Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas

47 psl. / 6716 žod.

Ištrauka

Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat nustatyti materialinių investicijų kaitos perspektyvą.Vienas iš šio darbo uždavinių yra išanalizuoti statistinę literatūrą, kuri bus naudinga, siekiant tinkamai atlikti tyrimą. Pritaikant įvairius statistinius skaičiavimus, metodus bei grafikus bus nustatomos materialinių investicijų kitimo tendencijos. Šį savarankišką darbą sudaro trys dalys: teorinė, metodinė ir praktinė. Teorinėje dalyje bus analizuojama su šiuo darbu susijusi statistinė literatūra. Metodinėje dalyje bus aprašoma atliekamo tyrimo metodika, o praktinėje dalyje bus atliekamas praktinis tyrimas, skaičiavimai, braižomi grafikai, skirti materialinių investicijų kaitos ypatumams nustatyti.


Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS5
 • 1. MATERIALINIŲ INVESTICIJŲ STATISTINIO TYRIMO METMENYS6
 • 1.1. Vidutiniai dydžiai 6-10
 • 1.2. Variacijos rodikliai 11-16
 • 1.3. Tarpusavio ryšių tyrimo būdai 17-19
 • 1.4. Pagrindinės tendencijos prognozavimas 20-22
 • 2. MATERIALINIŲ INVESTICIJŲ STATISTINIO TYRIMO METODIKA23
 • 2.1. Tyrimo objektas ir jo charakteristikos 23-25
 • 2.2. Tyrimo metodika ir jo eiga 5-28
 • 3. MATERIALINIŲ INVESTICIJŲ STATISTINIO TYRIMO REZULTATAI28
 • 3.1. Statistinių duomenų analizė 28-38
 • 3.2. Statistinių duomenų tarpusavio ryšių analizėn39-42
 • 3.3. Statistinių duomenų kitmo prognozavimas 42-44
 • IŠVADOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS 46-47
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
baltojipuga
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai