Strateginis planavimas, jo esmė, etapai

40 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą, jos vadovai apie galimybes ir besikeičiančių sąlygų poveikį turi mąstyti strategiškai. Norėdami žinoti, kada pradėti strateginius
pakeitimus, jie privalo atidžiai stebėti išorinę aplinką.
Planavimas nėra vienkartinis veiksmas, tai nenutrūkstamas procesas. Planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta įkonkrečią ateitį, kurios savo org anizacijai trokšta vadovai. Planavimas yra pirmoji iš keturių pagrindinių valdymo proc eso veiklų: planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės. Planavimas nėra vienkartinis veiksma s, kurio pradžia ir pabaiga aiški. Tai nenutrūkstamas procesas, atspindintis supančios aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų [2, p. 38]. Kiekvienas iš mūsų planuoja ką veiks rytoj,poryt, o gal ir po metų. Kad planai išsipildytų, reikia nustatyti konkrečius, išmatuojamus
tikslus su realiomis, pasiekiamomis ribomis. Tai taikytina ir organizacijoms.Planavimas verslo organizacijose – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas.
Be plano vadovai nežino, kaip efektyviai organizuoti žmones ir panaudoti iš teklius. Jie net negali aiškiai įsivaizduoti, ko reikia organizacijai. Be plano jie negali vadovauti su pasitikėjimu ar tikėtis, kad kiti jais seks [4]. Be plano tiek vadovai, tiek ir jų pasekėjai turi labai mažai galimybių pasiekti tikslą ar žinoti, kada ir kur nuklydo nuo kelio. Labai dažnai blogi planai veikia visos organizacijos būklę. Planavimas yra lemiamas.
Šiame darbe aptariama, kas yra strateginis planavimas, pl anavimo organizacijos esmė, strateginio planavimo modeliai ir jų etapai, taip pat apžvelgiamas globalinių sistemų strateginis planavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.PLANAVIMO ORGANIZACIJOS ESMĖ, FUNKCIJOS, PLANŲ HIERARCHIJA4
 • 1.1. Planavimo organizacijose esmė4
 • 1.2. Planavimo funkcija7
 • 1.3. Organizacijos planų hierarchija8
 • 2. PLANAVIMO BŪTINYBĖ10
 • 2.1. Planavimo etapai10
 • 2.2. Ką turi apimti strateginis planavimas?11
 • 2.3. Pagrindiniai strateginio valdymo stiliai12
 • 3. STRATEGIJOS SĄVOKA, STRATEGINIS PLANAVIMAS, JO MODE LIAI IR ETAPAI14
 • 3.1. Strategijos sąvoka14
 • 3.2. Strateginis valdymas15
 • 3.3.Strateginis planavimas16
 • 3.4.Strateginio planavimo procesas17
 • 3.5. Planavimo pranašumai ir trūkumai22
 • 4. GLOBALINIŲ SISTEMŲ STRATEGINIS PLANAVIMAS24
 • 4.1. Ūkio raidos planavimas24
 • 4.2.Ūkio veiksnių prognozavimas27
 • 4.3. Pažangos planavimas30
 • 4.4. Ūkio raidos modelis32
 • 4.5. Produkto efektyvumas34
 • 4.6. Investicijų planavimas36
 • IŠVADOS39
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS40

Reziumė

Autorius
skolastika
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 19, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Vadyba Kursinis darbas kateivaite
Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio planavimo proceso aspektai: strateginio planavimo samprata, strateginio planavimo...

Strateginis planavimas

Vadyba Referatas dianaba
Tyrimo aktualumas. Kiekvieną įmonę ar organizaciją, dirbančia rinkos sąlygomis, veikia daugybė išorinių veiksnių: politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių. Ne mažiau svarbu teisingai įvertinti...

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Vadyba Kursinis darbas guoba
Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius. Savo tikslų įmonė privalo siekti ryžtingai ir apgalvotai,...

Strateginio planavimo poreikio analizė

Vadyba Referatas 2015 m. 222dia
Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo karo lauke. Todėl jau nuo tų laikų yra...

Planavimas ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija giedriusnote3
Planavimas – tai vadybos funkcija, nurodanti, ką daryti ir kada daryti formuluojant būsimos veiklos sumanymą, kuris glaudžiai susijęs su informacijos kaupimu, prognozavimu ir...