Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

79 psl. / 16693 žod.

Ištrauka

Magistrinis Darbas


Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams, tiek finansų specialistams. Nuolatinės diskusijos įvairiomis finansų analizės temomis lyg ir parodo, kad įmonių finansinės būklės analizė yra viena svarbiausių ekonominės veiklos vertinimo priemonių. Dar aktualesnė ši tema tapo pastaraisiais metais, išgyvenant ekonominius šalies ir pasaulio sunkumus, kadangi vis svarbiau teisingai įvertinti savo įmonės, potencialių klientų, partnerių ar tiesioginių konkurentų finansinę padėtį.
Praktikoje kalbant apie įmonės finansinės būklės įvertinimą dažnai minimas „ įmonės kreditingumo“ terminas. Įmonių kreditingumo įvertinimas suteikia informacijos apie įmonės patikimumą, stabilumą, mokumą ir gebėjimą vykdyti įsipareigojimus. Pirmieji šį terminą praktikoje pradėjo naudoti komercinių bankų specialistai. Suteikiant paskolas juridiniams asmenims komerciniai bankai atlieka išsamią paskolos gavėjo kreditingumo analizę. Pagrindinis paskolos gavėjų kreditingumo įvertinimo tikslas yra sumažinti banko kreditinės veiklos riziką. Šalies finansų sektoriaus stabilumas susijęs su bankų kreditavimo rizika. Kuo tiksliau įvertinamas įmonių kreditingumas, tuo bankai mažiau patiria nuostolių. Kreditingumo įvertinimo tema analizuojama įvairių Lietuvos ir užsienio autorių, tačiau nėra prieita prie apibendrinančių išvadų, sukurto vieningo rekomenduojamo kreditingumo vertinimo proceso modelio. Mažai yra analizuota ir nagrinėta kuo remiantis įmonės galėtų savarankiškai įvertinti galimų partnerių, tiekėjų ar pirkėjų kreditingumą. Dažniausiai įmonių kreditingumą įvertina finansų institucijos, o įmonės, ypatingai Lietuvoje, labai retai analizuoja kitų įmonių kreditingumą savarankiškai, kadangi nėra aiškaus įmonių kreditingumo vertinimo modelio. Aišku tik viena, kad yra tam tikri kriterijai galintys atskleisti kai kuriuos įmonių kreditingumo aspektus, bet kiekvienu atveju reikia į situaciją pažvelgi individualiai. Vienas iš dažniausiai įvairių autorių minimas įmonės kreditingumo vertinimo būdas - finansinių rodiklių analizė. Neabejojama tuo, kad finansų analizė suteikia išsamią informaciją apie įmonės ekonominę padėtį, tačiau tiek akademikai, tiek bankų kredito specialistai nesutaria, kurie finansiniai rodikliai geriausiai įvertina skolintojo finansinę būklę ir kokia finansinių rodiklių svarba galutinio sprendimo priėmimui.
Šiame baigiamajame magistriniame darbe siekiama išanalizuoti statybų sektoriaus finansinės ir kreditavimo analizės metodus ir remiantis tyrimais sukurti rekomenduojamą statybos sektoriaus įmonių kreditingumo įvertinimo schemą.
Statybų sektorius - viena iš greičiausiai per pastaruosius metus besiplėtojančių Lietuvos ūkio šakų. Praktikoje dar nėra analizuota šio sektoriaus kreditingumo įvertinimo procesai, nors šiame sektoriuje veikiančios įmonės dažnai kreipiasi į komercinius bankus dėl jų veiklos kreditavimo.
Darbo tyrimo tikslas – atlikti statybos įmonių finansinių rodiklių analizę, kuriais remiantis įvertinamas įmonių kreditingumas, ir sudaryti kokybinių ir kiekybinių rodiklių schemą.


Turinys

 • TURINYS ĮVADAS3
 • 1. FINANSINĖS ANALIZĖS VAIDMUO VERTINANT ĮMONIŲ KREDITINGUMĄ6
 • 1.1. Finansines analizės metodo taikymas vertinat įmonių veiklą6
 • 1.2. Įmonių kreditingumo vertinimo procesas ir vertinimo metodai10
 • 1.3. Įmonių kreditingumo vertinimas komerciniuose bankuose15
 • 1.4. Finansinės analizės taikymas vertinat įmonių kreditingumo galimybes18
 • 2. STATYBOS ĮMONIŲ „DAIGA“, „MATYVAS“ IR „VILNIAUS SUKTINYS“ KREDITINGUMO VERTINIMAS27
 • 2.1. Tyrimo metodologija27
 • 2.2. Statybos įmonių kreditavimo galimybių tyrimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika29
 • 2.3. Statybos įmonių „Daiga“, „Matyvas“, „Vilniaus Suktinys“ kreditingumo vertinimas35
 • 2.4. Statybų sektriaus būklės vertinimas49
 • 2.5. Nefinansiniai rodikliai turintys įtakos kreditingumo vertinimui56
 • 2.6. Statybos įmonių „Daila“, „Matyvas“, „Vilniaus Suktinys“ kreditingumo vertinimo modelis58
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI63
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS65
 • SUMMARY……………………………………………………………………………… ….68
 • PRIEDAI69

Reziumė

Autorius
donatas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€14.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
79 psl.

Susiję darbai