Politinės partijos ir ideologijos. Politinės partijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo laikotarpiu

15 psl. / 3372 žod.

Ištrauka

Partinės sistemos sąvoka atspindi valstybėje veikiančių ir dalyvaujančių kovoje dėl valstybės valdžios politinių partijų skaičių ir tarpusavio santykį. Politinė sistema TSRS, kuriai priklausė ir Lietuva, buvo grindžiama vienpartinio valdymo principais. 1989 m. pabaigoje pakeitus išskirtinį Komunistų partijos vaidmenį įtvirtinusius Lietuvos TSR Konstitucijos 6 ir 7 straipsnius, Lietuvoje susidarė palankios sąlygos nuomonių pliuralizmui, prasidėjo partinės sistemos formavimasis. 1992 m. spalio 25 d. visuotiniame referendume priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo užtikrinta piliečių teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ir asociacijas.
Tačiau visuomenės interesams atstovaujančios politinės ir visuomeninės organizacijos šalyje pradėjo kurtis dar iki šalies nepriklausomybės paskelbimo bei naujos Konstitucijos priėmimo. Antai jau 1988-1990 m. buvo įsteigta apie pusantro šimto visuomeninių organizacijų, asociacijų, bendrijų, klubų ir pan., tuo tarpu pirmosios politinės partijos buvo įsteigtos 1989 m., tiksliau - atkurtos 1918-1940 m. Lietuvoje veikusios partinės organizacijos. Taip iki 1992 m. pabaigos šalyje jau veikė 11 politinių partijų. Šis skaičius didėjo ir vėliau. Lietuvai valstybingumo atkūrimas itin svarbus, tad savo darbe panagrinėsiu šio laikotarpio Lietuvos politinių partijų raidą, jos ypatumus.
Taigi mano darbo tikslas – panagrinėti Lietuvos politines partijas bei jų raidą Lietuvos valstybingumo atkūrimo laikotarpiu.
Išsikėliau tokius uždavinius:
1. aprašyti politinių partijų sampratą;
2. aprašyti Lietuvos politinių partijų tipus;
3. analizuoti Lietuvos politinių partijų raidą 1989 – 1997m.
Rašydama darbą taikiau šiuos metodus:
1. empirinį - atrinkau tinkamą literatūrą ir ją išnagrinėjau;
2. aprašomąjį - perteikiau autorių mintis nagrinėjama tema.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. POLITINIŲ PARTIJŲ SAMPRATA4
  • 2. LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ TIPOLOGIJA5
  • 3. LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ RAIDA 1989 – 1997 METAIS7
  • 3.1. Lietuvos politinės partijos 1989 – 1993 metais7
  • 3.2. Lietuvos politinės partijos 1994 – 1997 metais10
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14
  • PRIEDAS15

Reziumė

Autorius
bekepuraite
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Politinės partijos ir jų funkcijos

Politologija Referatas elderx
Politologija – tai valstybės valdymo mokslas. Politikos mokslas – tai mokslas, aprašantis, nagrinėjantis ir analizuojantis politiką ir glaudžiai su ja susijusias problemas. Politikos...

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....

Politinės partijos Lietuvoje

Politologija Referatas 2013 m. kriss1992
Kiekvievoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai,atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų vaidmenį.Itin svarbus vaidmuo čia tenka interesų grupėms ir...

Politinės partijos ir partinės sistemos

Politologija Prezentacija evitkus
Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka politiniam procesui? Kas yra partinė sistema?...