Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

34 psl. / 4010 žod.

Ištrauka

Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos metodus ir jų taikymą. Ekonominė statistinė analizė – tai tam tikra metodika, kuri paremta plačiu statistinių ir matematinių – statistinių metodų taikymu tam, kad kontroliuoti tiriamų reiškinių bei procesų atspindį.

Savivaldybių surenkamų prekių ir paslaugų mokesčių tema yra gan aktuali ir svarbi, nes jie sudaro Lietuvos Respublikos, miestų, apskričių bei savivaldybių biudžetų pajamas, todėl statistinis tyrimas padeda geriau suprasti šalies vidaus ekonominę situaciją.Taip pat galima prognozuoti keletą metų į priekį, kaip galėtų keistis prekių ir paslaugų mokesčių biudžetų pajamos, turint kelių praėjusių metų duomenis.

Statistiniai duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento internetinio puslapio (www.stat.gov.lt). Pagal duomenis pateikiamos diagramos, iš kurių matomas sąryšis tarp skirtingų administracinių teritorijų. Taip pat prognozuojamas prekių ir paslaugų mokesčių kitimas ateityje, kuris leidžia numatyti pajamų kitimą. Kompleksiškai pritaikyti metodai leido pažvelgti kitaip į prekių ir paslaugų mokesčių kaitą Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje, bei Alytaus, Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybėse.

Statistinio tyrimo tikslas. Atlikti Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių surenkamų prekių ir paslaugų mokesčių kaitos tyrimą ir įvertinti šios kaitos prognozes. Visus duomenis pavaizduoti grafiškai ir juos paaiškinti.

Statistinio tyrimo objektas. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių surenkami prekių ir paslaugų mokesčiai.

Statistinio tyrimo uždaviniai:

 • Teoriniai: išanalizuoti statistinę literatūrą ir identifikuoti statistinio tyrimo metodus.
 • Metodiniai: parengti Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių surenkamų prekių ir paslaugų mokesčių statistinio tyrimo metodiką.
 • Praktiniai: atlikti Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių surenkamų prekių ir paslaugų mokesčių tyrimą ir apibudinti kaitos tendencijas. Nustatyti kitimo desningumus ir atlikti prognozę.

Darbas susideda iš trijų dalių: teorinės, kurioje aprašomi visi metodai, kurie buvo taikyti tyrimo metu, metodinės, kurioje aprašoma, kokius metodai buvo naudojami ir kokių rezultatų buvo tikėtasi, ir praktinė dalis, kurioje aprašomas tyrimas, jo eiga ir visi skaičiavimai atlikti jo metu.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1.Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse surinktų prekių ir paslaugų mokesčių 2004 – 2012 metais statistinio tyrimo teorinis pagrindimas5
 • 1.1 Absoliutinių ir santykinių rodiklių analizė5
 • 1.2 Duomenų grupavimas7
 • 1.3 Grafinė analizė8
 • 1.5 Koreliacinė ir regresinė analizė9
 • 1.5 Prognozavimas11
 • 2. Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse surinktų prekių ir paslaugų mokesčių 2004 – 2012 metais statistinio tyrimo metodika12
 • 2.1 Grupavimo metodika13
 • 2.3 Koreliacijos ir regresijos metodika16
 • 2.3 Prognozavimo metodika20
 • 3. Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse surinktų prekių ir paslaugų mokesčių 2004 – 2012 metais statistinio tyrimo rezultatai21
 • 3.1 Absoliutinių rodiklių analizės rezultatai21
 • 3.2 Dinamikos rodiklių analizės rezultatai23
 • 3.3 Tarpusavio sąveikos tyrimo rezultatai25
 • 3.4 Prognozavimo rezultatai27
 • Išvados39
 • Literatūros sąrašas30

Reziumė

Autorius
vadybaruta
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 11, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Ekonomika Tyrimas 2013 m. sauleaa
Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai ir viešųjų finansų stabilumui. Tvarus ekonomikos augimas priklausys...