Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir Šiaulių apskrities savivaldybėse 2000- 2010 metais. Savarankiško darbo tikslas- ištirti tiesioginių užsienio investicijų kaitą Lietuvos Respublikoje bei Šiaulių apskrityje ir jos savivaldybėse ir nustatyti jų kaitos perspektyvą. Vienas iš šio darbo uždavinių yra išanalizuoti statistinę literatūrą, kuri bus naudinga siekiant tinkamai atlikti tyrimą. Taip pat svarbu sudaryti tiesioginių užsienio investicijų dinamikos tyrimo metodiką. Pritaikant įvairius statistinius skaičiavimus, metodus bei grafikus bus nustatomos tiesioginių užsienio investicijų kitimo tendencijos. Šį savarankišką darbą sudaro trys dalys: teorinė, metodinė ir praktinė. Teorinėje dalyje bus analizuojama su šiuo darbu susijusi statistinė literatūra. Metodinėje dalyje bus aprašoma atliekamo tyrimo metodika, o praktinėje dalyje bus atliekamas praktinis tyrimas, skaičiavimai, braižomi grafikai, skirti tiesioginių užsienio investicijų kaitos ypatumams nustatyti.
Savarankišką darbą sudaro 66 lentelės, 35 paveikslai. ir 60 puslapių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
28699 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo teoriniai metmenys6
 • 1.1 Statistinių duomenų rinkimas, pritaikymas ir pateikimas6
 • 1.2. Absoliutiniai ir santykiniai statistiniai dydžiai9
 • 1.3. Vidutiniai dydžiai ir jų rūšys10
 • 1.4. Kiekybinių ir kokybinių požymių variacijos rodikliai13
 • 1.5. Tarpusavio ryšių tyrimo būdai ir koreliacinė analizė16
 • 1.6. Požymių tarpusavio ryšio stiprumo matai17
 • 1.7. Dinamikos eilučių rūšys ir jų rodiklių analizė18
 • 2. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo metodika21
 • 3. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo rezulatai24
 • 3.1.Statistinių duomenų kitimo analizė24
 • 3.2. Statistinių duomenų grafinis vaizdavimas31
 • 3.3 Statistinių dydžių tarpusavio ryšių analizė37
 • 3.4. Statistinių duomenų kitimo prognozavimas40
 • Išvados58
 • Literatūros sąrašas59
 • PRIEDAI61

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas

Tiesioginės užsienio investicijos – tai svarbios pajamos, kurias organizacija panaudoja savo veiklos plėtimui, augimui ir [...]

Materialinių investicijų LR, Tauragės apskrityje ir jos rajonų avivaldybėse 2004-2009 m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Materialinių investicijų LR, Tauragės apskrityje ir jos rajonų avivaldybėse 2004-2009 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra materialinės investicijos tūkst. litų Lietuvos Respublikoje, Tauragės apskrityje ir Tauragės [...]

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir [...]

Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]

Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas
Diplominis darbas Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas

Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat nustatyti materialinių [...]

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Tiesioginės užsienio investicijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos

Taigi šiame darbe pabandysiu išskirti portfelines ir tiesiogines užsienio investicijas, tiesioginių užsienio investicijų atsiradimo priežastis [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos

Tiesioginių užsienio investicijų tema aktuali tuo, jog iš užsienio pritrauktas kapitalas leidžia padidinti vidaus produkto [...]

Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

ĮVADAS    Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]