Baigiamosios praktikos SEB banke ataskaita

91 psl. / 22203 žod.

Ištrauka

Praktikos metu turėjau galimybę susipažinti su banko veikla, banko darbuotojais, kompiuterinėmis sistemomis, darbo banke taisyklėmis bei darbo kultūra. Baigiamosios praktikos metu stengiausi surinki kuo daugiau informacijos susijusios su baigiamosios praktikos darbo temomis, pritaikyti studijų metu gautas teorines ir praktines žinias atliekant skirtingas užduotis banko viduje, bei bendraujant su klientais. Daug informacijos pavyko surinkti, išmokti bei pritaikyti praktinėse užduotyse. Mano individualus darbas parašytas remiantis laisvai prieinama informacija. Temas stengiausi išdėstyti išsamiai ir suprantamai. Baigiamosios praktikos teminis planas visas įvykdytas sėkmingai.

Baigiamosios praktikos tikslas – bankininkystės studijų programos įgytas teorines žinias pritaikyti praktiškai.

Baigiamosios praktikos ataskaitos uždaviniai:

 1. Pristatyti banko įstaigos struktūrą ir jos funkcijas;
 2. Apžvelgti banko dokumentus ir jų kontrolę;
 3. Išnagrinėti analitinę ir sintetinę apskaitą SEB banke;
 4. Suprasti kaip vykdoma banko pajamų ir išlaidų, banko kapitalo bei pagrindinių priemonių apskaita;
 5. Išanalizuoti kaip vykdomi atsiskaitymai tarp kitų bankų bei užsienio bankų; išsiaiškinti kaip atliekami tarpbankiniai atsiskaitymai; pristatyti banko operacijų apskaitą vykdant klientų atsiskaitymus;
 6. Išnagrinėti operacijas užsienio valiuta, bei valiutos perkainavimo aplinkybes;
 7. Apžvelgti banko įstaigų finansinę atskaitomybę;
 8. Suprasti kaip vykdomas banko vidaus kontrolės organizavimas;
 9. Pristatyti banko aktyvų ir pasyvų valdymo ypatumus; išanalizuoti banko teikiamų kreditų išdavimo ir grąžinimo procedūras; išsiaiškinti lizingo bei faktoringo teikimo ir grąžinimo procedūras;
 10. Pristatyti banko paslaugų valdymą.

Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS4
 • 1. Banko įstaigos struktūra ir funkcijos5
 • 1.1. Banko įstaigos organizacinė struktūra6
 • 2. Dokumentai ir kontrolė7
 • 2.1. Klientų pateikiami dokumentai7
 • 2.3. Banko sudaromi dokumentai8
 • 3.1. Banko sąskaitų planas10
 • 3.2. Klaidų taisymas11
 • 3.3. Vertybinių popierių, dokumentų apskaita nebalansinėse sąskaitose13
 • 4. Banko pajamų ir išlaidų, banko kapitalo bei pagrindinių priemonių apskaita14
 • 4.1. Banko pajamų ir išlaidų apskaita14
 • 4.2. Banko pelnas ir jo paskirstymas14
 • 4.3. Banko materialaus ir nematerialaus turto, indėlių (terminuoti ir neterminuoti), akcijų, ūkinių medžiagų analitinė ir sintetinė apskaita15
 • 4.4. Banko rezervų apskaita18
 • 5. Atsiskaitymai20
 • 5.1. Atsiskaitymų organizavimas20
 • 5.2. Atsiskaitymai vietiniais mokėjimo nurodymais20
 • 5.3. Atsiskaitymai tarptautiniais mokėjimo nurodymais21
 • 5.4. Atsiskaitymai sąlyginiais ir besąlyginiais debeto nurodymais22
 • 5.5. Mokamosios kortelės23
 • 5.6. Atsiskaitymai čekiais32
 • 5.7. Atsiskaitymai vekseliais33
 • 5. 8. Dokumentinis inkaso34
 • 5.9. Dokumentiniai akredityvai35
 • 6 . Tarpbankiniai atsiskaitymai36
 • 6.1. Atsiskaitymų sistemos36
 • 6.2. Kliringinės sąskaitos39
 • 6.3. Korespondentinės sąskaitos39
 • 7. Banko operacijų apskaita vykdant klientų atsiskaitymus41
 • 7.1. Kreditavimo nacionaline ir užsienio valiuta operacijos41
 • 7.2. Palūkanų už kreditus nacionaline ir užsienio valiuta apskaičiavimo ir išieškojimo operacijų apskaita43
 • 7.3. Indėlių nacionaline ir užsienio valiuta operacijos44
 • 7.4. Palūkanų priskaičiavimo ir išieškojimo apskaitą46
 • 7.5. Grynųjų pinigų nacionaline ir užsienio valiuta apskaita46
 • 7.6.Valiutos keitimo operacijos negrynaisiais47
 • 8. Operacijos užsienio valiuta47
 • 8.1. Valiutų kursai, rinkos ir rizikos47
 • 8.2. Valiutų kursai49
 • 8.3. Valiutos perkainavimas49
 • 9. SEB banko finansinė atskaitomybė50
 • 9.1. SEB banko finansinė atskaitomybė ( kasdieninė, mėnesinė, ketvirtinė)50
 • 9.2. Banko valdymo ataskaitos51
 • 9.3. Parengiamasis darbas ir metinės atskaitomybės sudarymui52
 • 9. 4. Metinė finansinė atskaitomybė ir jos sudėtis53
 • 9.5. Banko konsoliduotos ataskaitos54
 • 10. Banko vidaus kontrolės organizavimas55
 • 10.1. SEB banko vidaus audito tarnyba ir jos funkcijos55
 • 10.2. Vidaus audito pareiginė instrukcija56
 • 10.3. Audito atlikimas bei rezultatų įforminimas56
 • 11. SEB banko aktyvų ir pasyvų valdymas59
 • 11.1. Banko operacinė rizika ir jos valdymas59
 • 11.2. Banko veiklos riziką ribojantys normatyvai59
 • 11.3. Banko veiklos analizė ir rodiklių įvertinimas61
 • 11.4. Privalomų atsargų formavimas ir apskaičiavimas63
 • 12. Kreditų valdymas64
 • 12.1. Trumpalaikis ir ilgalaikis fizinių asmenų, ūkio subjektų kreditavimas SEB banke64
 • Saugus būsto kreditas65
 • 12.2. Būsto kredito išdavimo schema66
 • 12. 3. Paskolų išdavimo ir grąžinimo procedūros73
 • 12.4. Išduotų paskolų rizikos vertinimas ir atidėjimų formavimas74
 • 13. Lizingas ir jo valdymas76
 • 13.1. Finansinio lizingo teikimo ir grąžinimo procedūros76
 • 13.2. Veiklos lizingo teikimo ir grąžinimo procedūros78
 • 14. Faktoringas ir jo valdymas81
 • 15. Banko paslaugų valdymas84
 • 15.2. Vertybinių popierių apskaita86
 • 15. 3. SEB banko investiciniai fondai88
 • 15.4. AB „SEB“ banko skolos vertybiniai popieriai88
 • IŠVADOS89
 • LITERATŪRA90

Reziumė

Autorius
voveree
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
91 psl.

Susiję darbai

AB DNB bankas praktikos ataskaita

Ekonomika Praktikos ataskaita 2015 m. karolle02
Šiais laikais bankai itin svarbūs žmonėms, juose galima atlikti daugybę operacijų, susimokėti mokesčius pasikeisti valiutą, pasiimti būsto ar vartojamąją paskolą. Banko veikla yra...

Europos Centrinio banko veikla

Ekonomika Prezentacija 2015 m. miskas
ECB apžvalga, tikslai, misija, veikla, pagrindiniai ir kiti uždaviniai. Kaip bankas dirba? Valdymo organų veikla, Eurosistema

Europos investicinis bankas

Ekonomika Referatas 2016 m. vaca96
Visuomet pagrindiniu tikslu, pradedant bet kokio pobūdžio verslą, yra pelnas. Nė viena bendrovė nedirbs nuostolingai, už dyką ar tik iš idėjos, nes visoms...

UAB BCB group praktikos ataskaita

Ekonomika Praktikos ataskaita 2016 m. salvete
Ši praktikos ataskaita yra skirta įmonės UAB „BCB group“ veiklai apžvelgti, išanalizuoti ir įvertinti taisytinus ir pavyzdinius veiklos vykdymo aspektus. Privalomoji praktika buvo...