Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Valstybės biudžetu paprastai laikomas šalies Vyriausybės parengtas finansinis planas, kuriame aiškiai išdėstytos ateinančių metų pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžeto sudarymas ir patvirtinimas – vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių. Šio biudžeto lėšos paskirstomos valstybės institucijoms, kurios yra pačios atsakingos už gautų lėšų panaudojimą: ministerijoms, departamentams, inspekcijoms, teisėsaugos institucijoms, įvairioms Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei atsakingoms institucijoms. Valstybės biudžeto sąmatą ir įvykdymo ataskaitą rengia Finansų ministerija.

Tema yra aktuali, nes valstybės biudžetas kiekvienoje valstybėje skirtingais metais gali būti tiek perteklinis tiek deficitinis, todėl kiekviena valstybė įvairiomis priemonėmis privalo jį prižiūrėti bei valdyti. Taipogi, biudžeto deficitas yra vienas iš Matrichto kriterijų, ir pagal jį negali viršyti trijų procentų BVP. Taigi, šio mūsų darbo objektas yra Lietuvos, Estijos, Švedijos bei Airijos valstybės biudžeto deficitai, o tikslas – ištirti kaip jis kito 2008-2013 metais, kokios priemonės buvo naudojamos jį valdyti ir kokie buvo pasiekti rezultatai.

Uždaviniai:

 • Apžvelgti valstybės biudžeto teorinius aspektus;
 • Išanalizuoti priemones naudojamas jį valdyti;
 • Išnagrinėti Lietuvos, Estijos, Švedijos bei Airijos biudžeto kitimo dinamiką;
 • Atlikti analizę, kaip konkrečios priemonės padėjo suvaldyti biudžeto deficitą tiriamuoju laikotarpiu.

Tyrimo metodai: apžvelgiant valstybės biudžeto bei jo valdymo priemonių teorinius aspektus buvo naudojamas literatūros ir dokumentų analizės metodas, o tiriant kaip konkrečios priemonės padėjo suvaldyti biudžeto deficitą tiriamuoju laikotarpiu buvo nagrinėjamos statistinės analizės bei pateiktos išvados.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4410 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS BIUDŽETAS, RŪŠYS4
 • 2. BIUDŽETO DEFICITO VALDYMO BŪDAI6
 • 3. ESTIJOS BIUDŽETO DEIFICITO VALDYMAS 2008-2013 M.7
 • 4. ŠVEDIJOS BIUDŽETO DEFICITO VALDYMAS 2008-2013 M.9
 • 5. AIRIJOS BIUDŽETO DEFICITO VALDYMAS 2008-2013 M.10
 • 2. LIETUVOS BIUDŽETO DEFICITO VALDYMAS 2008–2013 M.12
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai
Referatas Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai

Per pastaruosius dešimtmečius dauguma Europos valstybių turėjo nuolatinį ir didelį biudžeto deficitą bei didėjančią valstybės [...]

Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje
Referatas Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje

Valstybės funkcijoms vykdyti yra reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, kurių vienas iš svarbiausių šaltinių yra mokesčiai.

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]