Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

31 psl. / 4813 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių modernių technologijų diegimą Lietuvoje. Mūsų šalyje nuolat ieškoma naujų būdų, kaip pritraukti daugiau užsienio investicijų ir sukurti jiems palankesnę investicinę aplinką. Esant ribotiems kapitalo ištekliams Lietuvoje, užsienio investicijos yra labai efektyvios, skatinant gamybos augimą, eksportą, keliant prekių ir paslaugų kokybę, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti laisvosios rinkos sąlygomis. Tiesioginės investicijos yra vienas iš pagrindinių šalies ūkio renovacijos veiksnių, nes atsiranda galimybė diegti modernias technologijas, įgyvendinti naujas ir progresyvias vadybos idėjas. Tiesioginių užsienio investicijų svarba Lietuvoje yra akivaizdi – statistikos departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos 2008 m. sausio mėn. 1 d. sudarė 34,60 mlrd. litų ir buvo 19,6 procento didesnės nei 2007 m. sausio mėn. 1 d. (28,92 mlrd. litų).
Tyrimo problema. Kaip kito tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2000-2008 metais?
Kokią įtaką šiam kitimui turėjo pasirinkti veiksniai?
Kokia yra tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje kitimo prognozė 2008 m. IV ketv.?

Tyrimo objektas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2000-2008 m.

Tyrimo tikslas. Atlikti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje 2000 m. – 2008 m. ekonometrinę analizę ir pateikti prognozę 2008 metams IV ketv.

Tyrimo uždaviniai. Pateikti trumpą tiesioginių užsienio investicijų apibūdinimą;
Išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje kitimą 2000-2008 m.;
Išanalizuoti veiksnius, kurie daro įtaką tiesioginiams užsienio investicijoms;
Sudaryti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinį modelį;
Apskaičiuoti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje duomenų charakteristikas;
Patikrinti hipotezes apie vidurkių ir dispersijų lygybes;
Pateikti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje prognozę 2008 metams IV ketv.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ SAMPRATA5
 • 2. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ LIETUVOJE KITIMAS8
 • 3. VEIKSNIAI, ĮTAKOJANTYS TIESIOGINES UŽSIENIO INVESTICIJAS10
 • 3.1. BVP vienam gyventojui10
 • 3.2. Infliacija12
 • 3.3. Importas13
 • 3.4. Eksportas14
 • 4. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ LIETUVOJE DUOMENŲ CHARAKTERISTIKOS,
 • MODELIO SUDARYMAS IR PROGNOZAVIMAS17
 • 4.1. Vidurkio, dispersijos ir pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas17
 • 4.2. Hipotezių apie vidurkių ir dispersijų lygybes tikrinimas18
 • 4.3. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas19
 • 4.4. Tiesinės regresijos lygtis20
 • 4.5. Regresijos lygtis (prognozė)22
 • 4.6. Hipotezės, ar determinacijos koeficientas lygus nuliui, tikrinimas23
 • 4.7. Hipotezės, ar lygties koeficientas lygus nuliui, tikrinimas23
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25
 • PRIEDAI26

Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.37
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Labai geras

Susiję darbai