Strateginio planavimo poreikio analizė

13 psl. / 2770 žod.

Ištrauka

Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo karo lauke. Todėl jau nuo tų laikų yra žinoma, jog norint pasiekti tam tikrus tikslus, yra be galo svarbu tinkamai suplanuoti veiksmus, kuriais bus ketinama pasiekti, kuo geresnį rezultatą.

Vis svarbesniu dalyku įmonėse tampa strateginis planavimas, kadangi nei viena įmonė negali sėkmingai gyvuoti be detalaus strateginio plano. Daugelio įmonių patirtis rodo, jog ne nuolankiai dirbančiose įmonėse, gebėjimai planuoti yra itin žemo lygio, kadangi jose vadovai neturi sukūrę detalaus bei aiškaus strateginio plano. Būtent dėl to kiekviena įmonė, norėdama dirbti efektyviai ir siekti aukštų rezultatų, turi turėti aiškią planavimo strategiją. Strateginis planavimas turėtų užtikrinti kiekvienos organizacijos ar įmonės veiklos efektyvumą, nes tai yra priemonė, padedanti nustatyti strateginius, ilgalaikius tikslus, būdus, kuriais jie bus pasiekiami, bei norimus pasiekti rezultatus. Netinkamai pasirinkta strateginio planavimo sistema gali būti neefektyvaus darbo priežastis. Taip pat tai gali iškelti kitas problemas, tokias kaip netinkamai paskirstyti ištekliai ar prastas darbo organizavimas įmonėje.

Strateginio planavimo esmės bei poreikio tema labai aktuali ir dažnai nagrinėjama Lietuvos ir užsienio mokslininkų, tokių kaip Z. Gineitienės, A. D. Čandlerio, A. Thompsono, Dž. Striklendo, G. Džonsono ir kt., darbuose.

Darbo tikslas – išanalizuoti strateginio planavimo esmę bei svarbą įmonėje.

Darbo uždaviniai:

- atskleisti strateginio planavimo sampratą, proceso seką bei planavimo nepasisekimo priežastis;

- pristatyti bei apibūdinti strateginio planavimo modelius.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1 Strateginio planavimo esmė bei svarba4
  • 1.1 Strategijos samprata4
  • 1.2 Strateginio planavimo procesas5
  • 1.3 Strateginio planavimo svarba6
  • 1.4 Planavimo nepasisekimo priežastys7
  • 2 Strateginio planavimo modeliai8
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
222dia
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 28, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Vadyba Kursinis darbas kateivaite
Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio planavimo proceso aspektai: strateginio planavimo samprata, strateginio planavimo...

Planavimo proceso analizė X gimnazijoje

Vadyba Kursinis darbas sakalelis
Šiandieninė šalies ir pasaulio visuomenės gyvenimo situacija reikalauja nuolatinės mokyklų veiklos kaitos, kuri užtikrintų mokslo pažangą, pateisintu kiekvieno žmogaus poreikį įgyti pačias...

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Vadyba Kursinis darbas guoba
Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius. Savo tikslų įmonė privalo siekti ryžtingai ir apgalvotai,...