Ekonomika ir verslas / Vadyba

Strateginis planavimas

1 atsiliepimas
Autorius:
Tyrimo aktualumas. Kiekvieną įmonę ar organizaciją, dirbančia rinkos sąlygomis, veikia daugybė išorinių veiksnių: politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių. Ne mažiau svarbu teisingai įvertinti ir įmonės vidaus situaciją. Čia lemiamą vaidmenį vaidina žmonės, informaciniai, finansiniai bei materialiniai ištekliai, kurių stoka ar nepatenkinama kokybę taip pat gali vienaip ar kitaip paveikti įmonės būseną. Todėl įmonę rinkos sąlygomis gali funkcionuoti tik tada, kada jos vadovas ir visi jos dirbantieji sugeba objektyviai įvertinti minėtas išorines ir vidines sąlygas, prognozuoja ateitį, numatyta linkme organizuoja savo veiksmus ir nuolatos kontroliuoja esamą padėtį. Visa tai padeda atlikti svarbiausia valdymo funkcija – planavimas.
Planavimas yra susijęs su viskuo, kas gali paveikti organizaciją. Be strateginio planavimo įmonės ir verslininkai, neturės būdo, kaip konkrečiai įvertinti savo veiklos tikslus. Strateginis planavimas padeda numatyti ir spręsti svarbiausias problemas, susijusias su produktų, paslaugų, jų struktūros, organizacijos elgesio permainomis.
Šiandieninis šalies verslo intensyvumas, efektyvumas ir jo sėkmė priklauso ne tik nuo verslininkų sugebėjimo. Norint išlikti stipriam, išplėsti savo veiklos apimtį, panaudoti savo privalumus būtina rengti strateginį planą. Galima drąsiai teigti, kad strategija yra perspektyvinis organizacijos ateities veiklos modelis. Todėl šio klausimo aktualumas ir pastoviai didėjantis Lietuvos įmonių vadovų domėjimasis strategijos klausimais, bei vis didesnis dėmesys šiam dalykui mokslo srityje ir paskatino mane pasirinkti šią temą.
Tyrimo problema. Kas tai yra - strateginis planavimas?
Kokia strateginio planavimo esmė?
Kaip įgyvendinamas ir kontroliuojamas strateginis planas?
Kokį vaidmenį atlieka strateginis planavimas organizacijos
veikloje?

Tyrimo objektas. Strateginis planavimas – kaip viena iš svarbiausių valdymo
funkcijų.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti strateginio planavimo svarbą organizacijos
veikloje.

Tyrimo uždaviniai. Pateikti strateginio planavimo sąvoką.
Išanalizuoti strateginio planavimo tikslus ir procesą.
Išanalizuoti strateginio planavimo etapus.
Išanalizuoti strateginio planavimo funkcijas.
Išsiaiškinti, kaip įgyvendinamas, valdomas ir kontroliuojamas strateginis planas.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir interpretavimas.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmajame skyriuje apibūdinama strateginio planavimo esmė bei aptariamas strateginio planavimo naudingumas organizacijai. Antrajame skyriuje išanalizuojami strateginio planavimo proceso etapai, strateginio plano įgyvendinimo, valdymo ir kontrolės klausimai. Taip pat pateikiamas įvadas, išvados ir literatūros sąrašas. Pagrindinę darbo dalį sudaro 15 puslapių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4957 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. STRATEGINIO PLANAVIMO SAMPRATA5
 • 1.1. Strateginio planavimo esmė ir nauda5
 • 1.2. Strateginio planavimo savybės7
 • 2. STRATEGINIO PLANAVIMO PROCESAS IR ETAPAI8
 • 2.1. Strateginio planavimo procesas8
 • 2.2. Strateginio plano rengimas9
 • 2.3. Strateginio plano įgyvendinimas, valdymas ir kontrolė12
 • 2.4. SWOT analizė14
 • 2.5. Strateginio plano įvertinimas16
 • 2.6. Situacijos, kuomet nepatartina kurti strateginį planą17
 • 2.7. Strateginis planavimas: nuo teorijos iki praktikos18
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS21

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
geras darbas
, 2015-03-02

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginis planavimas rinkoje
Prezentacija Strateginis planavimas rinkoje

81 skaidrė! [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Strateginis planavimas, jo esmė, etapai
Kursinis darbas Strateginis planavimas, jo esmė, etapai

Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina [...]

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius.

Strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis planavimas

Įmonėje sprendžiamos problemos daugeliu atvejų reikalauja ilgo jų paruošimo ir įdiegimo laiko. Pvz., naujo gaminio [...]

Strateginio planavimo esmė
Referatas Strateginio planavimo esmė

Darbo objektas – strateginis planavimas. Jo taikymas modernioje organizacijoje. Darbo tikslas – pagrįsti strateginio planavimo reikšmę [...]

Strateginės planavimas - valstybės formalizuota veikla
Referatas Strateginės planavimas - valstybės formalizuota veikla

Žodis ,,strategija” dažnai vartojamas kasdieninėje kalboje. Plačiąja prasme jis reiškia tiesiog planą, sumanymą ar programą [...]

Strateginio planavimo poreikio analizė
Referatas Strateginio planavimo poreikio analizė

Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo [...]

Planavimas ir strateginis valdymas
Prezentacija Planavimas ir strateginis valdymas

Planavimas – tai vadybos funkcija, nurodanti, ką daryti ir kada daryti formuluojant būsimos veiklos sumanymą [...]

Strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis planavimas

Planavimas yra atsakingas darbas, kadangi reikia mokėti suderinti norimus tikslus ir galimus ateities poveikius, parinkti [...]

Marketingo strategija ir planavimas
Referatas Marketingo strategija ir planavimas

Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvokos marketingas ir marketingo strategija yra plačiai paplitusios.

Strateginis planavimas tarptautinėse įmonėse
Tyrimas Strateginis planavimas tarptautinėse įmonėse

  Nagrinėjant strateginį planavimą tarptautinėse įmonėse, manau, svarbu yra išskirti pačią tarptautinės įmonės koncepciją – kadangi [...]

Darbuotojų poreikio planavimas
Prezentacija Darbuotojų poreikio planavimas

Ištrauka: Darbuotojų poreikio planavimas - tai procesas, kurio valdymas užtikrina, kad įmonėje bus reikiamų žmonių, turinčių [...]

Standartizavimas ir planavimas tarptautiniame versle
Kursinis darbas Standartizavimas ir planavimas tarptautiniame versle

Tarptautinis verslas išplečia rinkas, o tai leidžia firmoms naudotis masto ekonomijos grąžos privalumais. Dar daugiau [...]