Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”

13 psl. / 3017 žod.

Ištrauka

Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio visos įmonės susideda iš personalo, vienose jo yra daugiau, kitose mažiau, retais atvejais gali būti ir 1 žmogus, tačiau visur egzistuoja vienoks ar kitoks personalas. Organizacijos atsiranda tik tada, kai tikslui pasiekti yra būtinos bent kelių žmonių pastangos. Kuo didesnė įmonė, tuo personalo daugiau ir tuo aktualesnė personalo vadyba. Bendro tikslo siekimas lemia valdymo veiklos atsiradimą.
Personalo valdymas yra viena iš kertinių organizacijos egzistavimo sąlygų. Personalo valdymas leidžia išspręsti svarbią praktinę problemą - pasiekti organizacijos ir jos narių asmeninių tikslų atitikimą. Personalo valdymas gali tapti veiksmingu įrankiu, koordinuojančiu personalo veiksmus, siekiant bendrų tikslų. Personalo valdymą galima suprasti kaip sistemą, kurios pagrindinis tikslas - užtikrinti efektyvų vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimą, siekiant organizacijos tikslų.
Žmogus personalo valdyme užima dvejopą vaidmenį: pirma jis tampa vadovu, kuris atstovauja organizacijos interesus, atlieka valdymo funkcijas. Antra - tai pavaldiniai arba bendradarbiai, nuo kurių pastangų, kvalifikacijos ir pasirengimo bendradarbiauti priklauso konkrečių užduočių praktinis įgyvendinimas.
Personalo planavimas – tai planų, kaip užpildyti ateityje atsirasiančias laisvas darbo vietas sudarymo procesas, kuris grindžiamas: 1) ateityje atsirasiančių laisvų darbo vietų prognoze ir 2) sprendimu, ar išorės, ar vidaus kandidatai bus verbuojami į šias darbo vietas.
Įmonėje sukurtos darbo vietos/pareigybės potencialas realizuojamas tik tada, kai ją užima atitinkamos kvalifikacijos darbuotojas. Įmonėse dažnai atsiranda laisvos darbo vietos, kurioms užimti reikia parinkti tinkamus darbuotojus.
Parenkant darbuotojus, reikia juos taip parinkti, kad jų sugebėjimai geriausiai atitiktų darbo vietos keliamus reikalavimus.
Šiame darbe aptarsime personalo valdymą UAB „Sanitex“. Tai plataus vartojimo prekių didmeninės prekybos, distribucijos bei logistikos lyderė Lietuvoje ir Latvijoje. Nuo 1992 m. stabiliai veikianti ir auganti UAB „Sanitex“ bendradarbiauja su daugiau nei 500 gamintojų ir aptarnauja virš 15000 klientų Lietuvoje bei Latvijoje. Sėkmingai dirbdama, UAB „Sanitex“ visus 17 veiklos metų nuosekliai augo ir pagal apyvartą 2008 metais buvo viena iš dvidešimties didžiausių įmonių Lietuvoje.
Darbo tikslas atlikti UAB „Sanitex“personalo valdymo sistemos analizę.


Turinys

 • Įvadas1
 • 1. Personalo parinkimo sistema įmonėje2
 • 1.1 Personalo paieškos tikslai ir būdai2
 • 1.2 Paieškos procesą įtakojantys veiksniai3
 • 1.3 Personalo paieškos organizavimas3
 • 2. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje4
 • 2.1 Personalo atrankos proceso etapai………………………………………………………4
 • 2.2 Pagrindiniai atrankos metodai……………………………………………………5
 • 2.3 Atrankos pokalbis, jo organizavimas………………………………………………5
 • 3. Kompetencijų modeliavimas ir lavinimas analizuojamoje įmonėje6
 • 3.1 Kompetencijų sandarą apibūdinantys modeliai7
 • 3.2 Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai7
 • 4. Personalo vertinimas įmonėje8
 • 4.1 Personalo vertinimo tikslai ir nauda, vertinimo rezultatų panaudojimas……………………8
 • 4.2 Personalo vertinimo turinys………………………………………………………………….9
 • 4.3 Personalo vertinimo metodai…………………………………………………………………9
 • 4.4 Personalo vertinimo procedūra10
 • 4.5 Personalo vertinimo rezultatų panaudojimas10
 • Išvados11
 • Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

Vadyba Referatas 2013 m. crystallle
1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris vadinosi „Auctionweb“ tam, kad savo merginai padėtų parduoti...

UAB “X” personalo kaita

Vadyba Referatas 2010 m. audriul
Verslininkams bei įmonių vadovams darbuotojų kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas keičiasi dėl įvairiausių priežasčių. Dažna šalies verslo organizacija nepakankamai...

Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gute332
Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso žinių reikalavimai. Norint išgauti optimalų rezultatą derinant inovativias...