Ekonominės analizės paruoštukė

7 psl. / 3238 žod.

Ištrauka

ekonominės analizės paruoštukė. Pateikiami klausimai į daugialį klausimų, tokių kaip pvz: Kokios yra ekonominės analizės metodo ypatybės? Kokia informacija naudojama analizuojant įmonės ir jos padalinių veiklą? Kokios yra išimtys?


Turinys

 • 1. Koks pagrindinis šiuolaikinio verslo veiksnys? Kodėl?
 • 2. Kuo pagrįsta dabartinė ekonomika?
 • 3. Koks yra žinių ekonomikos svarbiausias bruožas?
 • 4. Kas yra “R” ekonomika?
 • 5. Kas yra “gera įmonės valdymo praktika”?
 • 6. Į kokius svarbiausius 3 klausimus turi atsakyti įmonės strategija?
 • 7. Kokie trys pagrindiniai veiksniai sąlygojo ekonominės analizės mokslo atsiradimą?
 • 8. Ką reiškia žodžiai analizė ir sintezė? Kaip jie vienas kitą papildo?
 • 9. Koks yra apibendrintas ekonominės analizės apibrėžimas?
 • 10. Kas sudaro ekonominės analizės esmę?
 • 11. Su kokiais mokslais yra glaudžiai susijęs ekoominės analizės mokslas?
 • 12. Kuo skiriasi ekonominė ir finansinė analizė?
 • 13. Koks yra ekonominės analizės objektas?
 • 14. Kokie yra pagrindiniai ekonominės analizės uždaviniai?
 • 1. Kokie yra rezervų atskleidimo principai ir dažnos klaidos?
 • 2. Kokioms įmonės veiklos sritims teikiama pirmenybė ieškant rezervų?
 • 3. Kaip rezervai klasifikuojami?
 • 4. Kas yra įmonės veiklos rodikliai? Ką svarbu žinoti apie jų taikymą įmonės veiklos analizėje?
 • 5. Kaip klasifikuojami rodikliai?
 • 6. Rodiklių tarpusavio priežasties ir padarinio ryšiai.
 • 7. Kas yra faktoriniai ir rezultatiniai rodikliai?
 • 8. Kas turi įtakos ekonominių rodiklių kitimui?
 • 9. Ką analizės metu yra svarbu nustatyti apie rodikliams įtakos turinčius veiksnius?
 • 10. Kaip klasifikuojami veiksniai?
 • 11. Kas yra ekonominės analizės metodas? Kas jam būdinga?
 • 12. Ką reikia nustatyti norint supratsi veiksnio esmę?
 • 13. Kokios yra ekonominės analizės metodo ypatybės?
 • 14. Kokia informacija naudojama analizuojant įmonės ir jos padalinių veiklą? Kokios yra išimtys?
 • 15. Kokie analizės šaltiniai yra naudojami ekonominėje analizėje?(Kaip jie grupuojami?)
 • 16. Pateikite planinių normatyvinių šaltinių pavyzdžius.
 • 17. Nuo kokio planinio dokumento rekomenduojama pradėti analizę? Kokią naudingą informaciją galima rasti šiame dokumente?
 • 18. Kaip LR įstatymas apibrėžia buhalterinę apskaitą?
 • 19. Kokios dvi apskaitos rūšys yra jums žinomos? Kuo jos panašios ir kuo skiriasi?
 • 20. Kokios informacijos vartotojų grupės jums yra žinomos? Pateikite pavyzdžius.
 • 21. Kas yra atskaitomybė ir kaip ji klasifikuojama?
 • 22. Kokius dokumentus jungia finansinių ataskaitų rinkinys?
 • 23. Kokią svarbią informaciją galime gauti iš balanso? Pelno (nuostolių) ataskaitos? Pinigų srautų ataskaitos?
 • 24. Kas yra neapskaitiniai šaltiniai? Kaip jie klasifikuojami? Pateikite pavyzdžius.
 • 25. Kodėl yra svarbu analizuoti konkurentus, tiekėjus ir pirkėjus?
 • 26. Kokie jums žinomi informacijos šaltiniai išorės aplikos analizei atlikti?
 • 27. Kokie yra ekonominės analizės klasifikavimo į rūšis požymiai?
 • 28. Kokios ekonominės analizės rūšys jums yra žinomos?
 • 29. Apibrėžkite operatyvinę analizę. Kodėl ji svarbi?
 • 30. Apibrėžkite retrospektyvinę analizę.
 • 31. Apibrėžkite perspektyvinę analizę.
 • 32. Apibrėžkite kompleksinę analizę.
 • 33. Kokios yra privalomos analitiko savybės?

Reziumė

Autorius
karolle02
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Australijos ekonominė analizė

Ekonomika Referatas 2012 m. soisoi4
Tarptautinė ekonomika, tai mokslas nagrinėjantis efektyvų išteklių naudojimą tarptautiniu mastu. Šalies ekonominė analizė, tai šalies ekonomikos ir tatptautinės ekomžnomikos įvertinimas. Ekonominė analizė šiais...