Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

26 psl. / 6315 žod.

Ištrauka

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m. bei Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatyme, priimtame 1990 m., kuris buvo pakeistas 2004 m. Lietuvos Respublikos (toliau LR) politinių partijų įstatymu (toliau PPĮ). Taip prasidėjo laisvas visuomenės būrimasis į atskiras politines partijas.
Partinės sistemos sąvoka atspindi valstybėje veikiančių ir dalyvaujančių kovoje dėl valstybės valdžios politinių partijų skaičių ir tarpusavio santykį. Partinei sistemai formuotis didelę įtaką turi politinių jėgų santykis valstybėje, visuomenės politinės kultūros lygis, rinkimų sistema ir valstybės režimas. Partijos yra ne vien kovos dėl valdžios instrumentai, bet ir svarbios sprendimų priėmimo dalyvės. Todėl bent demokratinėse šalyse politinės partijos daugiau negu bet koks kitas politinės sistemos elementas įkūnija politikos esmę.
Konstituciškai Lietuvos Respublika – demokratinė valstybė, todėl demokratijos ir nepriklausomybės atkūrimas Lietuvoje atgaivino vieną fundamentaliausių šiuolaikinės demokratijos institucijų – daugiapartinę sistemą. Būtent tokia sistema ir vyrauja šiuo metu Lietuvoje.
Apie politiką, politines partijas daug informacijos gauname iš televizijos, spaudos ir kitų informacinių priemonių. Tačiau iki šiol Lietuvoje nėra paskelbta išsamesnės dabartinių politinių partijų studijos, stokojama net sistemingos informacijos apie šiuolaikinių Lietuvos partijų atgimimo, jo etapus, partijų organizacinę sandarą bei politinę programą.
Taigi kursinio darbo tikslas ir uždaviniai– išsamiai ir visapusiškai atskleisti Lietuvos politinių partijų ir partinės sistemos sąvoką, politinių partijų klasifikavimą ir funkcijas, taip pat apžvelgti partijų atsiradimo istoriją ir raidą, atskleisti šiuolaikinį požiūrį į politines partijas.


Turinys

 • I. Įvadas3
 • II. Dėstomoji dalis4
 • 1. Politinių partijų sąvoka ir partinė sistema4
 • 1.1. Politinių partijų klasifikavimas10
 • 1.2. Partijų funkcijos ir tikslai12
 • 1.3. Partinės sistemos įtaka valstybės demokratiniam režimui13
 • 2. Politinių partijų atsiradimas ir raida Lietuvoje14
 • 2.1. Iki 1940 metų15
 • 2.2. Iki 1992 metų17
 • 3. Politinių partijų steigimas ir veikla Lietuvoje18
 • 3.1. Steigimas18
 • 3.2. Veiklos sustabdymas20
 • 3.3. Veiklos nutraukimas21
 • 3.4. Veiklos principai22
 • 4. Šiuolaikinis požiūris į politines partijas24
 • III. Išvados25
 • IV. Literatūros sąrašas26

Reziumė

Autorius
my.vica
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 14, 2013
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
26 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Ne visos išnašos sutampa su literatūros šaltiniais

Susiję darbai

Politinės partijos ir jų funkcijos

Politologija Referatas elderx
Politologija – tai valstybės valdymo mokslas. Politikos mokslas – tai mokslas, aprašantis, nagrinėjantis ir analizuojantis politiką ir glaudžiai su ja susijusias problemas. Politikos...

Politinės partijos Lietuvoje

Politologija Referatas 2013 m. kriss1992
Kiekvievoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai,atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų vaidmenį.Itin svarbus vaidmuo čia tenka interesų grupėms ir...

Politinės partijos ir partinės sistemos

Politologija Prezentacija evitkus
Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka politiniam procesui? Kas yra partinė sistema?...