Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

13 psl. / 2394 žod.

Ištrauka

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra investicinė veikla ir jos aktyvumas. Taigi tiesioginių investicijų pritraukimas yra svarbus šalies ekonominio augimo rodiklis, priklausantis nuo gamybos augimo, verslo infrastruktūros padėties, finansinio stabilumo, politinių sprendimų tobulumo ir strateginio vientisumo sprendžiant tokius aktualius klausimus kaip apmokestinimas, privatizavimas, biurokratijos kliūčių mažinimas ir pan. Tą daryti nėra paprasta, kadangi kiekviena šalis skiriasi savo ekonominiais, politiniais, gamybiniais, finansiniais bei kitais strateginiais ištekliais, kuriais remiantis plėtojamos investicinių pritraukimo strategijos.
Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvos įmonėms teko patirti daug įvykių, kurie, žinoma, stipriai paveikė jų veiklą ir finansinę būklę. Mat Lietuvai buvus SSRS nare, beveik visa šalyje pagaminta produkcija buvo eksportuojama ir apie produkto kokybę ar konkurencingumą nebuvo kalbama ir galvojama. Po nepriklausomybės atkūrimo šalies ekonominiai ir politiniai pokyčiai, išorės aplinkos pasikeitimas, tarptautinės prekybos liberalizavimas, didėjantis konkurencingumas ir spartėjantis visuotinis tempas tapo naujomis galimybėmis ir grėsmėmis kiekvienos bendrovės veiklai.
Tokia maža valstybė kaip Lietuva negali remtis tik vidiniais ištekliais, nes jie yra riboti ir per maži, todėl yra būtina skatinti tarptautinius santykius, plėtoti ir efektyvinti užsienio investicijų pritraukimo programas ir kitokiais būdais plėtoti išorinius ryšius.
Darbo tikslas – ištirti tiesioginių užsienio investicijų apimtis, pasiskirstymą bei augimo veiksnius ir pateikti siūlymus dėl tiesioginių užsienio investicijų skatinimo Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje raidą ir dinamiką, išanalizuoti, kokios yra pagrindinės šalys investuotojos, į kokius ekonominius sektorius daugiausia investuojama bei kokiose apskrityse sutelkiama daugiausiai tiesioginių užsienio investicijų;
2. Nustatyti, kokie veiksniai skatina tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje, o kurie –riboja;
3. Ištirti Lietuvos investicinį klimatą, remiantis tarptautinių organizacijų statistiniais duomenimis;
4. Pateikti išvadas bei pasiūlymus tiesioginėms užsienio investicijoms skatinti.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS4
  • 2. TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS5
  • 3. LIETUVOS BENDRADARBIAVIMAS SU TARPTAUTINIU VALIUTOS FONDU8
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai