Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas

22 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Politinė sistema šalia politikos yra svarbiausia politikos mokslų sąvoka. Politinė sistema ne tik apjungia visas politinės institucijas, santykius ir politinės organizacijos principus, išreiškiančius visuomenės politines, socialines, teisines, kultūrines normas, istorines tradicijas ir vertybes, bet ir reguliuoja visuomenės gyvenimą, valstybės funkcijų vykdymą. Politinė sistema apima visą politinę sferą, kuri daugiau ar mažiau yra susieta su visomis kitomis sferomis: ekonomine, kultūrine, ekologine ir t.t. Todėl pagrindinė politinės sistemos funkcija yra socialinė-politinė integracija. Integracija yra procesas, kurio rezultate skirtingos grupės įjungiamos į politinę bendriją, priimdamos bendras, būdingas šiai visuomenei, normas, taisykles, bazines politines vertybes, tikslus ir politinio veiksmo būdus.
Baltijos valstybės pirmaisiais nepriklausomybės metais sėkmingai sprendė daugelį problemų, kilusių dėl perėjimo iš totalitarinio režimo į demokratinę santvarką. Jų politikos prioritetus sąlygojo politinių ir ekonominių reformų tikslai, demokratinės valdymo tvarkos įgyvendinimas. Vienas pirmųjų ir pačių svarbiausių žingsnių, siekiant įtvirtinti demokratiją ir paspartinti pilietinės visuomenės kūrimąsi, buvo konstitucijos priėmimas ir teisinio pagrindo sukūrimas, kuris įpareigojo valstybę ginti žmogaus teises.
Tyrimo objektas – Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinės sistemos.
Tyrimo tikslas – Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti politinės sistemos sampratą.
2. Apžvelgti valstybės valdžios esmę.
3. Išnagrinėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos politines sistemas.
4. Palyginti Baltijos šalių politines sistemas.
Darbo struktūra: darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmajame skyriuje nagrinėjama politinės sistemos samprata, jos formos, funkcijos, apžvelgiama valstybės valdžios sąvoka. Antrajame skyriuje analizuojamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinės sistemos, pateikiamas jų palyginimas. Taip pat pateiktos įvadas, išvados, literatūros sąrašas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. POLITINĖS SISTEMOS SAMPRATA. VALSTYBĖS VALDŽIOS ESMĖ…4
 • 2. BALTIJOS ŠALIŲ POLITINIŲ SISTEMŲ PALIGINIMAS…5
 • 2.1. Lietuvos politinė sistema7
 • 2.2. Latvijos politinė sistema9
 • 2.3. Estijos politinė sistema10
 • 2.4. Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas13
 • 2 lentelė. Baltijos šalių Prezidento institucijų palyginimas11
 • 3 lentelė. Baltijos šalių Parlamentų palyginimas16
 • 4 lentelė. Baltijos šalių Vyriausybių palyginimas19
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 8, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....

Tiesioginė demokratija Lietuvoje ir Estijoje

Politologija Referatas 2013 m. reirei
Referendumas – viena svarbiausių tiesioginės demokratijos išraiškų. Jis tampa legitimaciją didinančia priemone, kuomet klausimas politiniu požiūriu yra labai svarbus arba ginčytinas.[1] Ne viena...