Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

1 atsiliepimas
Autorius:
Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių modernių technologijų diegimą Lietuvoje. Mūsų šalyje nuolat ieškoma naujų būdų, kaip pritraukti daugiau užsienio investicijų ir sukurti jiems palankesnę investicinę aplinką. Esant ribotiems kapitalo ištekliams Lietuvoje, užsienio investicijos yra labai efektyvios, skatinant gamybos augimą, eksportą, keliant prekių ir paslaugų kokybę, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti laisvosios rinkos sąlygomis. Tiesioginės investicijos yra vienas iš pagrindinių šalies ūkio renovacijos veiksnių, nes atsiranda galimybė diegti modernias technologijas, įgyvendinti naujas ir progresyvias vadybos idėjas. Tiesioginių užsienio investicijų svarba Lietuvoje yra akivaizdi – statistikos departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos 2008 m. sausio mėn. 1 d. sudarė 34,60 mlrd. litų ir buvo 19,6 procento didesnės nei 2007 m. sausio mėn. 1 d. (28,92 mlrd. litų).
Tyrimo problema. Kaip kito tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2000-2008 metais?
Kokią įtaką šiam kitimui turėjo pasirinkti veiksniai?
Kokia yra tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje kitimo prognozė 2008 m. IV ketv.?

Tyrimo objektas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2000-2008 m.

Tyrimo tikslas. Atlikti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje 2000 m. – 2008 m. ekonometrinę analizę ir pateikti prognozę 2008 metams IV ketv.

Tyrimo uždaviniai. Pateikti trumpą tiesioginių užsienio investicijų apibūdinimą;
Išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje kitimą 2000-2008 m.;
Išanalizuoti veiksnius, kurie daro įtaką tiesioginiams užsienio investicijoms;
Sudaryti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinį modelį;
Apskaičiuoti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje duomenų charakteristikas;
Patikrinti hipotezes apie vidurkių ir dispersijų lygybes;
Pateikti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje prognozę 2008 metams IV ketv.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4813 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ SAMPRATA5
 • 2. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ LIETUVOJE KITIMAS8
 • 3. VEIKSNIAI, ĮTAKOJANTYS TIESIOGINES UŽSIENIO INVESTICIJAS10
 • 3.1. BVP vienam gyventojui10
 • 3.2. Infliacija12
 • 3.3. Importas13
 • 3.4. Eksportas14
 • 4. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ LIETUVOJE DUOMENŲ CHARAKTERISTIKOS,
 • MODELIO SUDARYMAS IR PROGNOZAVIMAS17
 • 4.1. Vidurkio, dispersijos ir pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas17
 • 4.2. Hipotezių apie vidurkių ir dispersijų lygybes tikrinimas18
 • 4.3. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas19
 • 4.4. Tiesinės regresijos lygtis20
 • 4.5. Regresijos lygtis (prognozė)22
 • 4.6. Hipotezės, ar determinacijos koeficientas lygus nuliui, tikrinimas23
 • 4.7. Hipotezės, ar lygties koeficientas lygus nuliui, tikrinimas23
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25
 • PRIEDAI26

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Labai geras
, 2014-11-14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

ĮVADAS    Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis

Šių dienų pasaulyje intensyviai keičiamasi ne tik prekėmis, bet ir kapitalu. Kapitalas eksportuojamas ir importuojamas [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva
Referatas Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Tiesioginės užsienio investicijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos

Taigi šiame darbe pabandysiu išskirti portfelines ir tiesiogines užsienio investicijas, tiesioginių užsienio investicijų atsiradimo priežastis [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos

Tiesioginių užsienio investicijų tema aktuali tuo, jog iš užsienio pritrauktas kapitalas leidžia padidinti vidaus produkto [...]