Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą

3 psl. / 911 žod.

Ištrauka

Sodybų ir pakelių saugotojas Rūpintojėlis po truputį snūsta. Pradėjo snūduriuoti dar prieš Nepriklausomybę, 1989 metais, kai buvo išleistas Ričardo Gavelio „Vilniaus pokeris”. Skandalingame romane R. Gavelis rašė, kad Rūpintojėlis apsnūdęs sėdi medyje ir tegu visi sergėjasi, kad jis užmigęs neužgriūtų jiems ant galvų. Ar tai reiškia, kad Rūpintojėliui, per ilgą laiką prisiklausiusiam žmonių godų, nusviro rankos ir dar žemiau ant krūtinės palinko galva? Ar laisvo lietuvio sąmonėje jis tapo tik rymojimo simboliu, nebeturinčiu mistinės galios? O gal po Nepriklausomybės atgavimo žmonės jaučiasi saugūs arba saugumą randa kitur ir todėl Rūpintojėlis nuobaudžiauja? O gal šiuo cinizmu norėta pasakyti, kad per daug idealizuojamas rūpintojėlių ir karžygių vaizdinys? Jaunas skaitytojas gali visai pasimesti – juk Lietuvos dainius Maironis, priedo dar ir Vincas Mykolaitis Putinas savo eilėraščiu „Rūpintojėlis”, teigia visai ką kitą. Taigi ar gali šie Gavelio ir panašūs žodžiai apie Lietuvą turėti įtakos skaitytojo tautinei savivertei?


Turinys

  • 2012 abiturientų Lietuvių kalbėjimui paruoštas tekstas.
  • Tema : Literatūra
  • Potemė : Po Nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą. Kaip manote, ar tokie pokyčiai gali turėti įtakos skaitytojo tautinei savivertei? Savo svarstymą iliustruokite pavyzdžiais.

Reziumė

Autorius
marionette
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Viename pokalbyje Ričardas Gavelis sako: „Turejau drąsos ir nelaimės parodyti žmonėms jų gyvenimą tokį, koks jis iš tiesų buvo. drastiškai išsityčiojau iš lietuviško neveiklumo, bejėgiškumo ir provincialios didybės manijos“. Ką jūs manote apie tikrovės ir jos vaizdavimo literatūroje santykį? ar visada kūrėjas tūretų būti kritiškas? Savo mintis argumentuokite remdamiesi šiuolaikinės lietuvių literatūros pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys monika.bijeikyte
Akivaizdu, kad daugelis šiuolaikinių lietuvių rašytojų taip nemano. Jų knygose tikrovė yra atgrasi, slogi, atstumianti. Tačiau manau, kad tokį rašytojų požiūrį galima nesunkiai...

Moterų paveikslai lietuvių literatūroje

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. gilmoras13
Jau nuo pat seniausių laikų lietuvių literatūroje buvo kreipiama vis daugiau dėmesio į moteris, todėl nenuostabu, jog buvo kuriami ir paveikslai apie jas....

Lietuvio paveikslas lietuvių literatūroje

Lietuvių kalba Rašinys 2016 m. felicita
Rašinys, parašytas 2016m. lietuvių egzamino kalbėjimo įskaitai tema „Lietuvio paveikslas lietuvių literatūroje“. Rašinys įvertintas 10 gimnazijos mokytojų.