Elektrinių dydžių matavimas ir jo paklaidos

3 psl. / 565 žod.

Ištrauka

Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas.

Teorinio pasirengimo klausimai. Absoliutinė ir santykinė paklaida. Sisteminė ir atsitiktinė paklaida. Prietaiso tikslumo klasė ir jos ryšys su sistemine paklaida.

Teorinė dalis. Laboratoriniams darbams dažniausiai naudojami arba rodykliniai, arba skaitmeniniai matavimo prietaisai. Įtampa matuojama voltmetrais, kilovoltmetrais (1 kV = 103 V), milivoltmetrais (1 mV = 10-3 V) ir kt.

Elektros srovės stiprį dažniausiai matuojame ampermetru, miliampermetru (1 mA = 10-3 A) ir mikroampermetru (1 μA = 10-6 A).

Varžą matuojame ommetrais, kiloommetrais (1 kΩ = 103 Ω), megommetrais (1 MΩ = 106 Ω).

Darbo aprašymas

 1. Darbe pateiktos 4 schemos. Kiekvienam variantui „išmatavę” srovės stiprį I bei įtampą U, apskaičiuojame rezistoriaus varžą R = U/I .
 2. Kiekvienam variantui įvertinę srovės stiprio bei įtampos nustatymo absoliutines paklaidas ΔI ir ΔU, apskaičiuojame santykines paklaidas ΔI/I bei ΔU/U.
 3. Dydžio z=f(x,y) ribinės paklaidos formulė
 4. Remdamiesi matavimo prietaisų tikslumo klase, analizuojame paklaidas ΔR/R.
 5. Braižome rezistoriaus, su kuriuo „atlikome“ matavimus, voltamperinę charakteristiką I=f(U).

Turinys

 • Darbo užduotis.
 • Teorinio pasirengimo klausimai.
 • Teorinė dalis.
 • Darbo aprašymas
 • Darbe pateiktos 4 schemos. Kiekvienam variantui „išmatavę” srovės stiprį I bei įtampą U, apskaičiuojame rezistoriaus varžą R = U/I .
 • Kiekvienam variantui įvertinę srovės stiprio bei įtampos nustatymo absoliutines paklaidas ΔI ir ΔU, apskaičiuojame santykines paklaidas ΔI/I bei ΔU/U.
 • Dydžio z=f(x,y) ribinės paklaidos formulė
 • Remdamiesi matavimo prietaisų tikslumo klase, analizuojame paklaidas ΔR/R.
 • Braižome rezistoriaus, su kuriuo „atlikome“ matavimus, voltamperinę charakteristiką I=f(U).

Reziumė

Autorius
simmot
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 6, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Mažų dydžių matavimas mikroskopu

Fizika Laboratorinis darbas 2017 m. mūtiksų
Darbo struktūrinės dalys subalansuotos (suformuluotas aiškus darbo tikslas, metodika, nurodoma tyrimui skirta aparatūra, pateikti rezultatai, išvada), pateikiamos naudingos schemos, reikalingų fizikinių dydžių lygybės....

Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

Fizika Laboratorinis darbas 2015 m. Paškevičienė
Laboratoriniams darbams dažniausiai naudojami arba rodykliniai, arba skaitmeniniai matavimo prietaisai. Įtampa matuojama voltmetrais. Elektros srovės stiprį dažniausiai matuojame ampermetru. Varžą matuojame ommetrais.