Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos pasaulyje įmonių bankrotai tampa neišvengiama kasdienybe. Daugumai žmonių vien šis žodis skamba grėsmingai. Nors galima išgirsti aiškinimų, jog bankrotas yra tiesiog būdas iš ūkinės veiklos pašalinti blogai veikiančius subjektus. Tokiu būdu yra užtikrinamas natūralus rinkos gyvavimo ciklas - iš konkurencinės kovos pasitraukia silpniausios ir prie pokyčių nesugebėjusios adaptuotis įmonės.
Tačiau reikėtų nepamiršti, kad bankrotas sukelia ir daug neigiamų padarinių ekonominiam ir socialiniam valstybės gyvenimui. Neabejojama, kad bankrutuojančių įmonių skaičiaus augimas blogina ekonominę situaciją, nes verslo smukimas mažina investicijas ir šalies gerovę. Be to, žlugus stambioms įmonėms tūkstančiai žmonių praranda darbą, valstybei tenka skirti daug dėmesio ir lėšų integruojant bedarbius, mokant jiems pašalpas.
Pastaruoju metu bankrotai yra neatsiejami nuo visuomenėje ypač plačiai eskaluojamo ekonominio reiškinio - „krizė“. Dėl tarptautinių finansų rinkų krizės ir esminių ekonominės aplinkos pokyčių įmonių bankrotų skaičius dramatiškai auga visame pasaulyje. Lietuvos ūkis taip pat išgyvena krizės padarinius: aiškiai pastebima bankrotų skaičiaus didėjimo tendencija. Taigi kartu su krize atėjo ir bankrotų gausėjimo metas, kuris gali neigiamai paveikti rinkos funkcionavimą.
Tačiau reikia akcentuoti tai, kad bankrotai priklauso ne tik nuo ekonominės situacijos, bet ir nuo įmonės veiklos organizavimo, jos vadovų priimtų sprendimų ir sugebėjimo laiku pastebėti bankroto riziką. Todėl, nors šiuo laikotarpiu ekonominė situacija yra sunkiai prognozuojama, verslas turėtų iš paskutiniųjų stengtis surasti būdų kaip išsaugoti veiklos tęstinumą.
Pasirinkta tema yra aktuali tiek tarptautiniu tiek nacionaliniu mastu. Kiekvienos įmonės finansinė būklė bei verslo aplinka nuolat kinta, todėl nė viena įmonė nėra apsaugota nuo bankroto rizikos. Siekiant išvengti šios rizikos arba bent jau sumažinti jos neigiamus padarinius, ieškoma racionalių būdų, leidžiančių įvertinti įmonės finansinę būklę ir bankroto tikimybę. Dažniausiai įmonės finansinė būklė yra vertinama atliekant finansinę analizę, nes ji pdeda pastebėti veiklos efektyvumo problemas ir bankroto rizikos simptomus. Taip pat plačiai naudojami ir skirtingų autorių sukurti bankroto prognozavimo modeliai. Geriausiai žinomas – E. I. Altman bankroto diagnozavimo modelis, kuris padeda nustatyti bankroto tikimybę trijų metų laikotarpyje. Apie įmonės tęstinumo perspektyvas galima spręsti ir iš atitinkamų vidinės ir išorinės aplinkos požymių. Efektyviam įmonės funkcionavimui užtikrinti, reikia parinkti kiekvienai įmonei labiausiai tinkančią finansinės būklės vertinimo ir galimų veiklos tęstinumo problemų įspėjimo sistemą.
Racionalus finansinės būklės įvertinimas leidžia nuspręsti, ar įmonė yra pajėgi tęsti veiklą ateityje. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių perspektyviom ir potencialiom įmonėm yra suteikiama pagalba sprendžiant nemokumo problemas. Tačiau Lietuvoje ši praktika kol kas nėra populiari. Dažniausiai naudojamas tradicinis įmonės nemokumo problemos išsprendimo būdas – bankroto byla. Galbūt laiku nustačius įmonės finansines problemas ir jų priežastis, galima išsaugoti verslą ir atstatyti jo konkurencingumą. Kol kas Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama bankrotų prevencijai ir objektyviam įmonės finansinės būklės vertinimui.
Tokią darbo temą pasirinkau ne tik dėl jos šiandieninio aktualumo, bet ir dėl asmeninių priežasčių – kelių metų darbo patirtis sprendžiant bankrutuojančių įmonių įsiskolinimo darbuotojams apmokėjimo problemas. Bankroto procedūrų taikymo patirtis Lietuvoje skatina ieškoti vis efektyvesnių būdų suteikiant pagalbą nemokumo būklėje atsidūrusioms įmonėms.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. ĮMONIŲ FINANSINĖS BŪKLĖS IR ATEITIES PERSPEKTYVŲ VERTINIMO REIKŠMĖ IR BŪTINUMAS7
 • 1.1. Finansinės analizės vaidmuo vertinant įmonių finansinę būklę bei ateities perspektyvas7
 • 1.2. Finansinės ataskaitos kaip svarbiausias finansinės analizės ir bankroto prognozavimo šaltinis11
 • 1.3. Finansinių ataskaitų rengimo principai ir teisinis reglamentavimas17
 • 2. FINANSINIŲ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ NAUDOJIMAS VERTINANT ĮMONĖS FINANSINĘ BŪKLĘ IR VEIKLOS TĘSTINUMĄ21
 • 2.1. Mokumo rodikliai ir jų analizė22
 • 2.2. Pelningumo rodiklių analizė29
 • 2.3. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas32
 • 3. ĮMONIŲ BANKROTO PROGNOZAVIMAS36
 • 3.1. Bankroto esmė ir teisinis reglamentavimas36
 • 3.2. Bankroto priežastys bei dinamika42
 • 3.3. Bankroto prognozavimas remiantis bankroto prognozavimo modeliais50
 • 3.4. Požymių, rodančių veiklos tęstinumo riziką, vertinimas54
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI57
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS60
 • SUMMARY64
 • PRIEDAI65
 • 1. priedas. Finansinių santykinių rodiklių skaičiavimo formulės65
 • 2. priedas. AB „Snaigė“ 2006 metų balanso duomenys apie turtą67
 • 3. priedas. AB „Snaigė“ 2006 metų balanso duomenys apie nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus68
 • 4. priedas. AB „Snaigė“ 2006 metų pelno (nuostolių) ataskaita69
 • 5. priedas. AB „Snaigė“ 2007 metų balanso duomenys apie turtą70
 • 6. priedas. AB „Snaigė“ 2007 metų balanso duomenys apie nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus71
 • 7. priedas. AB „Snaigė“ 2007 metų pelno (nuostolių) ataskaita72
 • 8. priedas. AB „Ekranas“ 2002-2004 metų balanso duomenys73
 • 9. priedas. AB „Ekranas“ 2002-2004 metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys74
 • 10. priedas. AB „Ekranas“ 2005 metų balanso duomenys apie turtą75
 • 11. priedas. AB „Ekranas“ 2005 metų balanso duomenys apie nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus76
 • 12. priedas. AB „Ekranas“ 2005 metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys77
 • 13. priedas. Bankroto prognozavimo modelių skaičiavimams naudotų rodiklių reikšmės78
 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Finansinės analizės rūšys9
 • 2 lentelė. Grynojo apyvartinio kapitalo rodiklių reikšmės 2005-2008 m26
 • 3 lentelė. Finansinio sverto reikšmės 2005-2008 m28
 • 4 lentelė. Nemokumo nustatymas ir bankroto bylos iškėlimo sąlygos ES valstybėse39
 • 5 lentelė. Nemokumo ir likvidavimo procedūrų rūšys, taikomos Lietuvoje ir Airijoje41
 • 6 lentelė. Bankrotų procesų Lietuvoje palyginimas 2008 ir 2009 metais (I ketv.)46
 • 7 lentelė. Nemokių įmonių skaičiaus augimo prognozės ES valstybėse48
 • 8 lentelė. Pradėtų bankroto procesų skaičiaus palyginimas Lietuvoje ir kitose ES valstybėse49
 • 1 pav. Finansų analizės vieta ir funkcijos10
 • 2 pav. Finansinės ataskaitos ir jų teikiama informacija12
 • 3 pav. Finansinės atskaitomybės kokybinės savybės15
 • 4 pav. Bendrojo ir greitojo trumpalaikio mokumo rodiklių dinamika 2005-2008 m23
 • 5 pav. Padengimo grynaisiais pinigais ir trumpalaikio įsiskolinimo rodiklių dinamika 2005-2008 m25
 • 6 pav. Grynojo apyvartinio kapitalo dinamika 2005-2008 m26
 • 7 pav. Ilgalaikio mokumo rodiklių dinamika 2005-2008 m27
 • 8 pav. Auksinės balanso taisyklės ir finansinės priklausomybės rodiklių dinamika 2005-2008 m29
 • 9 pav. Turto pelningumo rodiklių dinamika 2005-2008 m30
 • 10 pav. Pardavimo pelningumo rodiklių dinamika 2005-2008 m31
 • 11 pav. Kapitalo pelningumo rodiklių dinamika 2005-2008 m32
 • 12 pav. Sąnaudų lygio rodiklių dinamika 2005-2008 m33
 • 13 pav. Turto apyvartumo (kartais) rodiklių dinamika 2005-2008 m34
 • 14 pav. Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklių dinamika 2005-2008 m34
 • 15 pav. Teigiamos bankroto pasekmės42
 • 16 pav. Lietuvoje pradėtų ir baigtų bankrotų procesų skaičius 2001- 2008 m45
 • 17 pav. Pasaulinio nemokumo indekso dinamika 1995- 2008 m47
 • 18 pav. AB „Snaigė“ ir AB „Ekranas“ bankroto tikimybės vertinimas pagal E. I. Altman modelį52
 • 19 pav. AB „Snaigė“ ir AB „Ekranas“ bankroto tikimybės vertinimas pagal Tafler ir Tisshaw modelį.53

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

AB
Kursinis darbas AB "Pieno žvaigždės" finansinis vertinimas ir prognozavimas

     Temos aktualumas. Kiekvienas vadovas siekia, kad jo valdoma įmonė, įstaiga ar organizacija dirbtu efektyviai [...]

Įmonių bankroto vertinimas
Prezentacija Įmonių bankroto vertinimas

Tyrimo problema: bankroto vertinimas įmonėse. Tyrimo objektas: bankrutuojančios įmonės. Tyrimo tikslas: pateikti įmonių bankroto prognozavimą [...]

Bankroto prognozavimo modelių pritaikomumo Lietuvos įmonėms vertinimas
Diplominis darbas Bankroto prognozavimo modelių pritaikomumo Lietuvos įmonėms vertinimas

Temos aktualumas ir problematika. Šiandieninėje konkurencingoje ir dinamiškoje verslo aplinkoje daug įmonių susiduria su nemokumo [...]

Įmonių grupės „ALITA“ finansinis vertinimas
Kursinis darbas Įmonių grupės „ALITA“ finansinis vertinimas

Investuotojas, prieš priimdamas sprendimą kur investuoti, turi gerai įvertinti pasirinktų įmonių veiklos rezultatus, veiklos rodiklių [...]

Įmonių bankroto vertinimas
Kursinis darbas Įmonių bankroto vertinimas

  Įmonių bankrotai Lietuvoje sukelia daug neigiamų pasekmių ne tik pačiai įmonei, bet ir visuomenei bei [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

AB „Vernitas“ finansinių rezultatų prognozavimas
Diplominis darbas AB „Vernitas“ finansinių rezultatų prognozavimas

Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonei tapus sudėtine Europos Sąjungos aprangos ir tekstilės sektoriaus dalimi, šalies [...]

IĮ „X“ finansinės būklės įvertinimas
Referatas IĮ „X“ finansinės būklės įvertinimas

Norint, kad įmonė sėkmingai dirbtų šiuolaikinėmis verslo sąlygomis reikia laikas nuo laiko periodiškai atlikti finansinę [...]

APB „Apranga“ finansinės būklės analizė
Referatas APB „Apranga“ finansinės būklės analizė

Naudojantis finansine analize konkurentai bei investitoriai gali gauti išsamios informacijos apie įmonę bei jos būklę.

Bankroto rizikos vertinimas uab “x”
Diplominis darbas Bankroto rizikos vertinimas uab “x”

X įmonė darbe yra konkreti įvardinta įmonė. Kiekviena komercinė struktūra rinkos sąlygomis siekia gauti pelną. Tačiau [...]

Bankrotas. Įmonių bankrotų ir kurimosi dinamika Lietuvoje
Kursinis darbas Bankrotas. Įmonių bankrotų ir kurimosi dinamika Lietuvoje

Mažėjantys šalies ekonomikos augimo tempai, auganti infliacija, sutrikę atsiskaitymai ne vieną įmone gali priversti bankrutuoti.

Įmonių veiklos sisteminio vertinimo metodai
Referatas Įmonių veiklos sisteminio vertinimo metodai

Pasak J.Mackevičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesoriaus: ,,Įmonių veiklos analizę galima apibrėžti kaip įvairios ekonominės [...]

AB Vilkyškių pieninė veiklos finansinis įvertinimas ir perspektyvų prognozavimas
Referatas AB Vilkyškių pieninė veiklos finansinis įvertinimas ir perspektyvų prognozavimas

Kiekvienoje įmonėje nuolat kinta turto ir nuosavybės, pajamų ir sąnaudų dydis bei jų struktūra. Siekiant [...]

AB “Sanitas” bankroto tyrimas ir prognozavimas
Tyrimas AB “Sanitas” bankroto tyrimas ir prognozavimas

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje norint sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su kitomis įmonėmis būtina sugebėti teisingai įvertinti [...]