Projektų vadyba

45 psl. / 10342 žod.

Ištrauka

Pagrindinės projekto savybės
Projektas – tai kompleksinės, koordinuojamos, vienkartinės pastangos, apribotos laiko, biudžeto, išteklių ir kryptingų atlikimo specifikacijų, skirtos patenkinti vartotojo poreikius. Pagrindinės projekto savybės yra:
1. aiškus ir konkretūs tikslai – kiekvienas projektas rengiamas siekiant konkretaus tikslo ir rezultato, kuris privalo būti numatytas ikiprojektinėje stadijoje;
2. pasikeitimai – tai vienas pagrindinių projekto bruožų, kadangi pačiu projektu siekiamas rezultatas turi pakeisti aplinką, kurioje projektas įgyvendinamas;
3. griežtas laiko apribojimas – ši savybė reiškia, kad kiekvienas projektas turi nustatytus projekto pradžios ir projekto pabaigos momentus, ribojančius projekto atlikimo terminus;
4. unikalumas- šis bruožas būdingas ne tik atskiroms projekto dalims, bet ir visam projektui kaip visumai;
5. reikiamų išteklių apribojimai – kiekviename projekte naudojami įvairūs ištekliai: finansiniai, materialiniai, informaciniai, darbo jėga ir t. t. projektui skiriami ištekliai, glaudžiai susiję su biudžetu. Naudojant išteklius, galimi du projekto apribojimo atvejai:
a) paskiriami griežtai riboti ištekliai ir tuomet nustatomas projekto atlikimo terminas;
b) nustačius tikslų projekto atlikimo terminą, paskiriami projekto darbams atlikti būtini ištekliai.
6. kompleksiškumas – tai kompleksinis visų vidinių ir išorinių veiksnių, tiesiogiai ar netiesiogiai veikiančių projektą, įvertinimas;
7. specifinė projekto organizacija – projektui rengti ir įgyvendinti būtina sukurti specifinę organizacinę struktūrą, skirti projekto vadovą;
8. dalyvių įvairovė – dažnai projekte dalyvauja daug organizacijos tarnybų, skirtingų specialistų, taip pat pritraukiama ne viena išorinė organizacija.

Pagal kuriuos kriterijus projektai klasifikuojami?
Projektai gali būti labai įvairūs – jie gali skirtis savo svarbumu, dydžiu, naujumu, turiniu, trukme, dalyviais, sudėtingumu ir t. t. todėl iškyla būtinybė juos klasifikuoti.
Projektai gali būti klasifikuojami pagal:
- projektų grupes:
inžineriniai projektai;
produkto (paslaugos) kūrimo projektai;
sistemų kūrimo projektai;
tyrimų bei organizacinių transformacijų projektai.
- pagal problemų turinį, nusakant projekto aktualumą ir jų sprendimo naujumą:
tipiniai projektai;
unikalūs projektai;
- pagal projektų tipą:
socialiniai projektai;
ekonominiai projektai;
organizaciniai projektai;
techniniai projektai;
mišrieji projektai.
- pagal veiklos sritis:
mokymo-švietimo projektai;
tyrimų ir vystymo projektai;
inovaciniai projektai
investiciniai projektai;
kombinuoti projektai.
- pagal trukmę:
trumpalaikiai (iki 3 metų);
vidutinės trukmės (nuo 3 iki 5 metų);
ilgalaikiai (daugiau kaip 5 metų.
- pagal projekto sudėtingumą:
paprasti projektai;
sudėtingi projektai;
labai sudėtingi projektai.
- pagal projekto dydį, dalyvių skaičių ir įtaką aplinkai:
smulkus;
vidutiniai;
stambus;
labai stambus..
Plačiai taikomas ir projektų skirstymas pagal lygius:
- pirmo lygio – paprasti ir neformalūs projektai;
- antro lygio – didesni standartiniai projektai;
- trečio lygio – kompleksiniai projektai;
- ketvirto lygio – dideli superprojektai.

Kas yra projekto gyvavimo ciklas ir kokios jo sudedamosios dalys?


Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Konspektas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.02
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 9, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos raida W. E. Demingo darbuose

Vadyba Referatas deimanteb
1980- ųjų pradžioje keitėsi vadovavimas verslui. W.E.Demingo požiūris į visuotinę kokybės vadybą įtaka tapo įrankiu, “transformuojančiu visuomenės švietimą ir paverčiančiu “vienodas galimybes” daugiau...

Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas evysniux@gmail.com
Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro 2 ar daugiau žmonių. Organizacija turi bendrą...

Aplinkos apsaugos vadyba

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. valgri
Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS) kūrimas padeda išsiaiškinti, nustatyti ir suaktyvinti daugybę įmonėje esančių technologinių, techninių ir organizacinių galimybių, kurios gali būti panaudojamos sprendžiant...