Praktikos ataskaita UAB "Megaturas"

20 psl. / 4036 žod.

Ištrauka

Baigiamąją praktiką atlikau turizmo agentūroje UAB Megaturas, PC Panorama esančiame biure. Pagrindinis „Megaturo“ agentūros filialas yra įsikūręs Karo ligoninės g. 6, Kaune. Už įmonės sėkmingą veiklą ir plėtojimąsi atsakinga direktorė – Daiva Breivė. Atlikinėti praktiką pradėjau nuo 2020m. Sausio 24 d. ir baigiau 2020m. Balandžio 17 d. Paskirtame „Megaturo“ biure man reikėjo lankytis darbo dienomis nuo 10-16val., tačiau agentūros vadovės prašymu praktiką pradėjau nuo dalyvavimo „Adventur2020“ renginyje, kuris vyko LITEXPO parodų rūmuose.

Tyrimo objektas: UAB MEGATURAS

Tyrimo problema: Dabartinėms įmonėms, norinčioms išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje ilguoju laikotarpiu yra būtina įtraukti į savo veiklą darnaus vystymosi filosofiją, veikti socialiai atsakingai ir taikyti socialinės atsakomybės metodus. Be to, reikia atkreipti dėmesį į visuomenės poreikius, etikos reikalavimus, natūralios gamtos išsaugojimą, užtikrinti darbuotojų gerovę, numatyti darbuotojams perspektyvas darbo srityje, juos motyvuoti ir suteikti galimybę augti darbo srityje, atkreipti dėmesį ir spręsti aplinkos apsaugos problemas, įtraukti socialinius klausimus į įmonės veiklą ir strategiją. Dėl šios priežasties, UAM Megaturas savo veikloje, vis labiau stengiasi diegti bei kurti naujus socialinės atsakomybės principus, paremtus verslo modelius.

Tyrimo tikslas: Susipažinti su agentūros veikla bei pamatyti darbuotojų darbo aplinką ir specifiką iš arčiau. Išsiaiškinti kokius socialinės atsakomybės ir darnios plėtros metodus savo veikloje taiko kelionių organizatorius „Megaturas“.

Tyrimo uždaviniai:

 • Atlikti agentūros kiekybinį arba kokybinį tyrimą;
 •  Ištirti socialinės atsakomybės svarbą
 •  Nustatyti socialinės atsakomybės reikšmę „Megaturo“ strateginėje plėtroje.

Praktikos užduotys:

 • Vertinti turizmo įmonės ar įstaigos darbą, rinkti duomenis  baigiamajam darbui;
 • Susipažinti su  įmonės veikla, teikiamomis paslaugomis;
 • Susipažinti su teikiamomis turizmo paslaugomis, produktais, projektais;
 • Analizuoti įmonėje naudojamus pardavimo kanalus;
 • Analizuoti ir vertinti naudojamus įmonės viešinimo metodus;
 • Analizuoti problemas, gebėti valdyti stresines situacijas;
 • Atlikti įmonės praktikos vadovo pavestas užduotis;
 • Pateikti išvadas ir siūlymus apie atliktas užduotis ir pasiektus programoje numatytus tikslus.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • 1.1 Įmonės veikla4
 • 1.2 Klientų aptarnavimo standartai6
 • 1.3 Reklama ir įvaizdis7
 • 1.4 Konkurentai8
 • 2. TYRIMO METODAI9
 • 3. TYRIMO REZULTATAI10
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15
 • PRIEDAI16

Reziumė

Autorius
gerrrrda
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 29, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita “Via Aquaria”

Vadyba Praktikos ataskaita 2014 m. jonušaitė
Pažintinė vadybos praktika padėjo įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, susipažinti su koknrečios logistinės įmonės veikla, formuoti praktinius įgudžius planuoti, organizuoti ir kontoliuoti...

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...