Kai kurie apie prof. P. Matiulionio gyvenimą atsiminimų bruožai, Rankraštis

16 psl. / 3123 žod.

Ištrauka

Einant mokslus Panevėžio gimnazijoje ir mokytojams dėstant lietuvių literatūros istoriją („Aušros“ laikotarpį) tarp eilės lietuvių patriotų veikėjų buvo minima ir P. Matulionio pavardė. 

P. Matulionis buvo užsivilkęs paprasto lietuviško namų darbo rusvo audinio švarką ir „galife“ į batus kelnėmis ir ilgais auliniais batais. 

Direktorius J. Yčas savo įžanginiame žodyje sušvietė tą sunkųjį lietuvių tautos laikotarpį, kuriame teko dirbti mūsų veikėjams ir kovoti už spaudos atgavimą ir lietuvių tautai, kaip suvereninės valstybės atkūrimą.

Kaip sužinojau iš besimokančių Panevėžio miškų technikų kursuose moksleivių, jis ir jų mokykloje vadovaujamoje Mykolo Konkulevičiaus.

Tolimesnis susitikimas buvo 1925 metais rudenyje.

Prie žemės ūkio akademijos buvo mokomasis žemės ūkis ir mokomoji Girininkija. 

Taip susiklostė gyvenimo aplinkybės, kad iš mokslo dienų gimnazijoje atsirado didesnis polinkiai gamtos mokslams, kuriuose dėstė mokytojas Jurgis Elisonas. 

Vienas iš sunkiausių prof. P. Matulionio pragyventų dienų buvo Miškininkystės skyriaus panaikinimas ir tuom pat iš rektoriaus pareigų atleidimas.

Valstybės iždui buvo reikalingos pajamos, o joms gauti buvo pagrindinis šaltis miškai.


Reziumė

Autorius
vaisiai
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Žurnalistika
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 29, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai