Socialiniai mokslai / Politologija

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

1 atsiliepimas
Autorius:
Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate.
Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama keturias savaites: darbo dienomis nuo 2013 metų sausio 2 iki 2013 metų sausio 31 dienos. Darbo laikas – nuo 8 iki 17 valandos kartais derinant jį priklausomai nuo savivaldybėje vykstančių komitetų ar tarybos posėdžių.
Praktikos vietos pasirinkimo motyvacija. Efektyviai veikiančioje politinėje sistemoje savivaldos teisė, paremta subsidiarumo principu, užtikrina lankstesnį problemų sprendimą. Man buvo įdomu išsiaiškinti, kiek organizuotai ir profesionaliai vykdomas politikos organizavimas ir interesų derinimas savivaldos lygmenyje, su kokiomis problemomis susiduriama bendradarbiavime tarp savivaldos ir centrinių valdžios institucijų. Būtent efektyvi skirtingo centralizacijos lygmens valdžios struktūrų komunikacija yra ypač svarbi realių ir pamatuojamų gyvenimo kokybės gerėjimo faktorių priežastis. Dėl šios priežasties norėjau analizuoti, kokios galimybės savivaldoje plėtoti privačius interesus, taip pat stebėti jaunų politikų iniciatyvas bei konfliktines situacijas, kylančias dėl skirtingų požiūrių savivaldybėse bei centrinėse valdžios institucijose.
Praktikos tikslai ir uždaviniai. Praktikos tikslas – analizuojant sprendimų priėmimo procesą savivaldybėje, įgytas teorines žinias lyginti su vykstančia realia praktika bei įgyti biurokratinio darbo patirties. Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai:
1) Geriau susipažinti su savivaldybėje vykstančiais sprendimo priėmimo procesais, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu suteiktomis teisėmis.
2) Dalyvauti savivaldybėje vykstančiuose komitetų ir Tarybos posėdžiuose.
3) Padėti sekretoriato darbuotojams atlikti kasdienius jų darbus – protokoluoti posėdžių medžiagą, atlikti kitas dokumentų tvarkymo užduotis.
4) Įvertinti institucijos veikimo efektyvumą, santykius tarp atskirų jos subjektų.
Ataskaitos struktūra. Praktikos ataskaitą sudaro du skyriai. Pirmame jų aprašoma Klaipėdos miesto taryba kartu su jos sekretoriatu, gilinantis į jų struktūrą, tikslus bei institucinę padėtį visoje Klaipėdos miesto savivaldybėje. Antrame skyriuje analizuojamas sprendimų priėmimo procesas savivaldybėje, kylančios problemos bei konkretus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Klaipėdoje nesutarimo atvejis dėl kurio išsprendimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Klaipėdos savivaldybė buvo paduota į teismą. Ataskaita apibendrinama išvadomis bei sprendimų priėmimo efektyvumą skatinančiais pasiūlymais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4264 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KLAIPĖDOS MIESTO TARYBA4
 • 1.1. Funkcijos ir tikslai4
 • 1.2. Struktūra4
 • 1.3. Valdymo schema6
 • 1.4. Institucijos ryšiai ir partneriai8
 • 1.5. Techninė informacinė bei teisinė bazės8
 • 2. MIESTO TARYBOS VEIKLOS ANALIZĖ9
 • 2.1. Darbo organizavimas9
 • 2.2. Sprendimo priėmimo procesai10
 • 2.3. Vidinė komunikacija bei etika11
 • 2.4. Tarybos veiklos problematika12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15
 • PRIEDAI16

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
aciu, labai pagelbejo :)
, 2014-01-24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

 Vadybos praktika Klaipėdos miesto savivaldybėje
Praktikos ataskaita Vadybos praktika Klaipėdos miesto savivaldybėje

Šiuolaikiniame pasaulyje įstaigos, įmonės ir įvairios organizacijos yra skirtingos ir unikalios savo paslaugų kokybe, ypatybėmis [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius

Praktika yra privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, trukusi nuo 2015 m. rugsėjo 28 d.

Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai
Tyrimas Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai

Pavadinimas: Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai. Problemos pristatymas: Šeima – viena didžiausių [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų [...]

Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita

Viešojo administravimo programos praktiką atlikau Kauno miesto savivaldybėje, Teisės skyriuje 2013 m. vasario 4 – [...]

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas
Kursinis darbas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje
Praktikos ataskaita Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje

     Ši ataskaita yra skirta apibendrinti kvalifikacinei praktikai. Praktika buvo atliekama Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių [...]