Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

32 psl. / 6636 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti, planuoti bei įvertinti investicijas, jos yra skirstomos pagal tam tikrus požymius: pagal investicijų objektus – daiktinės ir nematerialiosios investicijos, pagal dalyvavimą investavimo procese – tiesioginės ir netiesioginės investicijos, pagal investavimo laikotarpį – trumpalaikės ir ilgalaikės investicijos, pagal investicinių lėšų priklausomybę – privačios, valstybinės, užsienio bei bendrosios investicijos, pagal teritoriją – užsienyje ir šalies viduje. Užsienio investicijos – tai bet kokio funkcionuojančio kapitalo perkėlimas į kitą valstybę. Užsienio investicijos Lietuvoje yra vienas iš esminių ekonominės integracijos į pasaulinę rinką rodiklių bei Lietuvos saugumo ir stabilumo garantų, todėl siekiant paskatinti tolesnį tiesioginių užsienio investicijų augimą, yra būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas esamiems investuotojams bei patraukliu investiciniu klimatu Lietuvoje paskatinti naujas investicijas. Užsienio investicijos ypač svarbios šalims, kurių ekonomika mažiau išplėtota arba pereinamoji, nes jos gali tapti svarbiu šių šalių ūkio plėtros veiksniu.

(Eksporto ir investicijų plėtra Lietuvoje / R. Ginevičius, O. G. Rakauskienė , R.Patalavičius ir kt.–Vilnius,2005.–159-160p.) Investicijos- tai kiekvienos šalies vvystymosi tempo variklis, todėl pasulyje pastoviai vyksta kova dėl investicijų. Tarp vietinių ir užsienio investicijų išlieka skirtumai, kadangi vietinius investuotojus yra lengviau motyvuoti investuoti kapitalą savo šalyje, o norint pritraukti užsienio investuotojus turėtų būti speciali strategija. Žinoma šia strategija gali naudotis ir vietiniai investuotojai.

Lietuva palyginti nedidelė šalis – jos plotas teužima 65.3 tūkst. km2 o gyventojų skaičius 2.979.000. Šalies sostinėje – Vilniuje gyvena 531 947 gyventojų.

https://www.lietuva.lt/lt/apie_lietuva/faktai,

Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje esanti, viena iš Pabaltijo valstybių, Lietuva turi geografinės padėties pranašumą pritraukiant investicijas. Ji yra jungtis tarp vienos sparčiausiai besivystančių rinkų – Rusijos ir vieno pažangiausių pasaulio regionų - Europos Sąjungos.

Pagrindinės pramonės šakos: medienos ir medienos gaminių gamyba, maistoir gėrimų pramonė, žemės ūkis, chemijos pramonės gaminiai, tekstilė, elektros ir dujų tiekimas.

Pagrindinė žemės ūkio produkcija: daržovės, vaisiai ir uogos, pienas ir pieno produktai, kiaušiniai, galvijai, kiaulės, paukščiai, pašarai, javai, linas, mėsa, žuvys.

Darbo tikslas:

Išanalizuoti užsienio investicijas Lietuvoje.

Darbo uždaviniai :

Trumpai apibrėžti sąvokas, susijusias su investicijom; Aptarti užsienio investicijų sampratą; Apibūdinti investicijų esmę ir formas; Nustatyti tiesiogines užsienio investicijas veikiančius veiksnius; Plačiau panagrinėti tiesiogines užsienio investicijas 2013-2014 m. m. , jų naudą ir trūkumus veikiančius Lietuvą.

Išdėstyti kaip padeda ir kaip trukdo Lietuvos įstaymai, investicijoms i Lietuvą.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS6
 • 2. UŽSIENIO INVESTICIJŲ SAMPRATA8
 • 2.1. Investavimo būdai9
 • 3. INVESTICIJŲ FORMOS10
 • 4. TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS IR JAS VEIKIANTYS VEIKSNIAI12
 • 5. TIESIOGINIŲ INVESTICIJŲ PRIVALUMAI15
 • 6. VEIKSNIAI RIBOJANTYS UŽSIENIO INVESTICIJAS Į LIETUVOS ŪKĮ17
 • 6.1. Trigdžiai investicijom17
 • 7. INVESTICIJŲ NUOSMUKIO PRIEŽASTYS LIETUVOJE20
 • 8. UŽSIENIO INVESTICIJŲLIETUVOJE SKATINIMAS IR APSAUGA 23 9. UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ LIETUVOJE TEISINIS REGULIAVIMAS25
 • 9.1 Užsienio investicijoms draudžiamos sritys25
 • 10. VRIAUSYBĖS EKONOMINĖ POLITIKA27
 • IŠVADOS28
 • LENTELĖS30
 • LITERATŪRA31

Reziumė

Autorius
vylman
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 25, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai