Privačių pensijų fondų paslaugų paklausos rinkos tyrimai

22 psl. / 3754 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas. Žmogaus poreikių piramidė pakankamai sudėtinga ir įvairiapusė, todėl, mąstant apie senatvę, bandoma įsivaizduoti sąlygas ir aplinkybę, veikiančias šių poreikių realizavimą po keleto dešimtmečių. Be abejo, kiekvienas žmogus norėtų, kad nutrūkus darbinei veiklai, gyvenimo sąlygos nepasikeistų ir jokiais būdais nepablogėtų. Šiandien sunkiai įsivaizduojame, ko, kiek ir kaip reikia sukaupti, kad senatvėje jaustumės visaverčiais visuomenės nariais arba, kad galėtume bent minimaliai naudotis sukuriamomis gėrybėmis.
Lietuva ilgą laiką buvo komunistinės sistemos dalis, kur vyravo visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė, todėl tapti realiu savininku, ir egzistuoti pensijų fondams nebuvo galimybių. Tad mūsų šalies gyventojams pažįstama tik valstybinė pensijų sistema. Dabar atėjo laikas naujam etapui – privačių pensijų fondų plėtojimui, kurių veikimo tikslas yra finansiškai aprūpinti žmones senatvėje.
Naująją pensijų kaupimo sistemą galima apibūdinti kaip naują galimybę kiekvienam, mokančiam socialinio draudimo įmokas, kaupti lėšas savo busimajai pensijai, nemokant papildomų įmokų. Kitaip sakant, kiekvienas dirbantysis galės dalį pensijos pats kaupti asmeninėje sąskaitoje, esančioje paties pasirinktame privataus pensijų kaupimo fonde.
Natūralu, kad lietuviams, kuriem reformos nėra priimtinos, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kyla klausimas: Kam gi to reikia? Ne paslaptis, kad Lietuvos visuomenė, kaip ir kitose Europos valstybėse, senėja. Tokia tendencija išryškėja, nes šeimos gimdo vis mažiau vaikų, o žmonės gyvena vis ilgiau. Valstybei darosi vis sunkiau spręsti pagyvenusių žmonių gerovės klausimą, kadangi dabartines mokesčių mokėtojų įmokas tenka dalinti vis didesniam pagyvenusių žmonių skaičiui. Tad žmonės turi suvokti, kad jie yra atsakingi patys už save ir nelaukti iš valdžios malonių, kurių dydis neabejotinai mažės.

Tyrimo problema. Kokia naujos pensijos kaupimo sistemos paklausa tarp Lietuvos gyventojų? Koks yra žmonių požiūris į lėšų kaupimą privačiuose pensijų fonduose? Ar žmonės pakankamai informuoti apie galimybę naudotis privačiais pensijų kaupimo fondų paslaugomis? Kokie kriterijai įtakojo žmones pasirenkant pensijų fondus valdančią bendrovę.

Tyrimo objektas. Privačių pensijų fondų paslaugų paklausa tarp Lietuvos gyventojų.

Tyrimo tikslas. Atlikti privačių pensijų fondų paslaugų paklausos analizę tarp Lietuvos gyventojų. Išsiaiškinti, koks yra žmonių požiūris į naująją pensijų kaupimo sistemą.

Tyrimo uždaviniai. Nustatyti Lietuvos žmonių požiūrį apie privačius pensijų fondus;
Nustatyti, ar žmonės pakankamai informuoti apie jų teikiamas
paslaugas;
Nustatyti privačių pensijų fondų paklausą tarp gyventojų.

Hipotezės. 1. Žmonės teigiamai žiūrį į galimybę naudotis pensijų fondų paslaugomis
2. Žmonės pakankamai informuoti apie šių fondų teikiamas paslaugas.
3. Į sprendimą dalyvauti naujoje pensijų sistemoje įtakoja žmonių lytis.
4. Nauja pensijų kaupimo sistema užtikrins visavertė žmogaus senatvę.

Tyrimo metodologija. Tyrimui atlikti bus panaudotas tiesioginis anketinis apklausos metodas.

Tyrimo atlikimo laikas ir vieta. Tyrimas buvo atliekamas Vilniaus mieste 2008 m. lapkričio mėn. 10-23 d.

Apklausos rezultatai. Tyrime dalyvavo 30 atsitiktinai atrinktu Vilniaus gyventojų. Atsakymus pateikė 100 proc. respondentų, t. y. visi 30 asmenys.

Duomenų analizė. Duomenų analizė buvo atliekama naudojant MS Excel programinę įrangą. Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • TIRIAMOJI DALIS4
  • I. Kokybinis tyrimas5
  • II. Kiekybinis tyrimas7
  • III. Tyrimo ataskaita22

Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.18
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 9, 2013
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Pensijų fondai

Finansai Referatas meduolis
Žmogaus poreikių piramidė gana sudėtinga ir įvairiapusė, todėl, rūpinantis apie senatvę, bandoma įsivaizduoti sąlygas ir aplinkybes, veikiančias šių poreikių realizavimą po keleto dešimtmečių....

Pensijų fondų valdymas, investavimo strategijos

Finansai Referatas meduolis
Aktualumas. Lietuvos pensijų reforma startavo- pirmosios pensijų fondų valdymo įmonės gavo leidimus pradėti savo veiklą. Dabar būsimųjų pensininkų apsisprendimo metas- ar investuoti į...

Pensijų fondai Lietuvoje

Finansai Referatas meduolis
Šiandieninės pensijos mokamos perskirstant dabar dirbančių Lietuvos gyventojų (kurie moka socialinio draudimo įmokas) pinigus. Šie pinigai niekur neinvestuojami ir papildomos vertės nesukuria. Tuo...

Pensijų fondų išorinio reguliavimo aktualumo tyrimas

Finansai Kursinis darbas 2013 m. maiguolida
Aktualumas. Europos žemynas sensta, tad vienam dirbančiajam tenka išlaikyti vis daugiau pensijinio amžiaus žmonių. Dirbantieji suvokia, jei gimstamumo tendencija išliks ir ateinančiais laikotarpiais,...