Metalorganinio šviesos diodo gaminimas ir tyrimas

3 psl. / 849 žod.

Ištrauka

Šviesos diodas (LED – Light emiting diode) yra puslaidininkinis šviesos šaltinis, spinduliuojantis šviesą, kai per jį teka elektros srovė. Šviesos diodo veikimas pagrįstas puslaidininkine p-n sandūra.  Tekant srovei per šviesos diodą elektronai, judantys per p-n sandūrą, sutinka priešpriešiais judančias skylutes ir jas “užpildo“ - elektronas ir skylutė rekombinuoja. Energetiniu požiūriu tai atitinka laisvųjų elektronų perėjimui iš n-tipo puslaidininkio laidumo juostos į skylutę p-tipo puslaidininkio valentinėje juostoje, išspinduliuojant energijos skirtumą fotono pavidalu.  Puslaidininkio draustinių energijų juostos plotis (ΔE) nulemia išspinduliuojamo fotono energiją. Organiniuose šviesos dioduose elektroliuminescentinis, šviesą skleidžiantis sluoksnis yra padarytas iš organines, metalorganinės ar polimerinės medžiagos. Puslaidininkines savybes tokioms medžiagoms suteikia π-konjuguotos jungtys. Tokiuose šviesos dioduose panaudojamos arba santykinai mažos organinės (ir metaloorganinės) molekulės, arba laidūs organiniai polimerai. 


Reziumė

Autorius
oggiuxx
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Stygos svyravimų tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2010 m. monikitaaa
Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos.

Stygos svyravimų tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2010 m. monikitaaa
Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos.

Išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio veiką, jo laikines charakteristikas. Darbo užduotys: 1. Suderinti lazerio išvadinį veidrodį, kurio atspindžio koeficientas yra...