Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine svyruokle

5 psl. / 373 žod.

Ištrauka

1. Darbo tikslai:

a) Ištirti svyruoklės svyravimų periodo priklausomybę nuo jos ilgio.
b) Nustatyti sunkio jėgos pagreitį matavimo vietovėje.
c) Apskaičiuoti paklaidas
d) Tikslumo ir pastabumo įgūdžių ugdymas.

2. Darbo priemonės:

Stovas, ilgas siūlas, pasvarėlis, liniuotė, sekundometras.

Darbo eiga:

a) Stovo viršuje prikabinkite siūlą su svareliu taip, kad svarelis būtų 3-5 cm atstumu nuo pagrindo.
b) Liniuote išmatuokite svyruoklės ilgį l1 (1mm tikslumu).
c) Atitraukite svyruoklę 5 - 8 cm iš pusiausvyros padėties ir paleiskite svyruoti.
d) Išmatuokite laiką t, per kurį svyruoklė atlieka N = 40 svyravimų.
e) Apskaičiuokite svyruoklės periodą T.
f) Apskaičiuokite sunkio jėgos pagreitį g.
g) Bandymą pakartokite tris kartus.
h) Apskaičiuokite eksperimentinius matavimus su l2 10 - 20 cm trumpesne svyruokle.
i) Palyginkite ilgių santykį su gautomis juos atitinkančiomis periodų reikšmėmis.
j) Apskaičiuokite vidutinę sunkio jėgos pagreičio reikšmę gvid.
k) Palyginkite gautus rezultatus su teorine gteor. reikšme (Lietuvos platumoje 9,814 m/s2) ir apskaičiuokite santykinį rezultato nuokrypį.


Reziumė

Autorius
ddaarriiuuss
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 3, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
1. Darbo tikslai Apskaičiuoti pagreitį, kuriuo rieda rutuliukas Galilėjaus loveliu. Tikslumo ir praktinių įgūdžių ugdymas. 2. Darbo priemonės Stovas, lovelis, metalinis rutuliukas, liniuotė,...