Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį ES tikslą: ES ekonomiką paversti konkurencingiausia pasaulyje. Siekiant padėti atsiliekančioms šalims, tarp jų ir Lietuvai, stiprinti ekonomiką, ES suformavo Struktūrinius paramos fondus, kurių teikiama finansinė parama padėtų mažinti ES valstybių ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus, bei padėtų pagerinti šalies konkurencingumą tarp kitų ES šalių. Taigi nuo pat Lietuvos įstojimo į ES, t. y. nuo 2004 m. Lietuvos ekonomikai stiprinti yra naudojamos ES Struktūrinių fondų paramos lėšos. Vis dažniau ES strukturinių fondų parama Lietuvai tampa viešųjų, politinių bei visuomeninių diskusijų objektu. Lietuvai, jau nuo 2004 m. gegužės 1d., Europos Sąjungos narystė teikia daug privalumų: laisvas žmonių, darbo ir kapitalo judėjimas, tvirta valiuta, įvairios ES politikos priemonės. Tačiau Lietuvos organizacijos galėtų labiau pasinaudoti šiais privalumais, būtent — struktūrinių fondų teikiama parama. ES struktūrinių fondų priemonės remia daugelį veiklų: pradedant verslininkystės skatinimu, mažumų integracija ir baigiant švietimo ir energetikos infrastruktūra. Struktūrinių fondų pagalba siekiama pagrindinių ES tikslų: konvergencijos, užimtumo bei regioninio bendradarbiavimo. ES struktūriniai fondai galėtų būti trūkstamų lėšų šaltinis, bet kai kurie Lietuvos regionai juo naudojasi labai vangiai.

Vienas iš ES struktūrinės paramos tikslų yra pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Pastaraisiais dešimtmečiais tiesioginės užsienio investicijos pasaulyje augo sparčiu tempu, o tai turėjo įtakos ekonomikos augimui, nes pritraukus kapitalą į šalį yra sukuriamos naujos darbo vietos, ko pasekoje valstybėje mažėja nedarbo lygis, dėl gauto kapitalo šalis gali plėtoti atskiras pramonės šakas ir gaminti konkurencingas paslaugas ar prekes. Tiesioginių užsienio investicijų pagalba skatinamas eksportas ir didinama prekių bei paslaugų kokybė suteikiant įmonėms galimybę konkuruoti tarpusavyje. Iš užsienio gautas kapitalas skatina technologijų augimą ir plėtrą bei rinkose didina konkurencingumą. (Pekarskienė, Laskienė, 2012). Todėl galima teigti, kad šiuolaikinė pasaulio ekonomika negali sėkmingai plėtotis be tiesioginių užsienio investicijų į tam tikrą šalį. Dėl šios priežasties darbe yra nagrinėjama ES struktūrinių fondų įtaka TUI pritraukimui Lietuvoje.

          Problema: mokslinėje literatūroje pateikiama nemažai skirtingų ES struktūrinių fondų panaudojimo ir įsisavinimo analizės aspektų skirtingais rakursais. Apie ES struktūrinių fondų panaudojimą atskirose srityse, bei apie pačius ES paramos fondus yra atlikta daug įvairių tyrimų. Tačiau ES Struktūrinių fondų įtaka tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui yra ne taip plačiai nagrinėjama tema ir dėl to reikalaujanti išsamesnės analizės. Dėl šios priežasties būtina ne tik išanalizuoti ES struktūrinės paramos įsisavinimo rezultatus, bet ir nustatyti ryšį tarp ES Struktūrinių fondų paramos ir tiesioginių užsienio investicijų, bei koks šio egzistuojančio ryšio stiprumas.

          Dėl spartėjančios globalizacijos įmonėms darosi vis svarbiau išlaikyti savo konkurencingumą ir pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Kaip jau minėjome vienas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos tikslų – pritraukti TUI į didelės pridėtinės vertės gamybos bei paslaugų verslo pradžią ir plėtrą Lietuvoje. Europos Sąjungos struktūriniai fondai yra vienas iš galimų finansinių šaltinių, kuriuos panaudodamos Lietuvos įmonės galėtų plėsti savo veiklą bei kurti naujus produktus. Todėl siekiama veiksmingai ir skaidriai panaudoti finansinę Europos Sąjungos paramą šalies gerovei, o tuo pačiu pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į Lietuvą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
18445 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ SVARBA LIETUVOJE7
 • 1.1 ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas Lietuvoje 2004 m. – 2006 m.7
 • 1.2 ES struktūrinė parama Lietuvai 2007 – 2013 metais9
 • 1.3 ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas 2014 m. - 2020 m.11
 • 1.4 Tiesioginių užsienio investicijų svarba šalies ūkiui16
 • 1.5 Šalies aplinkos svarba tiesioginėms užsienio investicijoms18
 • 1.6 Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje pagal šalis investuotojas22
 • 2 ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ TEORINIAI ASPEKTAI25
 • 2.1 ES struktūrinių fondų samprata ir jų rūšys25
 • 2.2 Europos Sąjungos struktūrinių fondų tikslai ir jų principai27
 • 2.3 Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimo problemos30
 • 2.4 Tiesioginių užsienio investicijų samprata ir nauda32
 • 2.5 Tiesioginių užsienio investicijų formos35
 • 2.6 Tiesiogines užsienio investicijas lemiantys veiksniai39
 • 2.7 Tiesiogines užsienio investicijas ribojantys veiksniai43
 • 2.8 Tiesioginių užsienio investicijų teigiama ir neigiama įtaka šalies ekonomikai44
 • 3. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS POVEIKIO TYRIMAS TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI LIETUVOJE48
 • 3.1 ES struktūrinės paramos poveikio TUI vertinimo metodologija48
 • 3.2 Sąveika tarp tiesioginių užsienio investicijų bei ES struktūrinės paramos Lietuvai49
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS53
 • LITERATŪRA57
 • PRIEDAI63

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

ĮVADAS    Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]

Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos Lietuvoje
Referatas Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos Lietuvoje

Lietuvai skiriama ES struktūrinių fondų parama suteikia galimybes įgyvendinti nacionalinį ilgalaikį tikslą – užtikrinti nenutrūkstamą [...]

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas
Referatas Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas

Draudikas - asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. Lietuvos Respublikoje teisę [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus
Diplominis darbas SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus

Šiais laikais sparčiai vystosi bankų veikla. Bankas yra finansų įstaiga, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]