Įmonių bankroto vertinimas

35 psl. / 7639 žod.

Ištrauka

 

Įmonių bankrotai Lietuvoje sukelia daug neigiamų pasekmių ne tik pačiai įmonei, bet ir visuomenei bei valstybei. Įmonių vadovai norėdami užtikrinti sėkmingą veiklą, turi sugebėti įvertinti verslo riziką ir priimti sprendimus, kad grėsmė būtų įveikta arba išvengta. Paprasčiausias būdas įvertinti įmonės tęstinumą ateityje yra finansinių duomenų naudojimas. Remiantis finansinių duomenų ataskaita yra įvertinama įmonės būklė, pinigų srautai, veiklos analizė ir rezultatai. Taip pat įmanoma numatyti ir įmonės ateities perspektyvas, tačiau naudojant finansinių duomenų ataskaitas reikia atsižvelgti ir į kitus rizikos faktorius. Dėl šios priežasties, tikslinga išskirti papildomus kriterijus, kurie padeda suformuoti išsamesnę ir tikslesnę sampratą. Remiantis paminėtomis priežastimis yra tinkamai nustatytos bankroto priežastys, kurių pagalba buvo sukurti bankroto prognozavimo modeliai. Taikant modelius įmanoma anksčiau pastebėti gręsiantį įmonės bankrotą, todėl vadovas turi galimybę priimti sprendimus, kurie sugebėtų ilgiau išlaikyti įmonės veiklą.

Bet kokios kategorijos bankrotas, kaip reiškinys, įmonėje neatsiranda staiga ir iš niekur. Prieš ištinkant bankrotui įmonė patiria vieno ar kito pobūdžio krizę, kuri laikui bėgant nevaldomai sukelia krizes kituose įmonės valdymo lygmenyse. Kaip žinoma, krizė yra neatsiejama ūkinės finansinės veiklos dalis, todėl svarbu įvertinti krizinę situaciją, suprasti jos veiksnius bei sugebėti ją valdyti.

Norint, kad įmonė sėkmingai išsilaikytu versle, yra privaloma dirbti pelningai ir išlikti mokiems, tačiau kiekviename versle susiduriama su rizika, kurią reikia sugebėti įvertinti, kad būtų išvengta bankroto. Remiantis rinkos ekonomika, bankrotas pripažįstamas kaip natūralus reiškinys, tačiau 2008 m. prasidėjusi pasaulinė finansų krizė privertė nutraukti verslą ne vienai įmonei, tačiau prie tokių pasekmių prisidėjo ir sudarytos per daug optimistinės įmonių prognozės ateičiai.

Tyrimo problema: bankroto vertinimas įmonėse.

Tyrimo objektas: bankrutuojančios įmonės.

Tyrimo tikslas: pateikti įmonių bankroto prognozavimą ir vertinimą.

Tyrimo uždaviniai:

 1. teoriniu aspektu apžvelgti bankrotą, jo sukeliamus veiksnius bei pasekmes;
 2. įvertinti pagrindinius finansinius santykinius rodiklius bankroto prognozavimui;
 3. apibrėžti bankroto prognozavimo modelius bei juos palyginti;
 4. atlikti AB ,,Anykščių vynas” ir AB ,,Gubernija bankroto prognozavimą.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, klasikiniams statistiniams modeliams priklausančių bankroto prognozavimo tiesinės diskriminantinės bei logistinės regresijos modeliai ir jų palyginimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BANKROTAS TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1 Bankroto samprata4
 • 1.2 Bankroto požymiai ir jį sukeliantys veiksniai5
 • 1.3 Bankroto pasekmės įmonių ir šalies ekonomikai7
 • 2. BANKROTO PROGNOZAVIMAS TEORINIU ASPEKTU9
 • 2.1 Bankroto prognozavimas9
 • 2.2 Bankroto prognozavimo modeliai12
 • 2.3 Bnakroto prognozavimo modelių palyginimas16
 • 3. LIETUVOS GAMYBOS ĮMONIŲ BANKROTO ANALIZĖ19
 • 3.1 AB ,,Anykščių vynas” bankroto prognozavimas19
 • 3.2 AB ,,Gubernija” bankroto prognozavimas24
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪRA30
 • PRIEDAI32

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai