Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

25 psl. / 5719 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso žinių reikalavimai. Norint išgauti optimalų rezultatą derinant inovativias technologijas su žmogiškuoju kapitalu, būtinas nuolatinis ugdymas ir tobulėjimas, kurio dėka yra pasisemiama daugiau patirties. Personalo ugdymo sistemos kūrimas yra būtinas, norint pasiekti aukštų darbo rezultatų ateityje, gebant aptarnauti naujas technologijas ir kuriant patrauklesnį besimokančios organizacijos įvaizdį.
Norėdamos, kad darbuotojai nuolatos tobulėtų, gebėtų aptarnauti naujas technologijas ir įrengimus, įmonės kuria personalo ugdymo ir tobulinimo sistemą, investuodamos į žmogiškąjį resursą – darbuotoją, kurios pagrindu yra siekiama geresnių rezultatų ateityje. Yra vis dažniau suvokiama, jog žmonės yra pagrindinis veiksnys, be kurio neįmanomas darbas ir visokeriopų rezultatų siekimas, todėl investicijos į šį kapitalą, yra būtinos. Toks požiūris ugdo ir pačią visuomenę, skatindamas vis daugiau organizacijų ugdyti savus darbuotojus ir puoselėti jų gabumus, kadangi tik nuo jų priklauso pačių įmonių rezultatyvumas. Didžiausias pranašumas konkurencinėje kovoje yra personalas, turintis reikiamų žinių ir įgūdžių.
Problema. Spartėjant procesams, tokiems kaip globalizacija, tobulėjant technologijoms, mokymai yra itin svarbūs darbo rinkai, nes žinios ir įgūdžiai tampa konkurencingumo dalimi, tačiau iškyla problema derinant darbuotojų ir pačios įmonės interesus.
Darbo objektas. UAB „XXXXXX“ personalo ugdymo ir tobulinimo sistema.
Darbo tikslas. Išanalizuoti personalo ugdymo ir tobulinimo sistemą UAB „XXXXXXX“.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti personalo ugdymo teorinius aspektus;
2. Išanalizuoti UAB “XXXXX” personalo ugdymo ir tobulinimo sistemą.
Darbo metodas. Mokslinės - teorinės literatūros ir įmonės duomenų analizė.


Turinys

 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. PERSONALO UGDYMO TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Personalo ugdymo samprata, tikslai ir strategija7
 • 1.2. Personalo mokymas ir tobulinimas9
 • 1.2.1. Mokymo ir tobulinimo proceso turinys12
 • 1.2.2. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymo galimybės14
 • 1.3. Karjeros planavimas ir realizavimas organizacijoje16
 • 2. ĮMONĖS „XXXXX“ PERSONALO UGDYMO SISTEMA20
 • 2.1. Organizacijos charakteristika20
 • 2.2. Personalo ugdymo ir tobulinimo organizavimas20
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Reziumė

Autorius
gute332
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 21, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

“X” įmonės veiklos organizacija

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. capuccino*
Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006);...