Ekonomika ir verslas / Vadyba

Strateginis planavimas, jo esmė, etapai

0 atsiliepimų
Autorius:
Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą, jos vadovai apie galimybes ir besikeičiančių sąlygų poveikį turi mąstyti strategiškai. Norėdami žinoti, kada pradėti strateginius
pakeitimus, jie privalo atidžiai stebėti išorinę aplinką.
Planavimas nėra vienkartinis veiksmas, tai nenutrūkstamas procesas. Planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta įkonkrečią ateitį, kurios savo org anizacijai trokšta vadovai. Planavimas yra pirmoji iš keturių pagrindinių valdymo proc eso veiklų: planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės. Planavimas nėra vienkartinis veiksma s, kurio pradžia ir pabaiga aiški. Tai nenutrūkstamas procesas, atspindintis supančios aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų [2, p. 38]. Kiekvienas iš mūsų planuoja ką veiks rytoj,poryt, o gal ir po metų. Kad planai išsipildytų, reikia nustatyti konkrečius, išmatuojamus
tikslus su realiomis, pasiekiamomis ribomis. Tai taikytina ir organizacijoms.Planavimas verslo organizacijose – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas.
Be plano vadovai nežino, kaip efektyviai organizuoti žmones ir panaudoti iš teklius. Jie net negali aiškiai įsivaizduoti, ko reikia organizacijai. Be plano jie negali vadovauti su pasitikėjimu ar tikėtis, kad kiti jais seks [4]. Be plano tiek vadovai, tiek ir jų pasekėjai turi labai mažai galimybių pasiekti tikslą ar žinoti, kada ir kur nuklydo nuo kelio. Labai dažnai blogi planai veikia visos organizacijos būklę. Planavimas yra lemiamas.
Šiame darbe aptariama, kas yra strateginis planavimas, pl anavimo organizacijos esmė, strateginio planavimo modeliai ir jų etapai, taip pat apžvelgiamas globalinių sistemų strateginis planavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.PLANAVIMO ORGANIZACIJOS ESMĖ, FUNKCIJOS, PLANŲ HIERARCHIJA4
 • 1.1. Planavimo organizacijose esmė4
 • 1.2. Planavimo funkcija7
 • 1.3. Organizacijos planų hierarchija8
 • 2. PLANAVIMO BŪTINYBĖ10
 • 2.1. Planavimo etapai10
 • 2.2. Ką turi apimti strateginis planavimas?11
 • 2.3. Pagrindiniai strateginio valdymo stiliai12
 • 3. STRATEGIJOS SĄVOKA, STRATEGINIS PLANAVIMAS, JO MODE LIAI IR ETAPAI14
 • 3.1. Strategijos sąvoka14
 • 3.2. Strateginis valdymas15
 • 3.3.Strateginis planavimas16
 • 3.4.Strateginio planavimo procesas17
 • 3.5. Planavimo pranašumai ir trūkumai22
 • 4. GLOBALINIŲ SISTEMŲ STRATEGINIS PLANAVIMAS24
 • 4.1. Ūkio raidos planavimas24
 • 4.2.Ūkio veiksnių prognozavimas27
 • 4.3. Pažangos planavimas30
 • 4.4. Ūkio raidos modelis32
 • 4.5. Produkto efektyvumas34
 • 4.6. Investicijų planavimas36
 • IŠVADOS39
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS40

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginio planavimo esmė
Referatas Strateginio planavimo esmė

Darbo objektas – strateginis planavimas. Jo taikymas modernioje organizacijoje. Darbo tikslas – pagrįsti strateginio planavimo reikšmę [...]

Strateginis planavimas rinkoje
Prezentacija Strateginis planavimas rinkoje

81 skaidrė! [...]

Strateginis planavimas
Referatas Strateginis planavimas

Tyrimo aktualumas. Kiekvieną įmonę ar organizaciją, dirbančia rinkos sąlygomis, veikia daugybė išorinių veiksnių: politinių, ekonominių [...]

Strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis planavimas

Įmonėje sprendžiamos problemos daugeliu atvejų reikalauja ilgo jų paruošimo ir įdiegimo laiko. Pvz., naujo gaminio [...]

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius.

Strateginės planavimas - valstybės formalizuota veikla
Referatas Strateginės planavimas - valstybės formalizuota veikla

Žodis ,,strategija” dažnai vartojamas kasdieninėje kalboje. Plačiąja prasme jis reiškia tiesiog planą, sumanymą ar programą [...]

Planavimas ir strateginis valdymas
Prezentacija Planavimas ir strateginis valdymas

Planavimas – tai vadybos funkcija, nurodanti, ką daryti ir kada daryti formuluojant būsimos veiklos sumanymą [...]

Strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis planavimas

Planavimas yra atsakingas darbas, kadangi reikia mokėti suderinti norimus tikslus ir galimus ateities poveikius, parinkti [...]

Marketingo strategija ir planavimas
Referatas Marketingo strategija ir planavimas

Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvokos marketingas ir marketingo strategija yra plačiai paplitusios.

Strateginis planavimas tarptautinėse įmonėse
Tyrimas Strateginis planavimas tarptautinėse įmonėse

  Nagrinėjant strateginį planavimą tarptautinėse įmonėse, manau, svarbu yra išskirti pačią tarptautinės įmonės koncepciją – kadangi [...]

Išėjimo į pensiją planavimas: esmė, svarba ir kaupimo galimybės Lietuvoje
Referatas Išėjimo į pensiją planavimas: esmė, svarba ir kaupimo galimybės Lietuvoje

Vienas svarbiausių socialinės apsaugos elementų yra pensijų kaupimo sistema, kadangi ja siekiama apsaugoti dirbančius asmenis [...]

Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Strateginio planavimo poreikio analizė
Referatas Strateginio planavimo poreikio analizė

Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo [...]

Darbuotojų poreikio planavimas
Prezentacija Darbuotojų poreikio planavimas

Ištrauka: Darbuotojų poreikio planavimas - tai procesas, kurio valdymas užtikrina, kad įmonėje bus reikiamų žmonių, turinčių [...]