Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

   Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti, planuoti bei įvertinti investicijas, jos yra skirstomos pagal tam tikrus požymius: pagal investicijų objektus – daiktinės ir nematerialiosios investicijos, pagal dalyvavimą investavimo procese – tiesioginės ir netiesioginės investicijos, pagal investavimo laikotarpį – trumpalaikės ir ilgalaikės investicijos, pagal investicinių lėšų priklausomybę – privačios, valstybinės, užsienio bei bendrosios investicijos, pagal teritoriją – užsienyje ir šalies viduje.      Užsienio investicijos – tai bet kokio funkcionuojančio kapitalo perkėlimas į kitą valstybę. Užsienio investicijos Lietuvoje yra vienas iš esminių ekonominės integracijos į pasaulinę rinką rodiklių bei Lietuvos saugumo ir stabilumo garantų, todėl siekiant paskatinti tolesnį tiesioginių užsienio investicijų augimą, yra būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas esamiems investuotojams bei patraukliu investiciniu klimatu Lietuvoje paskatinti naujas investicijas. Užsienio investicijos ypač svarbios šalims, kurių ekonomika mažiau išplėtota arba pereinamoji, nes jos gali tapti svarbiu šių šalių ūkio plėtros veiksniu.

(Eksporto ir investicijų plėtra Lietuvoje / R. Ginevičius, O. G. Rakauskienė , R.Patalavičius ir kt.–Vilnius,2005.–159-160p.)        Investicijos- tai kiekvienos šalies vvystymosi tempo variklis, todėl pasulyje pastoviai vyksta kova dėl investicijų. Tarp vietinių ir užsienio investicijų išlieka skirtumai, kadangi vietinius investuotojus yra lengviau motyvuoti investuoti kapitalą savo šalyje, o norint pritraukti užsienio investuotojus turėtų būti speciali strategija. Žinoma šia strategija gali naudotis ir vietiniai investuotojai.

         Lietuva palyginti nedidelė šalis – jos plotas teužima 65.3 tūkst. km2 o gyventojų skaičius 2.979.000. Šalies sostinėje – Vilniuje gyvena 531 947 gyventojų.

https://www.lietuva.lt/lt/apie_lietuva/faktai,

           Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje esanti, viena iš Pabaltijo valstybių, Lietuva turi geografinės padėties pranašumą pritraukiant investicijas. Ji yra jungtis tarp vienos sparčiausiai besivystančių rinkų – Rusijos ir vieno pažangiausių pasaulio regionų - Europos Sąjungos.

Pagrindinės pramonės šakos: medienos ir medienos gaminių gamyba, maistoir gėrimų pramonė, žemės ūkis, chemijos pramonės gaminiai, tekstilė, elektros ir dujų tiekimas.

     Pagrindinė žemės ūkio produkcija: daržovės, vaisiai ir uogos, pienas ir pieno produktai, kiaušiniai, galvijai, kiaulės, paukščiai, pašarai, javai, linas, mėsa, žuvys.

 

Darbo tikslas:

Išanalizuoti užsienio investicijas Lietuvoje.

 

Darbo uždaviniai :

 

Trumpai apibrėžti sąvokas, susijusias su investicijom; Aptarti užsienio investicijų sampratą; Apibūdinti investicijų esmę ir formas; Nustatyti tiesiogines užsienio investicijas veikiančius veiksnius; Plačiau panagrinėti tiesiogines užsienio investicijas 2013-2014 m. m. , jų naudą ir trūkumus veikiančius Lietuvą.

Išdėstyti kaip padeda ir kaip trukdo Lietuvos įstaymai, investicijoms i Lietuvą.

 

    

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6636 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS6
 • 2. UŽSIENIO INVESTICIJŲ SAMPRATA8
 • 2.1. Investavimo būdai9
 • 3. INVESTICIJŲ FORMOS10
 • 4. TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS IR JAS VEIKIANTYS VEIKSNIAI12
 • 5. TIESIOGINIŲ INVESTICIJŲ PRIVALUMAI15
 • 6. VEIKSNIAI RIBOJANTYS UŽSIENIO INVESTICIJAS Į LIETUVOS ŪKĮ17
 • 6.1. Trigdžiai investicijom17
 • 7. INVESTICIJŲ NUOSMUKIO PRIEŽASTYS LIETUVOJE20
 • 8. UŽSIENIO INVESTICIJŲLIETUVOJE SKATINIMAS IR APSAUGA 23 9. UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ LIETUVOJE TEISINIS REGULIAVIMAS25
 • 9.1 Užsienio investicijoms draudžiamos sritys25
 • 10. VRIAUSYBĖS EKONOMINĖ POLITIKA27
 • IŠVADOS28
 • LENTELĖS30
 • LITERATŪRA31

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Tiesioginės užsienio investicijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos

Taigi šiame darbe pabandysiu išskirti portfelines ir tiesiogines užsienio investicijas, tiesioginių užsienio investicijų atsiradimo priežastis [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos

Tiesioginių užsienio investicijų tema aktuali tuo, jog iš užsienio pritrauktas kapitalas leidžia padidinti vidaus produkto [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas

Tiesioginės užsienio investicijos – tai svarbios pajamos, kurias organizacija panaudoja savo veiklos plėtimui, augimui ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis

Šių dienų pasaulyje intensyviai keičiamasi ne tik prekėmis, bet ir kapitalu. Kapitalas eksportuojamas ir importuojamas [...]