Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

108 psl. / 28699 žod.

Ištrauka

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir Šiaulių apskrities savivaldybėse 2000- 2010 metais. Savarankiško darbo tikslas- ištirti tiesioginių užsienio investicijų kaitą Lietuvos Respublikoje bei Šiaulių apskrityje ir jos savivaldybėse ir nustatyti jų kaitos perspektyvą. Vienas iš šio darbo uždavinių yra išanalizuoti statistinę literatūrą, kuri bus naudinga siekiant tinkamai atlikti tyrimą. Taip pat svarbu sudaryti tiesioginių užsienio investicijų dinamikos tyrimo metodiką. Pritaikant įvairius statistinius skaičiavimus, metodus bei grafikus bus nustatomos tiesioginių užsienio investicijų kitimo tendencijos. Šį savarankišką darbą sudaro trys dalys: teorinė, metodinė ir praktinė. Teorinėje dalyje bus analizuojama su šiuo darbu susijusi statistinė literatūra. Metodinėje dalyje bus aprašoma atliekamo tyrimo metodika, o praktinėje dalyje bus atliekamas praktinis tyrimas, skaičiavimai, braižomi grafikai, skirti tiesioginių užsienio investicijų kaitos ypatumams nustatyti.
Savarankišką darbą sudaro 66 lentelės, 35 paveikslai. ir 60 puslapių.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo teoriniai metmenys6
 • 1.1 Statistinių duomenų rinkimas, pritaikymas ir pateikimas6
 • 1.2. Absoliutiniai ir santykiniai statistiniai dydžiai9
 • 1.3. Vidutiniai dydžiai ir jų rūšys10
 • 1.4. Kiekybinių ir kokybinių požymių variacijos rodikliai13
 • 1.5. Tarpusavio ryšių tyrimo būdai ir koreliacinė analizė16
 • 1.6. Požymių tarpusavio ryšio stiprumo matai17
 • 1.7. Dinamikos eilučių rūšys ir jų rodiklių analizė18
 • 2. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo metodika21
 • 3. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo rezulatai24
 • 3.1.Statistinių duomenų kitimo analizė24
 • 3.2. Statistinių duomenų grafinis vaizdavimas31
 • 3.3 Statistinių dydžių tarpusavio ryšių analizė37
 • 3.4. Statistinių duomenų kitimo prognozavimas40
 • Išvados58
 • Literatūros sąrašas59
 • PRIEDAI61

Reziumė

Autorius
baltojipuga
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€18.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
108 psl.

Susiję darbai