Katalogas

Rodoma 1-15 iš 22 darbų
Rodoma 1-15 iš 22 darbų

Atsiskaitymų akredityvais procedūra

Finansai Referatas dianaba
Pastaruoju metu Lietuvoje itin sparčiai plečiasi ūkio subjektų komerciniai santykiai su užsienio ūkio subjektais, didėja užsienio prekybos apimtys. Labai svarbus tarptautinės komercinės sutarties...

Tradicinis institucionalizmas

Finansai Referatas dianaba
Tyrimo aktualumas. Bet kuris mokslas iš prigimties yra istorinis, apimantis ankstesnių kartų patirtį. Todėl ir ekonomika, kaip mokslo šaka, turi savąją istoriją. Kiekvienas...

Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas

Finansai Referatas dianaba
ĮVADAS Tyrimo aktualumas. Auganti konkurencija tarp finansų institucijų, dinamiška finansų rinka, naujų finansinių instrumentų atsiradimas, sparti globalizacija, kuri lemia verslo aplinkos ir verslo...

Strateginis planavimas

Vadyba Referatas dianaba
Tyrimo aktualumas. Kiekvieną įmonę ar organizaciją, dirbančia rinkos sąlygomis, veikia daugybė išorinių veiksnių: politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių. Ne mažiau svarbu teisingai įvertinti...

Komunikacijos kultūros organizacijoje tyrimas

Komunikacija Tyrimas 2012 m. dianaba
Kas yra komunikacija organizacijoje? Ar tai tik dalykinis bendradarbiavimas su partneriais, klientais? Ar tai tarpasmeninis bendravimas tarp kolegų, tarp vadovų ir darbuotojų? Visi...

Projektų vadyba

Vadyba Konspektas dianaba
Pagrindinės projekto savybės Projektas – tai kompleksinės, koordinuojamos, vienkartinės pastangos, apribotos laiko, biudžeto, išteklių ir kryptingų atlikimo specifikacijų, skirtos patenkinti vartotojo poreikius. Pagrindinės...

Grupės organizacijoje

Vadyba Prezentacija dianaba
Grupe vadinamas apibrėžtas skaičius žmonių, vienijamas bendro požymio (veiklos, interesų, tarpusavio santykių ir pan.). Nesocialinės grupės – grupės, sudarytos iš dviejų ar daugiau...

Komunikacija organizacijoje

Vadyba Prezentacija dianaba
Bendriausia prasme komunikaciją galima apibrėžti kaip keitimosi pranešimais tarp žmonių, gyvūnų ar mašinų procesą, kurio metu naudojamasi bendra simbolių, ženklų ir elgsenos sistema....