Ekonomika ir verslas / Vadyba

Žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemos UAB “Sanitex”

0 atsiliepimų
Autorius:
Įmonės imasi papildomų veiksmų ir ieško naujų vadovavimo būdų bei semiasi patirties iš užsienio, nes to reikalauja nepaliaujamai didėjanti konkurencija. Norint būti pranašesniam už konkurentus reikia imtis tam tikrų priemonių. Jeigu įmonės nesiims jokių veiksmų, tai ji niekada netaps ne tik lydere, bet net nebus tarp pirmaujančių ir vargu ar ji plėsis, nebent tai būtų naujos prekės ar paslaugos.
Kadangi konkurencija vis stiprėja, tai įmonės vidaus ištekliai tampa vis svarbesni. Ypač tai aktualu stambesnėms įmonėms, kurios turi didesnius personalo (vidaus) išteklius.
Strateginis personalo valdymas atsirado ne taip jau ir seniai. Kaip teigia R. Kaupinytė 2003 metų „Verslo pasaulyje“ – strateginio personalo valdymo samprata, pradėta praktikuoti Vakarų šalyse 1980 metais, atskleidė naują požiūrį į organizacijoje dirbantį žmogų, jo indėlį į organizacijos veiklos rezultatus ir kartu naujas įmonės konkuravimo galimybes [5]
Dar ir dabar ne visos įmonės naudoja personalo (žmogiškųjų išteklių) vadybą. Daugelis kaip ir anksčiau, taip ir dabar šią funkciją supranta kaip darbuotojų dokumentacijos ir apskaitos tvarkymą, darbuotojų įdarbinimą ir atleidimą, o patys darbuotojai – tik jiems paskirtų užduočių vykdytojai. Tačiau šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis viskas keičiasi. Dabar darbuotojai gali būti ne tik užduočių vykdytojai, bet ir vidaus ištekliai, kuriuos įmonė gali panaudoti savo tikslams įgyvendinti. Daugelis įmonių , kurios atkreipė dėmesį į savo darbuotojus sulaukė geresnių rezultatų ir tam nereikia labai didelių papildomų išlaidų užtenka tik įmonėje sukurti atitinkamą valdymo strategiją ir rezultatai bus akivaizdūs. Daugelis iš įmonių pirmiausiai užsiėmė darbuotojų rėmimu ir skatinimu, taip pritraukdami darbuotojus ir sudomindami juos, tačiau to maža. Jeigu įmonė nesukurs pilnos žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos, o tik remsis ir vykdys kai kurias priemones, tai rezultatas nebus toks, kokio galima tikėtis ir kokį galima pasiekti. Tai ir parodo pasirinktos temos aktualumą.
Baigiamojo darbo problema – įmonė turi galimybės įgyvendinti pilną priemonių kompleksą personalo valdymui, tačiau valdymas stringa ir norima išsiaiškinti kuri valdymo grandis dirba blogai.
Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemas įmonėje.
Darbo objektas – UAB „Sanitex“ personalo valdymo padalinys
Darbo uždaviniai :
1. atlikti įmonės apžvalgą;
2. atlikti literatūros analizę susijusią su žmogiškųjų išteklių valdymu ir tyrimų metodika;
3. atlikti žmogiškųjų išteklių valdymo vertinimą UAB „Sanitex“;
4. pateikti išvadas ir pasiūlymus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7080 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA
 • ĮVADAS
 • 1. SITUACIJOS UAB „SANITEX“ ANALIZĖ
 • 2. TEORINIS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO UAB „SANITEX“ SPRENDIMŲ PAGRINDIMAS
 • 2.1 Žmogiškųjų išteklių valdymo esmė
 • 2.2 Žmogiškųjų išteklių valdymo teorijos, principai ir strategijos
 • 2.3 Žmogiškųjų išteklių paieška ir atranka
 • 2.4 Ugdymas, skatinimas, vertinimas
 • 3. VERTINIMO TYRIMŲ REZULTATAI IR GALIMI TOBULINIMO SPRENDIMAI
 • 3.1Tyrimo metodika ir eiga
 • 3.2 Gautų duomenų analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”
Referatas Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”

Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio visos įmonės susideda iš personalo, vienose jo yra daugiau, kitose mažiau [...]

UAB “Sanitex” organizacijos padalinio logistikos veikla
Referatas UAB “Sanitex” organizacijos padalinio logistikos veikla

Temos aktualumas. Prekių judėjimas nuo gamintojo iki vartotojo, medžiagų, žaliavų – nuo jų gavybos vietos [...]

Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje

Šiame kursiniame darbe nagrinėjama aktuali tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti. Plėtojant [...]

Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos auditas „X“ įmonėje
Referatas Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos auditas „X“ įmonėje

Dirbantys šalies gyventojai makroekonominiu lygiu gali būti įvardijami kaip žmogiškieji ištekliai. Visos šalies visuomenės išsilavinimo [...]

Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikacija formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikacija formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją

Nuolat kintančioje verslo aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją, kaip sistemą, kurioje žmogiškieji ištekliai tampa [...]

Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)
Referatas Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)

- Pateikite trumpą organizacijos veiklos aprašymą. - Nustatykite: 1. Ar organizacija elektroninius pardavimus vykdo tik per [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Kainodaros organizavimas UAB “x”
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas UAB “x”

Kainodara sudėtingas prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, tai tam tikras rinkos barometras. Kainą parodo visą kainodaros [...]

UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas
Referatas UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas

Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti bioetanolio gamybos technologiją įmonėje UAB “Kurana”, visą tai aprašyti. Darbo uždaviniai [...]

UAB “Delikata” vadybinė analizė
Referatas UAB “Delikata” vadybinė analizė

Įmonė „DELIKATA“ – užsiima maisto prekių mažmenine prekyba. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra užvaldyti [...]

Logistinės veiklos organizavimas UAB “Aroma Natural”
Kursinis darbas Logistinės veiklos organizavimas UAB “Aroma Natural”

Logistika dažnai prilyginama verslo priemonei, padedančiai siekti įmonės strateginių, taktinių bei operatyvinių tikslų, susijusių su [...]

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]