Kalbos / Lietuvių kalba

Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą

0 atsiliepimų
Autorius:
Sodybų ir pakelių saugotojas Rūpintojėlis po truputį snūsta. Pradėjo snūduriuoti dar prieš Nepriklausomybę, 1989 metais, kai buvo išleistas Ričardo Gavelio „Vilniaus pokeris”. Skandalingame romane R. Gavelis rašė, kad Rūpintojėlis apsnūdęs sėdi medyje ir tegu visi sergėjasi, kad jis užmigęs neužgriūtų jiems ant galvų. Ar tai reiškia, kad Rūpintojėliui, per ilgą laiką prisiklausiusiam žmonių godų, nusviro rankos ir dar žemiau ant krūtinės palinko galva? Ar laisvo lietuvio sąmonėje jis tapo tik rymojimo simboliu, nebeturinčiu mistinės galios? O gal po Nepriklausomybės atgavimo žmonės jaučiasi saugūs arba saugumą randa kitur ir todėl Rūpintojėlis nuobaudžiauja? O gal šiuo cinizmu norėta pasakyti, kad per daug idealizuojamas rūpintojėlių ir karžygių vaizdinys? Jaunas skaitytojas gali visai pasimesti – juk Lietuvos dainius Maironis, priedo dar ir Vincas Mykolaitis Putinas savo eilėraščiu „Rūpintojėlis”, teigia visai ką kitą. Taigi ar gali šie Gavelio ir panašūs žodžiai apie Lietuvą turėti įtakos skaitytojo tautinei savivertei?
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
911 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Turinys

  • 2012 abiturientų Lietuvių kalbėjimui paruoštas tekstas.
  • Tema : Literatūra
  • Potemė : Po Nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą. Kaip manote, ar tokie pokyčiai gali turėti įtakos skaitytojo tautinei savivertei? Savo svarstymą iliustruokite pavyzdžiais.