Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas

11 psl. / 2494 žod.

Ištrauka

ĮVADAS
Tyrimo aktualumas. Auganti konkurencija tarp finansų institucijų, dinamiška finansų rinka, naujų finansinių instrumentų atsiradimas, sparti globalizacija, kuri lemia verslo aplinkos ir verslo subjektų veiklos kitimą, privertė bankus bei organizacijas ieškoti efektyvių veiklos valdymo būdų. Kapitalo judėjimas, eksportas ir importas didina tarptautinių atsiskaitymų ir valiutų keitimo operacijų apimtį ir svarbą. Todėl išryškėja valiutų kursų svyravimo rizikos ir jos valdymo reikšmė. Rizikos – nesėkmės tikimybės, galimų praradimų pavojaus – valdymas dėl savo svarbos tapo atskira institucijų veiklos sritis. Tai priemonė, kuria naudojantis galima apsidrausti nuo to, kad bus suardyti ateities planai. Vienoka rizika yra išmatuojama, kitokia – tik prognozuojama, o dar kitokia – neišmatuojama.
Norint efektyviai valdyti valiutinę riziką labai svarbu parinkti tinkamas apsidraudimo priemones, įvertinus jų tinkamumą kiekvienai organizacijai. Tinkamas apsidraudimo priemonių parinkimas yra vienas svarbiausių uždavinių, siekiant efektyviai valdyti valiutų riziką. Nes nesugebėjus įvertinti bei valdyti valiutinės rizikos, padariniai gali būti labai reikšmingi organizacijos finansinei būklei ir jos tolimesnes veiklai.

Tyrimo objektas. Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas

Tyrimo tikslas. Nustatyti valiutinės rizikos valdymo galimybes.

Tyrimo uždaviniai. Išnagrinėti galimas valiutinės rizikos valdymo priemones.
Išanalizuoti išvestinių sandorių rūšys.
Nustatyti jų privalumus ir trūkumus.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmajame skyriuje apibūdinama valiutos kurso rizikos sąvoką. Antrajame skyriuje analizuojamos išvestinių sandorių rūšys, jų privalumai ir trūkumai. Taip pat pateikiamas įvadas, išvados ir literatūros sąrašas. Pagrindinę darbo dalį sudaro 6 puslapiai.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VALIUTOS KURSO RIZIKOS VALDYMAS4
  • 1.1. Valiutos kurso rizika4
  • 1.2. Rizikos valdymas5
  • 2. IŠVESTINIAI FINANSINIAI INSTRUMENTAI6
  • 2.1. Išankstinis valiutos pirkimo sandoris7
  • 2.2. Pasirinkimo sandoris7
  • 2.3. Apsikeitimo sandoris8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS11

Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Valiutinės rizikos rūšys

Finansai Referatas donatak
Kintant ekonomikai kinta ir verslas bei jo struktūra. Esant Tarybų Sąjungos sudėtyje dėl prekybos plėtros nereikėjo sukti galvos, nes reikėjo aptarnauti gana didelę...

Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke

Finansai Referatas ginteriukas
Komercinio banko veiklos esmė – piniginių operacijų vykdymas. Svarbiausi komercinio banko principai – tai likvidumas, saugumas bei pelno siekimas. Finansinė institucija siekia pelningumo,...