Žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemos UAB “Sanitex”

30 psl. / 7080 žod.

Ištrauka

Įmonės imasi papildomų veiksmų ir ieško naujų vadovavimo būdų bei semiasi patirties iš užsienio, nes to reikalauja nepaliaujamai didėjanti konkurencija. Norint būti pranašesniam už konkurentus reikia imtis tam tikrų priemonių. Jeigu įmonės nesiims jokių veiksmų, tai ji niekada netaps ne tik lydere, bet net nebus tarp pirmaujančių ir vargu ar ji plėsis, nebent tai būtų naujos prekės ar paslaugos.
Kadangi konkurencija vis stiprėja, tai įmonės vidaus ištekliai tampa vis svarbesni. Ypač tai aktualu stambesnėms įmonėms, kurios turi didesnius personalo (vidaus) išteklius.
Strateginis personalo valdymas atsirado ne taip jau ir seniai. Kaip teigia R. Kaupinytė 2003 metų „Verslo pasaulyje“ – strateginio personalo valdymo samprata, pradėta praktikuoti Vakarų šalyse 1980 metais, atskleidė naują požiūrį į organizacijoje dirbantį žmogų, jo indėlį į organizacijos veiklos rezultatus ir kartu naujas įmonės konkuravimo galimybes [5]
Dar ir dabar ne visos įmonės naudoja personalo (žmogiškųjų išteklių) vadybą. Daugelis kaip ir anksčiau, taip ir dabar šią funkciją supranta kaip darbuotojų dokumentacijos ir apskaitos tvarkymą, darbuotojų įdarbinimą ir atleidimą, o patys darbuotojai – tik jiems paskirtų užduočių vykdytojai. Tačiau šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis viskas keičiasi. Dabar darbuotojai gali būti ne tik užduočių vykdytojai, bet ir vidaus ištekliai, kuriuos įmonė gali panaudoti savo tikslams įgyvendinti. Daugelis įmonių , kurios atkreipė dėmesį į savo darbuotojus sulaukė geresnių rezultatų ir tam nereikia labai didelių papildomų išlaidų užtenka tik įmonėje sukurti atitinkamą valdymo strategiją ir rezultatai bus akivaizdūs. Daugelis iš įmonių pirmiausiai užsiėmė darbuotojų rėmimu ir skatinimu, taip pritraukdami darbuotojus ir sudomindami juos, tačiau to maža. Jeigu įmonė nesukurs pilnos žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos, o tik remsis ir vykdys kai kurias priemones, tai rezultatas nebus toks, kokio galima tikėtis ir kokį galima pasiekti. Tai ir parodo pasirinktos temos aktualumą.
Baigiamojo darbo problema – įmonė turi galimybės įgyvendinti pilną priemonių kompleksą personalo valdymui, tačiau valdymas stringa ir norima išsiaiškinti kuri valdymo grandis dirba blogai.
Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemas įmonėje.
Darbo objektas – UAB „Sanitex“ personalo valdymo padalinys
Darbo uždaviniai :
1. atlikti įmonės apžvalgą;
2. atlikti literatūros analizę susijusią su žmogiškųjų išteklių valdymu ir tyrimų metodika;
3. atlikti žmogiškųjų išteklių valdymo vertinimą UAB „Sanitex“;
4. pateikti išvadas ir pasiūlymus.


Turinys

 • SANTRAUKA
 • ĮVADAS
 • 1. SITUACIJOS UAB „SANITEX“ ANALIZĖ
 • 2. TEORINIS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO UAB „SANITEX“ SPRENDIMŲ PAGRINDIMAS
 • 2.1 Žmogiškųjų išteklių valdymo esmė
 • 2.2 Žmogiškųjų išteklių valdymo teorijos, principai ir strategijos
 • 2.3 Žmogiškųjų išteklių paieška ir atranka
 • 2.4 Ugdymas, skatinimas, vertinimas
 • 3. VERTINIMO TYRIMŲ REZULTATAI IR GALIMI TOBULINIMO SPRENDIMAI
 • 3.1Tyrimo metodika ir eiga
 • 3.2 Gautų duomenų analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 1, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

UAB “Delikata” vadybinė analizė

Vadyba Referatas arunnne
Įmonė „DELIKATA“ – užsiima maisto prekių mažmenine prekyba. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra užvaldyti savo sferos rinką Vilniaus mieste. Įmonės struktūra yra...

Gamybos organizavimas UAB “X”

Vadyba Referatas brigita99
Gamyba – procesas, kuriame gamybos ištekliai naudojami produktų ir paslaugų gamybai. Bendriausia prasme gamyba yra veikla, kurios tikslas yra gėrybių, t.y. produktų ir...