Socialiniai mokslai / Politologija

Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Politinė sistema šalia politikos yra svarbiausia politikos mokslų sąvoka. Politinė sistema ne tik apjungia visas politinės institucijas, santykius ir politinės organizacijos principus, išreiškiančius visuomenės politines, socialines, teisines, kultūrines normas, istorines tradicijas ir vertybes, bet ir reguliuoja visuomenės gyvenimą, valstybės funkcijų vykdymą. Politinė sistema apima visą politinę sferą, kuri daugiau ar mažiau yra susieta su visomis kitomis sferomis: ekonomine, kultūrine, ekologine ir t.t. Todėl pagrindinė politinės sistemos funkcija yra socialinė-politinė integracija. Integracija yra procesas, kurio rezultate skirtingos grupės įjungiamos į politinę bendriją, priimdamos bendras, būdingas šiai visuomenei, normas, taisykles, bazines politines vertybes, tikslus ir politinio veiksmo būdus.
Baltijos valstybės pirmaisiais nepriklausomybės metais sėkmingai sprendė daugelį problemų, kilusių dėl perėjimo iš totalitarinio režimo į demokratinę santvarką. Jų politikos prioritetus sąlygojo politinių ir ekonominių reformų tikslai, demokratinės valdymo tvarkos įgyvendinimas. Vienas pirmųjų ir pačių svarbiausių žingsnių, siekiant įtvirtinti demokratiją ir paspartinti pilietinės visuomenės kūrimąsi, buvo konstitucijos priėmimas ir teisinio pagrindo sukūrimas, kuris įpareigojo valstybę ginti žmogaus teises.
Tyrimo objektas – Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinės sistemos.
Tyrimo tikslas – Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti politinės sistemos sampratą.
2. Apžvelgti valstybės valdžios esmę.
3. Išnagrinėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos politines sistemas.
4. Palyginti Baltijos šalių politines sistemas.
Darbo struktūra: darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmajame skyriuje nagrinėjama politinės sistemos samprata, jos formos, funkcijos, apžvelgiama valstybės valdžios sąvoka. Antrajame skyriuje analizuojamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinės sistemos, pateikiamas jų palyginimas. Taip pat pateiktos įvadas, išvados, literatūros sąrašas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. POLITINĖS SISTEMOS SAMPRATA. VALSTYBĖS VALDŽIOS ESMĖ…4
 • 2. BALTIJOS ŠALIŲ POLITINIŲ SISTEMŲ PALIGINIMAS…5
 • 2.1. Lietuvos politinė sistema7
 • 2.2. Latvijos politinė sistema9
 • 2.3. Estijos politinė sistema10
 • 2.4. Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas13
 • 2 lentelė. Baltijos šalių Prezidento institucijų palyginimas11
 • 3 lentelė. Baltijos šalių Parlamentų palyginimas16
 • 4 lentelė. Baltijos šalių Vyriausybių palyginimas19
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos politinė sistema
Referatas Lietuvos politinė sistema

Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi [...]

Politinė sistema Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė sistema Lietuvoje

Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; [...]

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas
Prezentacija Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik [...]

Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai
Kursinis darbas Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai

Temos aktualumas. Globalizaciniai ir ekonominio valstybių stabilumo svyravimo procesai, taip pat politiniai įvykiai turi didelės [...]

Lietuvos, Latvijos, Estijos bendradarbiavimas karinio saugumo srityje nuo 2004 metų
Kursinis darbas Lietuvos, Latvijos, Estijos bendradarbiavimas karinio saugumo srityje nuo 2004 metų

Prasidėjus XXI amžiui Europa yra kaip niekada klęstinti, laisva ir visų svarbiausia saugi. Valstybės kylančius [...]

Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje
Referatas Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje

Referendumas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės demokratijos elementų, apibūdinančių modernią valstybę. Nes valstybės pagrindą sudaro [...]

Indijos ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistemų palyginimas (skaidrės)
Prezentacija Indijos ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistemų palyginimas (skaidrės)

Ikimokyklinis ugdymas Indijoje: •Misija – visuminis vaikų ugdymas.•Vizija – saugi aplinka, kurioje vaikas galėtų tinkamai pasirengti [...]

Indijos ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistemų palyginimas
Referatas Indijos ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistemų palyginimas

Indija, tai valstybė pietų Azijoje, antra pasaulyje pagal gyventojų skaičių (1.34mlrd). Indija suskirstyta į 29 [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Lietuvos regioninė politika ES kontekste
Diplominis darbas Lietuvos regioninė politika ES kontekste

TEMOS AKTUALUMAS IR PROBLEMA. Pastaraisiais metais viena iš dažnai kartojamų frazių yra "Lietuvoje būtina vykdyti efektyvesnę [...]

Pensijų sistema Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jav: struktūra, problemos ir galimybės
Referatas Pensijų sistema Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jav: struktūra, problemos ir galimybės

Daugelis šalių, ypač ekonomiškai stiprios ir išsivysčiusios, susiduria su tautos senėjimo problema. Nors šiuo metu [...]