Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

23 psl. / 4095 žod.

Ištrauka

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė rengia biudžeto planą apimant finansų paskirstymą, taip numatant kitų finansinių metų laukiamas pajamas bei išlaidas.Valstybė apima daugybę valdymo sričių, tačiau kaip pačios reikšmingiausios išskiriamos biudžeto sudarymo bei vykdymo sritys. Šių valdymo sričių reikšmingumas pagrindžiamas tuo kad būtent per biudžeto procesus perskirstoma didelė dalis sukurto nacionalinio produkto.Biudžeto procesai yra įtakojami valstybės finansų, kurių ištekliai įtakoja piliečių gyvenimo kokybę bei apima pokyčių visumą. Vaslstybės finasiniai aspketai priklauso nuo valstybės valdančiųjų organų propoguojamos veiklos veiksmingumo, valstybės finansinės situacijos bei fiskalinės politikos skaidrumo.Remiantis gerąja užsienio šalių patirtimi efektyvų finansų valdymą bei kontrolę galime priskirti prie ypatingai svarbių veiksnių įtakojančių šalies ekonomikos vystymąsi, ekonominių politinių tikslų siekimą bei įgyvendinimąAtsižvelgiant į tai kad pastaruoju metu fiksuojamas Lietuvos ekonomikos augimas greitesniu tempu negu ilgametis vidurkis, pagrįstai tikimasi ekonominės situacijos pagerėjimo įsitvirtinusį eilę metų biudžeto deficitą pakeičiant pertekliniu biudžetu.Įvertinti esamą Lietuvos finansinę situaciją, nustatant stipriąsias ir silpnąsias ekonomines puses numatytų rodiklių atžvilgiu bei užsibrėžti aiškius ekonominio augimo tikslus ateityje, kaip analizuoajma bei lyginama pajamų bei išlaidų aspektu pasirinkta pirmaujanti savo šalies ekonomika visoje ES sąjungoje valstybė -Vokietija.

Darbo tikslas :Atlikti Lietuvos bei Vokietijos valstybių biudžeto analizes 2009-2011 metais ir įvertinti valstybių finansinę būklę, nustatant biudžeto vykdymo efektyvumą bei pokyčius analizuojamu laikotarpiu.

Darbo uždaviniai: Apžvelgti bei palyginti Vokeitijos ir Lietuvos biudžetų struktūrų aspektus apimant biudžeto procese dalyvaujančius subjektus;Atlikti Lietuvos ir Vokietijos valstybių pajamų bei išlaidų analizę (2009-2011m.) pagal atitinkamus rodiklius Nustatyti ir atlikti pagrindines valstybės biudžeto pajamų bei išlaidų kitimo tendencijas bei jų poveikį šalies ekonomikai (2009-2011) metų laikotarpiu;


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Lietuvos ir Vokietijos biudžetinės sistemos struktūrų palyginimas4
 • 2. Lietuvos ir Vokietijos biudžetinės sistemos teisinis reglamentavimas6
 • 3. Lietuvos ir Vokietijos biudžetų sudarymo procesas ir jame dalyvaujančios institucijos, jų funkcijos7
 • 4. Lietuvos Vokietijos pajamų ir išlaidų dinamika (Eurais ir proc.)10
 • 5. Lietuvos ir Vokietijos pajamų ir išlaidų struktūra (proc.)12
 • 6. Lietuvos Vokietijos Pajamų dalis BVP (proc.)15
 • 7. Lietuvos Vokietijos išlaidų dalis BVP17
 • 8. Lietuvos ir Vokietijos vienam šalies gyventojui tenkančios pajamos ir išlaidos (Eurais)18
 • 9. Lietuvos ir Vokietijos. biudžetų pertekliaus (deficito) dalis BVP (proc.)19
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
aisttuka
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai