Strateginis planavimas

21 psl. / 4957 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas. Kiekvieną įmonę ar organizaciją, dirbančia rinkos sąlygomis, veikia daugybė išorinių veiksnių: politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių. Ne mažiau svarbu teisingai įvertinti ir įmonės vidaus situaciją. Čia lemiamą vaidmenį vaidina žmonės, informaciniai, finansiniai bei materialiniai ištekliai, kurių stoka ar nepatenkinama kokybę taip pat gali vienaip ar kitaip paveikti įmonės būseną. Todėl įmonę rinkos sąlygomis gali funkcionuoti tik tada, kada jos vadovas ir visi jos dirbantieji sugeba objektyviai įvertinti minėtas išorines ir vidines sąlygas, prognozuoja ateitį, numatyta linkme organizuoja savo veiksmus ir nuolatos kontroliuoja esamą padėtį. Visa tai padeda atlikti svarbiausia valdymo funkcija – planavimas.
Planavimas yra susijęs su viskuo, kas gali paveikti organizaciją. Be strateginio planavimo įmonės ir verslininkai, neturės būdo, kaip konkrečiai įvertinti savo veiklos tikslus. Strateginis planavimas padeda numatyti ir spręsti svarbiausias problemas, susijusias su produktų, paslaugų, jų struktūros, organizacijos elgesio permainomis.
Šiandieninis šalies verslo intensyvumas, efektyvumas ir jo sėkmė priklauso ne tik nuo verslininkų sugebėjimo. Norint išlikti stipriam, išplėsti savo veiklos apimtį, panaudoti savo privalumus būtina rengti strateginį planą. Galima drąsiai teigti, kad strategija yra perspektyvinis organizacijos ateities veiklos modelis. Todėl šio klausimo aktualumas ir pastoviai didėjantis Lietuvos įmonių vadovų domėjimasis strategijos klausimais, bei vis didesnis dėmesys šiam dalykui mokslo srityje ir paskatino mane pasirinkti šią temą.
Tyrimo problema. Kas tai yra - strateginis planavimas?
Kokia strateginio planavimo esmė?
Kaip įgyvendinamas ir kontroliuojamas strateginis planas?
Kokį vaidmenį atlieka strateginis planavimas organizacijos
veikloje?

Tyrimo objektas. Strateginis planavimas – kaip viena iš svarbiausių valdymo
funkcijų.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti strateginio planavimo svarbą organizacijos
veikloje.

Tyrimo uždaviniai. Pateikti strateginio planavimo sąvoką.
Išanalizuoti strateginio planavimo tikslus ir procesą.
Išanalizuoti strateginio planavimo etapus.
Išanalizuoti strateginio planavimo funkcijas.
Išsiaiškinti, kaip įgyvendinamas, valdomas ir kontroliuojamas strateginis planas.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir interpretavimas.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmajame skyriuje apibūdinama strateginio planavimo esmė bei aptariamas strateginio planavimo naudingumas organizacijai. Antrajame skyriuje išanalizuojami strateginio planavimo proceso etapai, strateginio plano įgyvendinimo, valdymo ir kontrolės klausimai. Taip pat pateikiamas įvadas, išvados ir literatūros sąrašas. Pagrindinę darbo dalį sudaro 15 puslapių.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. STRATEGINIO PLANAVIMO SAMPRATA5
 • 1.1. Strateginio planavimo esmė ir nauda5
 • 1.2. Strateginio planavimo savybės7
 • 2. STRATEGINIO PLANAVIMO PROCESAS IR ETAPAI8
 • 2.1. Strateginio planavimo procesas8
 • 2.2. Strateginio plano rengimas9
 • 2.3. Strateginio plano įgyvendinimas, valdymas ir kontrolė12
 • 2.4. SWOT analizė14
 • 2.5. Strateginio plano įvertinimas16
 • 2.6. Situacijos, kuomet nepatartina kurti strateginį planą17
 • 2.7. Strateginis planavimas: nuo teorijos iki praktikos18
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS21

Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
21 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
geras darbas

Susiję darbai

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Vadyba Kursinis darbas kateivaite
Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio planavimo proceso aspektai: strateginio planavimo samprata, strateginio planavimo...

Strateginis planavimas, jo esmė, etapai

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. skolastika
Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą,...

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Vadyba Kursinis darbas guoba
Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius. Savo tikslų įmonė privalo siekti ryžtingai ir apgalvotai,...

Strateginio planavimo poreikio analizė

Vadyba Referatas 2015 m. 222dia
Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo karo lauke. Todėl jau nuo tų laikų yra...

Planavimas ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija giedriusnote3
Planavimas – tai vadybos funkcija, nurodanti, ką daryti ir kada daryti formuluojant būsimos veiklos sumanymą, kuris glaudžiai susijęs su informacijos kaupimu, prognozavimu ir...