Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje

19 psl. / 4410 žod.

Ištrauka

Valstybės biudžetu paprastai laikomas šalies Vyriausybės parengtas finansinis planas, kuriame aiškiai išdėstytos ateinančių metų pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžeto sudarymas ir patvirtinimas – vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių. Šio biudžeto lėšos paskirstomos valstybės institucijoms, kurios yra pačios atsakingos už gautų lėšų panaudojimą: ministerijoms, departamentams, inspekcijoms, teisėsaugos institucijoms, įvairioms Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei atsakingoms institucijoms. Valstybės biudžeto sąmatą ir įvykdymo ataskaitą rengia Finansų ministerija.

Tema yra aktuali, nes valstybės biudžetas kiekvienoje valstybėje skirtingais metais gali būti tiek perteklinis tiek deficitinis, todėl kiekviena valstybė įvairiomis priemonėmis privalo jį prižiūrėti bei valdyti. Taipogi, biudžeto deficitas yra vienas iš Matrichto kriterijų, ir pagal jį negali viršyti trijų procentų BVP. Taigi, šio mūsų darbo objektas yra Lietuvos, Estijos, Švedijos bei Airijos valstybės biudžeto deficitai, o tikslas – ištirti kaip jis kito 2008-2013 metais, kokios priemonės buvo naudojamos jį valdyti ir kokie buvo pasiekti rezultatai.

Uždaviniai:

 • Apžvelgti valstybės biudžeto teorinius aspektus;
 • Išanalizuoti priemones naudojamas jį valdyti;
 • Išnagrinėti Lietuvos, Estijos, Švedijos bei Airijos biudžeto kitimo dinamiką;
 • Atlikti analizę, kaip konkrečios priemonės padėjo suvaldyti biudžeto deficitą tiriamuoju laikotarpiu.

Tyrimo metodai: apžvelgiant valstybės biudžeto bei jo valdymo priemonių teorinius aspektus buvo naudojamas literatūros ir dokumentų analizės metodas, o tiriant kaip konkrečios priemonės padėjo suvaldyti biudžeto deficitą tiriamuoju laikotarpiu buvo nagrinėjamos statistinės analizės bei pateiktos išvados.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS BIUDŽETAS, RŪŠYS4
 • 2. BIUDŽETO DEFICITO VALDYMO BŪDAI6
 • 3. ESTIJOS BIUDŽETO DEIFICITO VALDYMAS 2008-2013 M.7
 • 4. ŠVEDIJOS BIUDŽETO DEFICITO VALDYMAS 2008-2013 M.9
 • 5. AIRIJOS BIUDŽETO DEFICITO VALDYMAS 2008-2013 M.10
 • 2. LIETUVOS BIUDŽETO DEFICITO VALDYMAS 2008–2013 M.12
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS18

Reziumė

Autorius
ausra92
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 29, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...