Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

15 psl. / 3379 žod.

Ištrauka

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės pramonės.
Šiandieniniame pasaulyje vadyba užima ypatingą vietą. Organizuodami ir valdydami žmonių grupes, vadovaudami joms, vadovai nukreipia šių grupių pastangas tikslinga kryptimi, siekiant užsibrėžtų rezultatų. Vienais ar kitais pagrindais žmonėms susiburiant į įvairias pobūdžio grupes, organizavimas, valdymas, vadovavimas jau seniai turėjo svarbią reikšmę, todėl vadybinė veikla laikui bėgant tapo profesionalia veikla, o vadovai ar vadybos specialistai – darbuotojais profesionalais.
Šiandieninis šalies verslo intensyvumas, efektyvumas ir jo sėkmė priklauso nuo verslininkų sugebėjimo. Daugelis verslininkų įsitraukė į verslą neturėdami pagrindinių verslo vadybos, ekonomikos žinių. Tai natūralu, nes po Nepriklausomybės atkūrimo trūko šios srities specialistų, o verslo įvairios formos plėtojosi. Taigi teorinės verslo vadybos žinios būtinos kiekvienam būsimajam ar dirbančiam verslininkui.
Kiekvieną įmonę ar organizaciją, dirbančią rinkos sąlygomis, veikia daugybė išorinių veiksnių: politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių. Ne mažiau svarbu teisingai įvertinti ir įmonės vidaus situaciją. Čia lemiamą vaidmenį vaidina žmonės, informaciniai, finansiniai bei materialiniai ištekliai, kurių stoka ar nepatenkinama kokybė taip pat gali vienaip ar kitaip paveikti įmonės būseną. Todėl įmonė rinkos sąlygomis gali funkcionuoti tik tada, kada jos vadovas ir visi jos dirbantieji sugeba objektyviai įvertinti minėtas išorines ir vidines sąlygas, prognozuoti ateitį, organizuoti savo veiksmus ir nuolat kontroliuoti esamą padėtį. Visa tai padeda atlikti svarbiausia ir pirmoji valdymo funkcija – planavimas.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti strateginio planavimo vaidmenį verslo organizacijos veikloje, išanalizuoti strateginio planavimo tikslus ir planavimo procesą, išsiaiškinti, kaip įgyvendinamas ir kontroliuojamas strateginis planas, išanalizuoti alternatyvas, kurias turi vadovas, planuodamas firmos veiklą.
Tikiuosi, kad darbo metu įgysiu naujų žinių vadybos srityje, kurių reikės tolimesniam vadybos dalyko studijavimui.


Turinys

  • ĮVADAS………………………………………………………………………………………3
  • STRATEGINIO PLANAVIMO VIETA VERSLO ORGANIZACIJOS VEIKLOJE. REIKALAVIMAI, RENGIANT STRATEGINĮ PLANĄ………………………………….4
  • Strateginio planavimo esmė ir nauda…………4
  • Strateginio plano rengimas… ………………………………………………………………6
  • Strateginio plano įgyvendinimas, valdymas ir kontrolė…………………………………….….9
  • Strateginio plano įvertinimas…………………………………………………………………11
  • Strateginis planavimas: nuo teorijos iki praktikos… …………………… ………………12
  • IŠVADOS…………………………………………………………………………………….14
  • LITERATŪRA.……………………………………………………………………………15

Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Vadyba Kursinis darbas kateivaite
Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio planavimo proceso aspektai: strateginio planavimo samprata, strateginio planavimo...

Strateginis planavimas

Vadyba Referatas dianaba
Tyrimo aktualumas. Kiekvieną įmonę ar organizaciją, dirbančia rinkos sąlygomis, veikia daugybė išorinių veiksnių: politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių. Ne mažiau svarbu teisingai įvertinti...

Strateginis planavimas, jo esmė, etapai

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. skolastika
Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą,...

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Vadyba Kursinis darbas guoba
Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius. Savo tikslų įmonė privalo siekti ryžtingai ir apgalvotai,...

Strateginio planavimo poreikio analizė

Vadyba Referatas 2015 m. 222dia
Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo karo lauke. Todėl jau nuo tų laikų yra...