Ekonominės analizės paruoštukė

7 psl. / 3238 žod.

Ištrauka

ekonominės analizės paruoštukė. Pateikiami klausimai į daugialį klausimų, tokių kaip pvz: Kokios yra ekonominės analizės metodo ypatybės? Kokia informacija naudojama analizuojant įmonės ir jos padalinių veiklą? Kokios yra išimtys?


Turinys

 • 1. Koks pagrindinis šiuolaikinio verslo veiksnys? Kodėl?
 • 2. Kuo pagrįsta dabartinė ekonomika?
 • 3. Koks yra žinių ekonomikos svarbiausias bruožas?
 • 4. Kas yra “R” ekonomika?
 • 5. Kas yra “gera įmonės valdymo praktika”?
 • 6. Į kokius svarbiausius 3 klausimus turi atsakyti įmonės strategija?
 • 7. Kokie trys pagrindiniai veiksniai sąlygojo ekonominės analizės mokslo atsiradimą?
 • 8. Ką reiškia žodžiai analizė ir sintezė? Kaip jie vienas kitą papildo?
 • 9. Koks yra apibendrintas ekonominės analizės apibrėžimas?
 • 10. Kas sudaro ekonominės analizės esmę?
 • 11. Su kokiais mokslais yra glaudžiai susijęs ekoominės analizės mokslas?
 • 12. Kuo skiriasi ekonominė ir finansinė analizė?
 • 13. Koks yra ekonominės analizės objektas?
 • 14. Kokie yra pagrindiniai ekonominės analizės uždaviniai?
 • 1. Kokie yra rezervų atskleidimo principai ir dažnos klaidos?
 • 2. Kokioms įmonės veiklos sritims teikiama pirmenybė ieškant rezervų?
 • 3. Kaip rezervai klasifikuojami?
 • 4. Kas yra įmonės veiklos rodikliai? Ką svarbu žinoti apie jų taikymą įmonės veiklos analizėje?
 • 5. Kaip klasifikuojami rodikliai?
 • 6. Rodiklių tarpusavio priežasties ir padarinio ryšiai.
 • 7. Kas yra faktoriniai ir rezultatiniai rodikliai?
 • 8. Kas turi įtakos ekonominių rodiklių kitimui?
 • 9. Ką analizės metu yra svarbu nustatyti apie rodikliams įtakos turinčius veiksnius?
 • 10. Kaip klasifikuojami veiksniai?
 • 11. Kas yra ekonominės analizės metodas? Kas jam būdinga?
 • 12. Ką reikia nustatyti norint supratsi veiksnio esmę?
 • 13. Kokios yra ekonominės analizės metodo ypatybės?
 • 14. Kokia informacija naudojama analizuojant įmonės ir jos padalinių veiklą? Kokios yra išimtys?
 • 15. Kokie analizės šaltiniai yra naudojami ekonominėje analizėje?(Kaip jie grupuojami?)
 • 16. Pateikite planinių normatyvinių šaltinių pavyzdžius.
 • 17. Nuo kokio planinio dokumento rekomenduojama pradėti analizę? Kokią naudingą informaciją galima rasti šiame dokumente?
 • 18. Kaip LR įstatymas apibrėžia buhalterinę apskaitą?
 • 19. Kokios dvi apskaitos rūšys yra jums žinomos? Kuo jos panašios ir kuo skiriasi?
 • 20. Kokios informacijos vartotojų grupės jums yra žinomos? Pateikite pavyzdžius.
 • 21. Kas yra atskaitomybė ir kaip ji klasifikuojama?
 • 22. Kokius dokumentus jungia finansinių ataskaitų rinkinys?
 • 23. Kokią svarbią informaciją galime gauti iš balanso? Pelno (nuostolių) ataskaitos? Pinigų srautų ataskaitos?
 • 24. Kas yra neapskaitiniai šaltiniai? Kaip jie klasifikuojami? Pateikite pavyzdžius.
 • 25. Kodėl yra svarbu analizuoti konkurentus, tiekėjus ir pirkėjus?
 • 26. Kokie jums žinomi informacijos šaltiniai išorės aplikos analizei atlikti?
 • 27. Kokie yra ekonominės analizės klasifikavimo į rūšis požymiai?
 • 28. Kokios ekonominės analizės rūšys jums yra žinomos?
 • 29. Apibrėžkite operatyvinę analizę. Kodėl ji svarbi?
 • 30. Apibrėžkite retrospektyvinę analizę.
 • 31. Apibrėžkite perspektyvinę analizę.
 • 32. Apibrėžkite kompleksinę analizę.
 • 33. Kokios yra privalomos analitiko savybės?

Reziumė

Autorius
karolle02
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai