Socialiniai mokslai / Politologija

Politinės partijos ir ideologijos. Politinės partijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo laikotarpiu

0 atsiliepimų
Autorius:
Partinės sistemos sąvoka atspindi valstybėje veikiančių ir dalyvaujančių kovoje dėl valstybės valdžios politinių partijų skaičių ir tarpusavio santykį. Politinė sistema TSRS, kuriai priklausė ir Lietuva, buvo grindžiama vienpartinio valdymo principais. 1989 m. pabaigoje pakeitus išskirtinį Komunistų partijos vaidmenį įtvirtinusius Lietuvos TSR Konstitucijos 6 ir 7 straipsnius, Lietuvoje susidarė palankios sąlygos nuomonių pliuralizmui, prasidėjo partinės sistemos formavimasis. 1992 m. spalio 25 d. visuotiniame referendume priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo užtikrinta piliečių teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ir asociacijas.
Tačiau visuomenės interesams atstovaujančios politinės ir visuomeninės organizacijos šalyje pradėjo kurtis dar iki šalies nepriklausomybės paskelbimo bei naujos Konstitucijos priėmimo. Antai jau 1988-1990 m. buvo įsteigta apie pusantro šimto visuomeninių organizacijų, asociacijų, bendrijų, klubų ir pan., tuo tarpu pirmosios politinės partijos buvo įsteigtos 1989 m., tiksliau - atkurtos 1918-1940 m. Lietuvoje veikusios partinės organizacijos. Taip iki 1992 m. pabaigos šalyje jau veikė 11 politinių partijų. Šis skaičius didėjo ir vėliau. Lietuvai valstybingumo atkūrimas itin svarbus, tad savo darbe panagrinėsiu šio laikotarpio Lietuvos politinių partijų raidą, jos ypatumus.
Taigi mano darbo tikslas – panagrinėti Lietuvos politines partijas bei jų raidą Lietuvos valstybingumo atkūrimo laikotarpiu.
Išsikėliau tokius uždavinius:
1. aprašyti politinių partijų sampratą;
2. aprašyti Lietuvos politinių partijų tipus;
3. analizuoti Lietuvos politinių partijų raidą 1989 – 1997m.
Rašydama darbą taikiau šiuos metodus:
1. empirinį - atrinkau tinkamą literatūrą ir ją išnagrinėjau;
2. aprašomąjį - perteikiau autorių mintis nagrinėjama tema.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3372 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. POLITINIŲ PARTIJŲ SAMPRATA4
  • 2. LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ TIPOLOGIJA5
  • 3. LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ RAIDA 1989 – 1997 METAIS7
  • 3.1. Lietuvos politinės partijos 1989 – 1993 metais7
  • 3.2. Lietuvos politinės partijos 1994 – 1997 metais10
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14
  • PRIEDAS15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?
Referatas Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?

Politinės partijos kiekvienoje šalyje užima svarbią dalį. Politinės partijos užtikrina pagrindinio atstovaujamosios demokratijos principo – [...]

Lietuvos politinės partijos  ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Ar žmonės pasitiki politika ir politinėmis partijomis?
Tyrimas Ar žmonės pasitiki politika ir politinėmis partijomis?

Tyrimo problema: Politika ir politinės partijos - bene viena aktualiausių temų Lietuvoje . Todėl svarbu [...]

Politinės partijos ir jų funkcijos
Referatas Politinės partijos ir jų funkcijos

Politologija – tai valstybės valdymo mokslas. Politikos mokslas – tai mokslas, aprašantis, nagrinėjantis ir analizuojantis [...]

Politinės partijos bei jų funkcijos
Referatas Politinės partijos bei jų funkcijos

Šiuolaikinėse valstybėse yra politinės partijos, kurios yra svarbios valstybės valdyme. Aktyvi visuomenės dalis dalijasi į [...]

Politinės partijos ir partinės sistemos
Prezentacija Politinės partijos ir partinės sistemos

Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka [...]

Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu
Referatas Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu

Politika yra neatsiejama nuo komunikacijos, kadangi politiniai procesai yra įgyvendinami per komunikaciją: nuo rinkėjų interesų [...]

Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija
Referatas Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija

 Šiuolaikinėse valstybėse yra politinių partijų, kurios labai svarbios valstybės valdyme. Visuomenėje yra grupės, kurios susiburia [...]

Politinės partijos ir politinės organizacijos
Kursinis darbas Politinės partijos ir politinės organizacijos

Demokratinis politinis režimas neįsivaizduojamas be politinių partijų. Politinės partijos suteikia galimybę visiems visuomenės sluoksniams dalyvauti [...]

Makevializmo apraiškos LR politinėse partijose
Rašinys Makevializmo apraiškos LR politinėse partijose

Savaime suprantama, jog makiavelizmo apraiškas sunku būtų aptarti ar apibūdinti nieko nežinant apie makiavelizmo terminą.

Politinių partijų rūšys
Prezentacija Politinių partijų rūšys

R. Gunther ir L. Diamond straipsniu "Politinių partijų rūšys. Nauja tipologija" atlikta išsami partijų rūšių [...]

Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje
Referatas Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje

Ypač svarbų vaidmenį visuomenės politiniame gyvenime vaidina jo pagrindinis elementas ir vienas iš svarbiausių visuomenės [...]

Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste
Kursinis darbas Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste

Visuomenės dalyvavimas viešajame administravime Lietuvoje įgyvendinamas įvairiais būdais: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant [...]

Politinių partijų jungimasis bei šio veiksmo įtaka partijų idealoginės tapatybės išsaugojimui
Referatas Politinių partijų jungimasis bei šio veiksmo įtaka partijų idealoginės tapatybės išsaugojimui

Darbo aktualumas. Politinių formavimasis Lietuvoje susidūrė su sudėtingais procesais, kurie paveikė dabartinę situaciją partinėje sistemoje.