Dielektrinių sluoksnių paviršinio potencialo pasiskirstymo tyrimas koreliaciniais metodais

34 psl. / 2011 žod.

Ištrauka

Informacinės technologijos turi vis didesnę reikšmę visuomenei. Pateikti informaciją reikia analoginiu pavidalu t.y. žmogus turi ją skaityti tiesiogiai. Informacija gali būti pateikiama dviems būdais – monitoriaus ekrane arba patogesniu, mažiau varginančiu, nereikalaujančiu jokios technikos, dokumentu. Informacijos registravimas popieriuje ne tik nemažėja, bet ir didėja. Todėl spausdinimo ir dauginimo popieriuje būdai yra svarbūs informacinės technologijoms. [1]
Šiuo metu sparčiausiai augančios elektrininių ir spausdinimo informacijos registravimo, dauginimo ir platinimo technologijos plėtra užima virš 50 % ir jos augimas yra 3 %/m. [1]
Kadangi analoginė informacija skirta tiesioginiam naudojimui, tai pirmiausia ji turi būti lengvai skaitoma. Tai reiškia, kad viena svarbiausių problemų išlieka aukštos spausdinimo kokybės užtikrinimas.
Rašaliniai spausdintuvai tiesiogiai kontaktuoja su popieriumi, todėl pažeidžia popieriaus tolygumą, todėl nukenčia spausdinimo kokybė. Lazeriniuose spausdinimo ir kopijavimo aparatuose vaizdas formuojamas ant fotoreceptoriaus ir elektriniu būdu perkeliamas ant popieriaus. Todėl yra pranašus tuo, kad jis yra nesąlytinis, todėl mažiau pažeidžia popieriaus paviršių. Tačiau vaido perkėlimo kokybę lemia ir elektrinės popieriaus savybės.
Šio darbo tikslai yra išmatuoti popieriaus paviršinio potencialo pasiskirstymą, išsiaiškinti paviršinio potencialo netolygumo priežastis. Sieksime išsiaiškinti, ar spausdinimo kokybei atsiliepia popieriaus defektai ir elektriniai netolygumai.


Turinys

 • 1 Įvadas3
 • 2 Literatūros apžvalga4
 • 2.1 Popieriaus savybės4
 • 2.2 Dielektrinės popieriaus savybės5
 • 2.3 Elektrofotografija8
 • 2.4 Vaizdo perkėlimas lazeriniuose spausdinimo aparatuose9
 • 2.5 Elektrofotografinio sluoksnio įelektrinimas vainikinio išlydžio metodu12
 • 2.6 Paviršinio potencialo matavimo metodas14
 • 3 Aparatūra ir metodai17
 • 3.1 Bandiniai17
 • 3.2 Matavimų metodika18
 • 3.3 Paviršinio potencialo pasiskirstymo įvertinimas koreliaciniais metodais21
 • 4 Darbo rezultatai ir jų aptarimas23
 • 5 Išvados28
 • Literatūros sąrašas29
 • Santrauka31
 • Summary32
 • Priedas Nr. 133

Reziumė

Autorius
kazkas777
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 31, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Rir filtrų projektavimo metodai

Fizika Laboratorinis darbas audriusm
1 Tikslai 1. Išmokti projektuoti skaitmeninius filtrus kai duotos filtro dažninės specifikacijos dviem metodais: a. Langų; b. Lygiabangių filtrų metodais;

Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas lora05
Tikslas:gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės:feromagnetiko histerezės kilpos tyrimo stendas.

Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti He-Ne lazerio ir lazerinio diodo spinduliuočių spektrines charakteristikas ir erdvinį koherentiškumą. Darbo užduotys: 1. Suderinti He-Ne lazerio optinio pluošto sklidimą...