Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė

20 psl. / 4121 žod.

Ištrauka

Skirtingų šalių dalyvavimo aktyvumas, integracijos laipsnis pasauliniame ūkyje yra skirtingas, tačiau nėra pasaulyje tokios šalies, kuri vienokiu ar kitokiu atveju nebūtų susijusi su kitomis pasaulio šalimis. Pasaulinio ūkio ryšiai vystosi tam tikrais etapais, kurių kaita atspindi stiprėjantį pasaulinio ūkio vientisumą, tarptautinių ekonominių santykių vystymąsi. Valstybės tarptautiniai santykiai atvaizduojami jos tarptautinių operacijų balansinėje sąskaitoje, kuri tradiciškai vadinama mokėjimų balansu.
Mokėjimų balansas – tai statistinė ataskaita, į kuria įtraukiamos šalies atitinkamo laikotarpio ekonominės operacijos su likusiu pasauliu. Mokėjimo balansas atspindi šalies tarptautinius ekonominius santykius, bendrą šalies gerovę bei parodo šalies užsienio ekonominių ryšių subalansuotumo lygį.
Temos aktualumas. Pablogėjusia ekonominė situacija Lietuvoje, didėjantis užsienio prekybos disbalansas, prastėjanti einamosios sąskaitos padėtis – tai temos, kurių populiarumas tik didėja. Pastaruoju metu, o ypač ekonominės krizės laikotarpiu, padaugėjo diskusijų ir kritinių pasisakymų dėl šalies ekonominės padėties. Ne paslaptis, kad Lietuva yra maža atviros ekonomikos šalis, todėl ir jos ūkio ilgalaikės perspektyvos priklauso nuo ekonominių ryšių su užsieniu būklės. O vertinant ūkio plėtrą bei konkurencingumą – šalies mokėjimų balansas yra vienas iš svarbiausių statistinės informacijos šaltinių. Dėl pablogėjusių mokėjimų balanso rodiklių, o ypač dėl padidėjusio einamosios sąskaitos deficito rodiklio, ekspertai skeptiškai vertino mūsų šalies sėkmingą ūkio raidą.
Darbo objektas. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas.
Darbo tikslas. Atlikti Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizę, apžvelgti mokėjimų balanso tendencijas per paskutinius metus.
Darbo uždaviniai.
1. Išanalizuoti Lietuvos mokėjimų balansą.
2. Apžvelgti Lietuvos mokėjimų balanso pagrindinius straipsnius ir išanalizuoti jų kitimą.
3. Ištirti einamosios sąskaitos deficito priežastis.
Tyrimo metodai. Straipsnių analizė, sisteminimas ir apibendrinimas, statistinių duomenų rinkimas ir analizė.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmajame skyriuje trumpai supažindinama su mokėjimų balanso samprata ir struktūra. Antrajame skyriuje atliekama 2005 –2009 metų Lietuvos mokėjimų balanso analizė, pabrėžiami duomenų pokyčiai, nagrinėjamos perspektyvos. Taip pat pateikiamos išvados ir pasiūlymai.


Turinys

 • SANTRUMPOS3
 • ĮVADAS4
 • 1. MOKĖJIMŲ BALANSO SAMPRATA5
 • 1.1. Mokėjimų balanso sąvoka5
 • 1.2. Mokėjimų balanso straipsnių klasifikavimas5
 • 1.3. Mokėjimų balanso struktūra7
 • 1.4. Mokėjimų balansą įtakojantys veiksniai8
 • 1.5. Einamosios sąskaitos deficito priežastys8
 • 2. 2005 – 2009 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKĖJIMŲ BALANSO ANALIZĖ9
 • 2.1. Einamosios, kapitalo bei finansinės sąskaitų analizė9
 • 2.2. Pagrindiniai mokėjimų balanso reguliavimo metodai14
 • 2.3. Mokėjimų balanso sąskaitų tarpusavio ryšys14
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI18
 • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Lietuvos prekybos balansas 2007-2011 metais

Ekonomika Referatas sejkutea
Norėdami nagrinėti Lietuvos prekybos balansą, visų pirma turėtume trumpai išsiaiškinti kas tai yra prekyba ir prekybos balansas. Pati prekyba, anot lietuviškos laisvosios enciklopedijos,...

Prekių importas Lietuvoje: 2009-2012

Ekonomika Referatas 2013 m. deimante12
Importas – tai užsienio valstybės prekių ar paslaugų, dažniausiai skirtų prekybai, įvežimas į valstybę. Mūsų manymu, importas yra labai svarbus kiekvienai šaliai be ...

Lietuvos mokėjimų balansas ir jo dinamika

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. loooretux
Šiuolaikinės valstybės yra pasaulinio ūkio dalyvės. Šalies vykdomos operacijos su užsienio partnerėmis atspindi pasaulinio ūkio, kuris jungia nacionalines ekonomikas, ryšius ir santykius. Todėl...

Lietuvos mokėjimų balanso analizė

Ekonomika Referatas eglee2
Šiuolaikinės valstybės yra pasaulinio ūkio dalyvės. Šalies vykdomos operacijos su užsienio partnerėmis atspindi pasaulinio ūkio, kuris jungia nacionalines ekonomikas, ryšius ir santykius. Pasaulinio...