Diskutuojančių žmonių sąveikos mažojoje grupėje stebėjimas (R. F. Bales metodika)

14 psl. / 2335 žod.

Ištrauka

Grupės sąvoka psichologijos žodyne yra tokia: „grupė – tai žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis“. Grupės yra skirstomos į keletą rūšių: organizuota arba neorganizuota grupė, neoficialioji grupė, referentinė grupė, mažoji grupė bei difuzinė grupė. Laboratoriniame darbe mes tirsime grupės narių sąveika mažoje grupėje. Tai nedidelė žmonių, tiesiogiai bendraujančių tarpusavyje, grupelė.
Tarp grupės narių vyksta tarpusavio bendravimas, supratimas ir grįžtamasis poveikis. Tai vadinama interakcija arba sąveika.
Viena žinomiausia ir populiariausia sisteminio stebėjimo metodika yra sukurta R. F. Bales, kuri aprašo mažoje grupėje vykstančią tiek verbalinę, tiek neverbalinę interakciją.
R. F. Bales sukurta metodika – tai orginali schema, leidžianti registruoti grupėje vykstančią sąveiką pagal vieningą planą. Autoriaus nuomone, naudojantis šia sistema galima aprašyti bet kokią grupinę veiklą.
Grupės stebėjimas vyksta laboratorijoje, kurioje yra įrengtas vienpusio matymo stiklas. Grupės nariams R. F. Bales iš anksto pateikdavo kokią nors aktualią problemą, apie kurią tiriamieji diskutuodavo ir galiausiai sugalvodavo bendrą išvadą ir problemos sprendimą. Grupinis sprendimo priėmimas psichologijos žodyne apibrėžiamas taip: „tai grupės narių, sprendžiančių bendrą uždavinį, besikeičiančių informacija, vieno iš kelių galimų sprendimų pasirinkimas“. Grupės narių nuomonės diskusijos metu gali ir nesutapti, tačiau diskusijos pabaigoje būtina priimti bendrą sprendimą.
Grupės nariams bendrai sprendžiant uždavinį jų veikla vystosi nuosekliomis fazėmis:
1. Bendra orientacija uždavinio sąlygose (pasikeitimas informacija);
2. Uždavinio atlikimo eigos numatymas (vienas kito bei išorinės informacijos įvertinimas);
3. Kontrolė (grupės narių mėginimai vadovauti arba paveikti vienas kitą);
4. Grupinio sprendimo fazė;
5. Tarpasmeninės ir vidinės įtampos susilpnėjimas;
6. Solidarumo arba susipriešinimo pasireiškimai.
Kiekvienoje fazėje galimos teigiamos arba neigiamos tarpasmeninės sąveikos pačios problemos sprendimo atžvilgiu ar grupinės integracijos požiūriu. R. F. Bales sistemoje yra 12 kategorijų, kurios apibūdina grupės narių sąveika visose ankščiau minėtose grupinės veiklos fazėse. Fazės metu atliekami veiksmai suskirstyti poromis – antipodais veiksmo kryptingumo atžvilgiu. Kategorijos suskirstytos į 4 grupes, atsižvelgiant į reiškinių sritis:
A grupė – Teigiamos emocijos,
B grupė – Problemų sprendimas,
C grupė – Problemų iškėlimas,
D grupė – Neigiamos emocijos.


Metodika ypatinga tuo, kad vienu metu stebimas ne vienas žmogus, o grupė. Be to, dalyvauja keli stebėtojai, kurių ataskaitų suderinamumą šis metodas leidžia įvertinti.Taikant šią metodiką kartais iškyla keletas sunkumų. Pirmiausia taikant šią kategorijų sistemą reikia laiko pasiruošimui, bei patyrusių stebėtojų. Svarbu mokėti greitai ir tiksliai, nepainiojant kategorijų, registruoti duomenis. Stebėtojas stebėjimo metu privalo daryti išvadas. Iškyla objektyvumo problema, nes sunku nuspręsti, ar kas pasyviai priima, įtvirtina save, mažina įtampą ir pan. Tačiau, nepaisant šiems sunkumams iškilusios kritikos, metodika sulaukė plataus pripažinimo. Taip pat, ji yra įtraukta į Tarptautinę socialinių mokslų enciklopediją.
Darbo tikslas: Naudojantis R. F. Bales metodika stebėti grupės sąveiką, fiksuoti ir klasifikuoti joje pastebėtus elgesio aktus bei patikrinti R. F. Bales nustatytus dėsningumus.
Darbo uždaviniai:
1. Stebėti diskutuojančią grupę pagal R. F. Bales schemą;
2. Sudaryti kategorijų matricą kiekvienam diskusijos dalyviui;
3. Nustatyti atskirų kategorijų dažnumą grupės sąveikoje;
4. Gautais duomenimis paneigti arba patvirtinti R. F. Bales nustatytus dėsningumus;
5. Įvertinti kategorijų pasireiškimo dažnumą skirtinguose diskusijos etapuose: I diskusijos dalyje; II diskusijos dalyje; III diskusijos dalyje.


Turinys

  • Įvadas3
  • Metodika5
  • Rezultatai ir jų analizė6
  • Išvados11
  • Literatūros sąrašas12
  • Priedai13

Reziumė

Autorius
sin96
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Aciu!:-)

Susiję darbai

Grupių psichologija

Psichologija Prezentacija justyna12
GRUPĖ tai organizuota žmonių, turinčių bendrus tikslus ir uždavinius, sistema. Grupėje vyksta asmenybės socialinis brendimas arba socializacija. Aplinkos įvykius žmogus suvokia ne tiesiogiai,...

interviu naudojant CPRS metodiką

Psichologija Tyrimas 2011 m. dainius
Tyrimo tikslas – naudojant CPRS metodiką atlikti standartizuotą interviu Tyrimo uždaviniai- 1. Ivertinti tiriamojo emocinę būseną 2. Išsiaiškinti, ar tiriamasis yra patenkintas savo...

Tarpinio įsiminimo metodika

Psichologija Tyrimas dainius
Kultūrinėje-istorinėje mokykloje analizuojant individualios sąmonės formavimosi procesą veikloje, iškyla analizės vienetų metodologinė problema. Psichologinės analizės vienetu Vygotskis (1984) laikė minimalią, toliau nebesmulkinamą ir...

Emocinių išraiškų stebėjimas ir analizė

Psichologija Tyrimas 2016 m. miskas
Stebėti ir aprašyti 6 situacijas (penkios turi būti kitų žmonių, o viena- jūsų emocijos ar jausmo išraiška), kuriose žmonės išreikštų ar parodytų savo...