Tikslieji ir gamtos mokslai / Fizika

Dielektrinių sluoksnių paviršinio potencialo pasiskirstymo tyrimas koreliaciniais metodais

0 atsiliepimų
Autorius:
Informacinės technologijos turi vis didesnę reikšmę visuomenei. Pateikti informaciją reikia analoginiu pavidalu t.y. žmogus turi ją skaityti tiesiogiai. Informacija gali būti pateikiama dviems būdais – monitoriaus ekrane arba patogesniu, mažiau varginančiu, nereikalaujančiu jokios technikos, dokumentu. Informacijos registravimas popieriuje ne tik nemažėja, bet ir didėja. Todėl spausdinimo ir dauginimo popieriuje būdai yra svarbūs informacinės technologijoms. [1]
Šiuo metu sparčiausiai augančios elektrininių ir spausdinimo informacijos registravimo, dauginimo ir platinimo technologijos plėtra užima virš 50 % ir jos augimas yra 3 %/m. [1]
Kadangi analoginė informacija skirta tiesioginiam naudojimui, tai pirmiausia ji turi būti lengvai skaitoma. Tai reiškia, kad viena svarbiausių problemų išlieka aukštos spausdinimo kokybės užtikrinimas.
Rašaliniai spausdintuvai tiesiogiai kontaktuoja su popieriumi, todėl pažeidžia popieriaus tolygumą, todėl nukenčia spausdinimo kokybė. Lazeriniuose spausdinimo ir kopijavimo aparatuose vaizdas formuojamas ant fotoreceptoriaus ir elektriniu būdu perkeliamas ant popieriaus. Todėl yra pranašus tuo, kad jis yra nesąlytinis, todėl mažiau pažeidžia popieriaus paviršių. Tačiau vaido perkėlimo kokybę lemia ir elektrinės popieriaus savybės.
Šio darbo tikslai yra išmatuoti popieriaus paviršinio potencialo pasiskirstymą, išsiaiškinti paviršinio potencialo netolygumo priežastis. Sieksime išsiaiškinti, ar spausdinimo kokybei atsiliepia popieriaus defektai ir elektriniai netolygumai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2011 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1 Įvadas3
 • 2 Literatūros apžvalga4
 • 2.1 Popieriaus savybės4
 • 2.2 Dielektrinės popieriaus savybės5
 • 2.3 Elektrofotografija8
 • 2.4 Vaizdo perkėlimas lazeriniuose spausdinimo aparatuose9
 • 2.5 Elektrofotografinio sluoksnio įelektrinimas vainikinio išlydžio metodu12
 • 2.6 Paviršinio potencialo matavimo metodas14
 • 3 Aparatūra ir metodai17
 • 3.1 Bandiniai17
 • 3.2 Matavimų metodika18
 • 3.3 Paviršinio potencialo pasiskirstymo įvertinimas koreliaciniais metodais21
 • 4 Darbo rezultatai ir jų aptarimas23
 • 5 Išvados28
 • Literatūros sąrašas29
 • Santrauka31
 • Summary32
 • Priedas Nr. 133

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Koreliacinė regresinė analizė: atvykusių gyventojų bei vidutinis metinis gyventojų pasiskirstymas LR savivaldybėse, 2010m.
Tyrimas Koreliacinė regresinė analizė: atvykusių gyventojų bei vidutinis metinis gyventojų pasiskirstymas LR savivaldybėse, 2010m.

Regresinė analizė – statistinis metodas priklausomybių tarp atsitiktinių ir neatsitiktinių dydžių matematinei išraiškai (regresijos lygčiai) [...]

Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas
Laboratorinis darbas Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas

Darbo užduotis - nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinę jutą ir poliarizuotumą. Dielektrinė [...]

Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas
Laboratorinis darbas Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas

Darbo užduotis. Nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinę jutą ir poliarizuotumą. Teorinė dalis.                               Dielektriko [...]

Kiekybiniai sprendimo metodai, koreliacinės regresinės analizės tyrimas
Kursinis darbas Kiekybiniai sprendimo metodai, koreliacinės regresinės analizės tyrimas

Daugelis Lietuvos žmonių jau suprato, kad sportuodami bet kokiame sporto klube ar bet kur kitur, po [...]

Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas
Laboratorinis darbas Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas

Užduotys: Nustatyti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus, išmatavus šių skysčių atsiskyrimo nuo paviršiaus jėgas [...]

Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas
Laboratorinis darbas Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas

Darbo užduotis - ištirti, kaip priklauso vandens paviršinės įtempties koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos.

Alkaloidų ir azotą turinčių augalinių junginių tyrimo metodai, chromatografinių metodų taikymo pavyzdžiai
Referatas Alkaloidų ir azotą turinčių augalinių junginių tyrimo metodai, chromatografinių metodų taikymo pavyzdžiai

Referatas apie alkaloidų tyrimo metodus, kokybinį ir kiekybinį jų nustatymą, chromatografinius metodus.

Klinikiniai biofarmacinių vaistų tyrimo metodai
Prezentacija Klinikiniai biofarmacinių vaistų tyrimo metodai

12 skaidrių. I fazė Nauji medikamentai tiriami tik su sveikais žmonėmis (10-30 dalyvių). Tikslai: Pradinis saugumo įvertinimas Toleruojamų dozių [...]

Geologija ir jos tyrimo metodai
Prezentacija Geologija ir jos tyrimo metodai

Geologija - tai mokslas apie Žemę, jos susidarymą, istoriją ir sandarą bei Žemę formuojančius procesus. Geologijos [...]

Radiologinės aplinkos įvertinimas ir taikomi tyrimo metodai VĮ Ignalinos AE aplinkoje (1980-2010 m.)
Prezentacija Radiologinės aplinkos įvertinimas ir taikomi tyrimo metodai VĮ Ignalinos AE aplinkoje (1980-2010 m.)

• atmosferinių ir skystų radioaktyviųjų išmetimų monitoringas; • vandens kokybės ežere monitoringas; • radionuklidų koncentracijų ore [...]

Propolio veikliųjų junginių (flavonoidų, fenolinių rūgščių) pasiskirstymo audiniuose ir organuose po naudojimo per os tyrimai
Prezentacija Propolio veikliųjų junginių (flavonoidų, fenolinių rūgščių) pasiskirstymo audiniuose ir organuose po naudojimo per os tyrimai

Propolis yra tamsios spalvos sakinga medžiaga, kurią bitės renka iš augalų. Jis sumaišomas su bičių [...]

Chromosomų tyrimo metodai
Prezentacija Chromosomų tyrimo metodai

•Genetika (gr. γεννώ 'gimdyti') – biologijos mokslo šaka, tirianti genetinės medžiagos koduojamą informaciją (pvz., genus) [...]

Medžiagų tyrimas spektroskopiniais metodais
Referatas Medžiagų tyrimas spektroskopiniais metodais

Šiame darbe yra aprašoma spektroskopijos sąvoka, plačiau aptariama viena iš spektroskopijos rūšių- Ramano spektroskopija, pateikiama [...]

Medžiagų tyrimas chromatografiniais metodais
Referatas Medžiagų tyrimas chromatografiniais metodais

Chromatografijos sistemos susideda iš stacionariosios ir judriosios fazių. Judriojoje fazėje būna ištirpęs tiriamasis medžiagų mišinys [...]

Berlyno mėlynojo plonų sluoksnių nusodinimas ir elektrochrominių savybių tyrimas
Laboratorinis darbas Berlyno mėlynojo plonų sluoksnių nusodinimas ir elektrochrominių savybių tyrimas

Teorija: Elektrochrominės medžiagos keičia savo optines savybes (spalvą, šviesos pralaidumo ar atspindžio laipsnį,...) uždavus jai tam tikro [...]