktūra.11
 • 2.2. Įmonės organizacinė veikla.14
 • 2.3. Įmonės veikloje naudojamas turtas.15
 • TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ IR SIŪLYMAI IDENTIFIKUOTAI PROBLEMAI SPRĘSTI18
 • 3.1. Tyrimo metodologija.18
 • 3.2. Tyrimo rezultatų analizė.21
 • 3.3. Argumentuoti siūlymai įvazdžio gerinimui25
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS.27
 • NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.29
 • PRIEDAI31
 •  

Literatūros sąrašas

NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

 1. Barnett, M. L., Jermier, J. M., Lafferty, B. A. Corporate Reputation: The Definitional Landscape. Corporate Reputation Review, 2006.
 2. Dinnie, K. Nation Branding: concepts, issues, practices. Oxford: Elsevier Ltd, 2008.
 3. Drūteikienė, G. Organizacijos įvaizdžio kūrimo procesas ir jo vadyba. Vilnius, 2003.
 4. Drūteikienė, G. Organizacijos įvaizdžio eko­nominė funkcija, Ekonomika, 2003.
 5. Drūteikienė, G. Įvaizdžio reikšmė sėkmingam organizacijos funkcionavimui. Reklamos ir marketingo idėjos, 2006.
 6. Drūteikienė G. Organizacijos įvaizdžio valdymas. Vilnius, 2007. ISBN 978-9986-19-988-5
 7. Drūteikienė G. Marčinskas A. Universiteto įvaizdis išorinės aplinkos kaitos kontekste. Viešasis administravimas = Public administration, 2010. ISSN 1648-4541.
 1. Įmonių valdymo organizavimas. Internetinis tinklalapis [interaktyvus]Vilnius:[ žiūrėta 2016-11-25] Prieiga internetu <http://www.srpa.lt/konkurencingas_verslas/index.php?page=42
 1. Gatavynaitė K. Organizacijos įvaizdžio formavimas. 2005. Internetinis tinklalapis [interaktyvus]Vilnius:[ žiūrėta 2016-11-25] Prieiga internetu <http://elibrary.lt/resursai/Konferencijos/KTU_PI/KNYGA2005%20PDF/straipsniai/Vadybos/Gatavynaite.pdf>
 2. Jurgelevičiūtė I. Įmonės įvaizdis – prabanga ar būtinybė. Verslo banga. Marketingas. 2006. ISBN 5415018611.
 1. Kardelis, K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas: Lucilijus, 2007. ISBN 9955655356
 2. Krasauskaitė, S. Įmonės įvaizdžio modelis. Reklamos ir marketingo idėjos, Nr.1, 2004.
 3. LR muitinė. Internetinis tinklalapis [interaktyvus]Vilnius:[ žiūrėta 2016-11-25] Prieiga internetu<http://www.cust.lt/ >
 4. Lakačauskaitė S. Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas semiotinės komunikacijos būdu, SANTALKA: Filosofija, Komunikacija 2012. ISSN 2029-6320 [interaktyvus] Vilnius: [ žiūrėta 2016-11-25] Prieiga internetu <http://www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/viewFile/cpc.2012.17/pdf>
 1. Mikalkevičienė, D., Laurinčiukienė, L. Mokomės kurti įvaizdį. Verslo praktinio mokymo firmų patirtis. Vilnius, 2009.
 1. Muitinės tarpininkų funkcijos.Internetinis tinklalapis [interaktyvus]Vilnius:[ žiūrėta 2016-11-25] Prieiga internetu<http://www.autoreviu.lt/portal/categories/7/1/0/1/article/8598/muitinestarpininkai-ju-funkcijos>
 2. Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S., Virvilai­tė, R. Marketingas. Vilnius: The Baltic Press, 2008. ISBN 9789955883043
 3. Seitel F. P. The Practice of Public Relations. London: Prentice Hall, 2006.
 4. Želvys, R. Bendravimo psichologija. Vilnius: Margi raštai, 2007. ISBN 978-9986-09-341-1.

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Dizainas ir technologijos
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 16, 2023
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Kūdikų rūbų reikalavimų analizė

Dizainas ir technologijos Referatas 2015 m. simmot
Kūdikis – tai vaikas nuo ~1mėn iki ~1m amžiaus (naujagimis – iki 1 mėn. amžiaus). Kūdikių odelė būna jautri, todėl šiam vartotojų segmentui...

Meninio portfolio tematikos internetinių tinklalapių analizė

Dizainas ir technologijos Referatas 2016 m. mesopotamija
Šiame darbe išsamiai pristatyti trys internetiniai tinklapiai - menininkų portfolio. Tai: www.mota.me; www.andyhau.com; http://www.ryanedy.com. Smulkiai išnagrinėta tema, tikslas, puslapio struktūros medis. Išsamiai aptarti...

Gamybos procesų analizė

Dizainas ir technologijos Kursinis darbas 2019 m. citrusiniaivaisiai
Šį kursinį darbą apima pasirinktos gaminio - pakabos- detali analizė pagal gaminio sudedamąsias dalis bei gamybos procesų. Naudota DFA metodai, aptartos JIT, Lean...