Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra investicinė veikla ir jos aktyvumas. Taigi tiesioginių investicijų pritraukimas yra svarbus šalies ekonominio augimo rodiklis, priklausantis nuo gamybos augimo, verslo infrastruktūros padėties, finansinio stabilumo, politinių sprendimų tobulumo ir strateginio vientisumo sprendžiant tokius aktualius klausimus kaip apmokestinimas, privatizavimas, biurokratijos kliūčių mažinimas ir pan. Tą daryti nėra paprasta, kadangi kiekviena šalis skiriasi savo ekonominiais, politiniais, gamybiniais, finansiniais bei kitais strateginiais ištekliais, kuriais remiantis plėtojamos investicinių pritraukimo strategijos.
Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvos įmonėms teko patirti daug įvykių, kurie, žinoma, stipriai paveikė jų veiklą ir finansinę būklę. Mat Lietuvai buvus SSRS nare, beveik visa šalyje pagaminta produkcija buvo eksportuojama ir apie produkto kokybę ar konkurencingumą nebuvo kalbama ir galvojama. Po nepriklausomybės atkūrimo šalies ekonominiai ir politiniai pokyčiai, išorės aplinkos pasikeitimas, tarptautinės prekybos liberalizavimas, didėjantis konkurencingumas ir spartėjantis visuotinis tempas tapo naujomis galimybėmis ir grėsmėmis kiekvienos bendrovės veiklai.
Tokia maža valstybė kaip Lietuva negali remtis tik vidiniais ištekliais, nes jie yra riboti ir per maži, todėl yra būtina skatinti tarptautinius santykius, plėtoti ir efektyvinti užsienio investicijų pritraukimo programas ir kitokiais būdais plėtoti išorinius ryšius.
Darbo tikslas – ištirti tiesioginių užsienio investicijų apimtis, pasiskirstymą bei augimo veiksnius ir pateikti siūlymus dėl tiesioginių užsienio investicijų skatinimo Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje raidą ir dinamiką, išanalizuoti, kokios yra pagrindinės šalys investuotojos, į kokius ekonominius sektorius daugiausia investuojama bei kokiose apskrityse sutelkiama daugiausiai tiesioginių užsienio investicijų;
2. Nustatyti, kokie veiksniai skatina tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje, o kurie –riboja;
3. Ištirti Lietuvos investicinį klimatą, remiantis tarptautinių organizacijų statistiniais duomenimis;
4. Pateikti išvadas bei pasiūlymus tiesioginėms užsienio investicijoms skatinti.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2394 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS4
  • 2. TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS5
  • 3. LIETUVOS BENDRADARBIAVIMAS SU TARPTAUTINIU VALIUTOS FONDU8
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje,  Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

ĮVADAS    Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir  makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Tiesioginės užsienio investicijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos

Taigi šiame darbe pabandysiu išskirti portfelines ir tiesiogines užsienio investicijas, tiesioginių užsienio investicijų atsiradimo priežastis [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos

Tiesioginių užsienio investicijų tema aktuali tuo, jog iš užsienio pritrauktas kapitalas leidžia padidinti vidaus produkto [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas

Tiesioginės užsienio investicijos – tai svarbios pajamos, kurias organizacija panaudoja savo veiklos plėtimui, augimui ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis

Šių dienų pasaulyje intensyviai keičiamasi ne tik prekėmis, bet ir kapitalu. Kapitalas eksportuojamas ir importuojamas [...]