Nedarbo ir užimtumo Lietuvoje ir ES palyginamoji analizė 2004 – 2013 m.m.

21 psl. / 4231 žod.

Ištrauka

Viena svarbiausių makroekonomikos problemų yra nedarbas. Nedarbas, mažindamas pajamas, keisdamas žmogaus nuostatas, didindamas psichologinę įtampą ir nepasitikėjimą ateitimi, daugeliui žmonių apsunkina kasdienį gyvenimą, mažina jų socialinį ir ekonominį aktyvumą. Todėl nedarbo problema yra politinių ir ekonominių diskusijų objektas. Nedarbas yra viena sunkiausiai sprendžiamų ekonomikos problemų. Panaikinti nedarbą ir pasiekti visišką užimtumą yra vienas pagrindinių makroekonomikos tikslų. Ir tai yra bet kurios civilizuotos šalies ekonominės politikos tikslas. Kiekvienos šalies vyriausybės susiduria su nedarbo mažinimo problemomis.

Darbo jėga gali būti nagrinėjama kaip viena iš prekių, kurią galima pirkti ir parduoti. Tačiau ji yra ypatingas gamybos veiksnys, nes neatsiejamas nuo žmogaus ir tai suteikia jam, kaip prekei, specifinių skirtumų.

Lietuvos darbo rinkoje įvyko svarbių pasikeitimų pereinamojo laikotarpio metu. Įgyvendinant ekonomines reformas mažėjo bendras užimtumas: 1991-2000 metais jis sumažėjo 312 tūkst. dirbančiųjų. Daugiausia darbo vietų buvo prarasta 1992-1994 metais. Taip pat nedarbo lygiui didelę įtaką turėjo Lietuvos prisijungimas prie Europos Sąjungos 2004 metais ir paskutinis ekonominis nuosmukis 2008 metais.

Šiuo kursinio darbo tikslai yra:

1) apibrėžti nedarbo ir užimtumo sąvokas bei rūšis;

2) palyginti nedarbo ir užimtumo lygį Lietuvoje ir ES 2004 – 2013 m. m.

Atliekant šį darbą buvo naudotasi įvairia pagalbine literatūra – knygomis ekonomikos tematika, internetiniais straipsniais, Lietuvos statistikos departamento ir Eurostat duomenimis.


Turinys

 • Įvadas3
 • Nedarbo ir užimtumo sąvokos4
 • Nedarbo rūšys5
 • Nedarbo priežastys6
 • Nedarbo lygis Lietuvoje ir ES 2004 – 2012 m.m11
 • Nedarbo lygis Lietuvoje ir ES 2013 m13
 • Užimtumo lygis Lietuvoje ir ES 2004 – 2012 m.m14
 • Užimtumo lygis Lietuvoje ir ES 2013 m16
 • Nedarbo mažinimas17
 • Išvados20
 • Naudota literatūra21
 •  

Literatūros sąrašas


 1. Ekonomikos terminų žodynas, prieiga per internetą http://www.ekonomika.lt/ekonomikos-terminu-zodynas/nedarbas#ixzz2jzFplGzO [žiūrėta 2013-10-25]

 2. Ekonomikos terminų žodynas, prieiga per internetą http://e-terminai.lt/ekonomika/uzimtumas [žiūrėta 2013-10-25]

 3. Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė, prieiga per internetą http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280 [žiūrėta 2013-10-27]

 4. Eurostat duomenų bazė, prieiga per internetą http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec450 [žiūrėta 2013-10-27]

 5. Eurostat duomenų bazė, prieiga per internetą http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [žiūrėta 2013-10-28]

 6. V. Snieška, J. Čiburienė. Makroekonomika. Kaunas: Technologija, 2001.

 7. R. Paliulyte. Makroekonomika: paskaitų ciklas. Vilnius: VVAM, 2005.


Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...