Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Baigiamosios praktikos SEB banke ataskaita

0 atsiliepimų
Autorius:

Praktikos metu turėjau galimybę susipažinti su banko veikla, banko darbuotojais, kompiuterinėmis sistemomis, darbo banke taisyklėmis bei darbo kultūra. Baigiamosios praktikos metu stengiausi surinki kuo daugiau informacijos susijusios su baigiamosios praktikos darbo temomis, pritaikyti studijų metu gautas teorines ir praktines žinias atliekant skirtingas užduotis banko viduje, bei bendraujant su klientais. Daug informacijos pavyko surinkti, išmokti bei pritaikyti praktinėse užduotyse. Mano individualus darbas parašytas remiantis laisvai prieinama informacija. Temas stengiausi išdėstyti išsamiai ir suprantamai. Baigiamosios praktikos teminis planas visas įvykdytas sėkmingai.

Baigiamosios praktikos tikslas – bankininkystės studijų programos įgytas teorines žinias pritaikyti praktiškai.

Baigiamosios praktikos ataskaitos uždaviniai:

 1. Pristatyti banko įstaigos struktūrą ir jos funkcijas;
 2. Apžvelgti banko dokumentus ir jų kontrolę;
 3. Išnagrinėti analitinę ir sintetinę apskaitą SEB banke;
 4. Suprasti kaip vykdoma banko pajamų ir išlaidų, banko kapitalo bei pagrindinių priemonių apskaita;
 5. Išanalizuoti kaip vykdomi atsiskaitymai tarp kitų bankų bei užsienio bankų; išsiaiškinti kaip atliekami tarpbankiniai atsiskaitymai; pristatyti banko operacijų apskaitą vykdant klientų atsiskaitymus;
 6. Išnagrinėti operacijas užsienio valiuta, bei valiutos perkainavimo aplinkybes;
 7. Apžvelgti banko įstaigų finansinę atskaitomybę;
 8. Suprasti kaip vykdomas banko vidaus kontrolės organizavimas;
 9. Pristatyti banko aktyvų ir pasyvų valdymo ypatumus; išanalizuoti banko teikiamų kreditų išdavimo ir grąžinimo procedūras; išsiaiškinti lizingo bei faktoringo teikimo ir grąžinimo procedūras;
 10. Pristatyti banko paslaugų valdymą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
22203 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS4
 • 1. Banko įstaigos struktūra ir funkcijos5
 • 1.1. Banko įstaigos organizacinė struktūra6
 • 2. Dokumentai ir kontrolė7
 • 2.1. Klientų pateikiami dokumentai7
 • 2.3. Banko sudaromi dokumentai8
 • 3.1. Banko sąskaitų planas10
 • 3.2. Klaidų taisymas11
 • 3.3. Vertybinių popierių, dokumentų apskaita nebalansinėse sąskaitose13
 • 4. Banko pajamų ir išlaidų, banko kapitalo bei pagrindinių priemonių apskaita14
 • 4.1. Banko pajamų ir išlaidų apskaita14
 • 4.2. Banko pelnas ir jo paskirstymas14
 • 4.3. Banko materialaus ir nematerialaus turto, indėlių (terminuoti ir neterminuoti), akcijų, ūkinių medžiagų analitinė ir sintetinė apskaita15
 • 4.4. Banko rezervų apskaita18
 • 5. Atsiskaitymai20
 • 5.1. Atsiskaitymų organizavimas20
 • 5.2. Atsiskaitymai vietiniais mokėjimo nurodymais20
 • 5.3. Atsiskaitymai tarptautiniais mokėjimo nurodymais21
 • 5.4. Atsiskaitymai sąlyginiais ir besąlyginiais debeto nurodymais22
 • 5.5. Mokamosios kortelės23
 • 5.6. Atsiskaitymai čekiais32
 • 5.7. Atsiskaitymai vekseliais33
 • 5. 8. Dokumentinis inkaso34
 • 5.9. Dokumentiniai akredityvai35
 • 6 . Tarpbankiniai atsiskaitymai36
 • 6.1. Atsiskaitymų sistemos36
 • 6.2. Kliringinės sąskaitos39
 • 6.3. Korespondentinės sąskaitos39
 • 7. Banko operacijų apskaita vykdant klientų atsiskaitymus41
 • 7.1. Kreditavimo nacionaline ir užsienio valiuta operacijos41
 • 7.2. Palūkanų už kreditus nacionaline ir užsienio valiuta apskaičiavimo ir išieškojimo operacijų apskaita43
 • 7.3. Indėlių nacionaline ir užsienio valiuta operacijos44
 • 7.4. Palūkanų priskaičiavimo ir išieškojimo apskaitą46
 • 7.5. Grynųjų pinigų nacionaline ir užsienio valiuta apskaita46
 • 7.6.Valiutos keitimo operacijos negrynaisiais47
 • 8. Operacijos užsienio valiuta47
 • 8.1. Valiutų kursai, rinkos ir rizikos47
 • 8.2. Valiutų kursai49
 • 8.3. Valiutos perkainavimas49
 • 9. SEB banko finansinė atskaitomybė50
 • 9.1. SEB banko finansinė atskaitomybė ( kasdieninė, mėnesinė, ketvirtinė)50
 • 9.2. Banko valdymo ataskaitos51
 • 9.3. Parengiamasis darbas ir metinės atskaitomybės sudarymui52
 • 9. 4. Metinė finansinė atskaitomybė ir jos sudėtis53
 • 9.5. Banko konsoliduotos ataskaitos54
 • 10. Banko vidaus kontrolės organizavimas55
 • 10.1. SEB banko vidaus audito tarnyba ir jos funkcijos55
 • 10.2. Vidaus audito pareiginė instrukcija56
 • 10.3. Audito atlikimas bei rezultatų įforminimas56
 • 11. SEB banko aktyvų ir pasyvų valdymas59
 • 11.1. Banko operacinė rizika ir jos valdymas59
 • 11.2. Banko veiklos riziką ribojantys normatyvai59
 • 11.3. Banko veiklos analizė ir rodiklių įvertinimas61
 • 11.4. Privalomų atsargų formavimas ir apskaičiavimas63
 • 12. Kreditų valdymas64
 • 12.1. Trumpalaikis ir ilgalaikis fizinių asmenų, ūkio subjektų kreditavimas SEB banke64
 • Saugus būsto kreditas65
 • 12.2. Būsto kredito išdavimo schema66
 • 12. 3. Paskolų išdavimo ir grąžinimo procedūros73
 • 12.4. Išduotų paskolų rizikos vertinimas ir atidėjimų formavimas74
 • 13. Lizingas ir jo valdymas76
 • 13.1. Finansinio lizingo teikimo ir grąžinimo procedūros76
 • 13.2. Veiklos lizingo teikimo ir grąžinimo procedūros78
 • 14. Faktoringas ir jo valdymas81
 • 15. Banko paslaugų valdymas84
 • 15.2. Vertybinių popierių apskaita86
 • 15. 3. SEB banko investiciniai fondai88
 • 15.4. AB „SEB“ banko skolos vertybiniai popieriai88
 • IŠVADOS89
 • LITERATŪRA90

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Informacinių technologijų pasaulis“
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Informacinių technologijų pasaulis“

Bakalauro praktiką atlikta UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ nuo 2011-02-07 iki 2011-04-15, kurioje vykdžiau: • verslo partnerių Lietuvoje [...]

Baigiamoji praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Baigiamoji praktikos ataskaita

Praktikos tikslai: • susipažinti su įmonės steigimu, vadyba ir administravimu, kelionių organizavimu, organizacine struktūra; • Mokytis spresti įmonės [...]

Specialybės baigiamosios praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Specialybės baigiamosios praktikos ataskaita

Darbo tikslas: išanalizuoti kelionių agentūros veiklą. Darbo uždaviniai: • Aprašyti organizacijos charakteristiką. • Aprašyti organizacijos veiklos sritis. • Išanalizuoti organizacijos marketingo [...]

Baigiamoji praktikos ataskaita UAB “Eurokos”
Praktikos ataskaita Baigiamoji praktikos ataskaita UAB “Eurokos”

Baigiamoji praktika yra svarbi prekybos vadybos studijų programos dalis. Praktikos metu studentai panaudoja studijų metu [...]

Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Makveža
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Makveža"

Darbo verslo įmonėje baigiamąją praktiką atlikau UAB „Makveža“ Ateities g. 15g Vilniuje. Čia užėmiau vadybininko [...]

Baigiamosios praktikos ataskaita UAB
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita UAB "Euro vaistinė"

Praktikos metu buvo siekama susipažinti su įmonės vykdoma veikla bei buhalterinės apskaitos principais. Mano atliekamas [...]

Baigiamoji praktikos ataskaita (SEB banko analizė)
Praktikos ataskaita Baigiamoji praktikos ataskaita (SEB banko analizė)

Baigiamąją praktiką atlikau AB SEB banke Kauno filiale adresu Veiverių g. 150, 2013 metais vasario [...]

Praktikos ataskaita SEB banke
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita SEB banke

AB SEB bankas – vienas didžiausių komercinių bankų Lietuvoje, bankų rinkos vystymuisi daręs didelę įtaką [...]

Baigiamosios praktikos ataskaita AB
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

      Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką  sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje.       Mokaոtis [...]

UAB
Praktikos ataskaita UAB "Yazaki wiring technologies Lietuva" baigiamoji praktikos ataskaita

Kiekviena organizacija turi savo valdymo ypatumus, suformuluotus ir pritaikytus vykstant jos veiklai. Savaime suprantama, kad [...]

Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Danbalt International“
Referatas Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Danbalt International“

       Verslo organizavimas susijęs su prekių ar paslaugų paklausa, ekonominėmis bei materialinėmis gamybinėmis sąlygomis. Vystantis [...]

Baigiamosios praktikos ataskaita UAB ,,Delamode Baltics‘‘
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita UAB ,,Delamode Baltics‘‘

   Praktika ir teorija, tai du neatsiejami dalykai, nes esamos teorinės žinios puikiai įtvirtinamos praktikos metu [...]

EUROKOS baigiamosios praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita EUROKOS baigiamosios praktikos ataskaita

Baigiamosios praktikos tikslas: Ugdyti profesinius įgūdžius, dirbti savarankiškai ir komandoje, adaptuotis naujoje situacijoje, kaupti profesinę [...]

Profesinės praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Profesinės praktikos ataskaita

Įstaigų ir įmonių administravimo programos profesinę praktiką aš atlikau UAB “Klaipėdos maisto produktai”. Praktikos atlikimo [...]

Plaukiojimo ir priešdiplominės praktikos ATASKAITA
Praktikos ataskaita Plaukiojimo ir priešdiplominės praktikos ATASKAITA

Motorlaivis „DINA“ yra refrižeratorinio krovinio laivas. Laivas buvo pastatytas 1978 metais Japonijos „NIPONKAI“ laivų statykloje.