Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

18 psl. / 4264 žod.

Ištrauka

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate.
Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama keturias savaites: darbo dienomis nuo 2013 metų sausio 2 iki 2013 metų sausio 31 dienos. Darbo laikas – nuo 8 iki 17 valandos kartais derinant jį priklausomai nuo savivaldybėje vykstančių komitetų ar tarybos posėdžių.
Praktikos vietos pasirinkimo motyvacija. Efektyviai veikiančioje politinėje sistemoje savivaldos teisė, paremta subsidiarumo principu, užtikrina lankstesnį problemų sprendimą. Man buvo įdomu išsiaiškinti, kiek organizuotai ir profesionaliai vykdomas politikos organizavimas ir interesų derinimas savivaldos lygmenyje, su kokiomis problemomis susiduriama bendradarbiavime tarp savivaldos ir centrinių valdžios institucijų. Būtent efektyvi skirtingo centralizacijos lygmens valdžios struktūrų komunikacija yra ypač svarbi realių ir pamatuojamų gyvenimo kokybės gerėjimo faktorių priežastis. Dėl šios priežasties norėjau analizuoti, kokios galimybės savivaldoje plėtoti privačius interesus, taip pat stebėti jaunų politikų iniciatyvas bei konfliktines situacijas, kylančias dėl skirtingų požiūrių savivaldybėse bei centrinėse valdžios institucijose.
Praktikos tikslai ir uždaviniai. Praktikos tikslas – analizuojant sprendimų priėmimo procesą savivaldybėje, įgytas teorines žinias lyginti su vykstančia realia praktika bei įgyti biurokratinio darbo patirties. Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai:
1) Geriau susipažinti su savivaldybėje vykstančiais sprendimo priėmimo procesais, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu suteiktomis teisėmis.
2) Dalyvauti savivaldybėje vykstančiuose komitetų ir Tarybos posėdžiuose.
3) Padėti sekretoriato darbuotojams atlikti kasdienius jų darbus – protokoluoti posėdžių medžiagą, atlikti kitas dokumentų tvarkymo užduotis.
4) Įvertinti institucijos veikimo efektyvumą, santykius tarp atskirų jos subjektų.
Ataskaitos struktūra. Praktikos ataskaitą sudaro du skyriai. Pirmame jų aprašoma Klaipėdos miesto taryba kartu su jos sekretoriatu, gilinantis į jų struktūrą, tikslus bei institucinę padėtį visoje Klaipėdos miesto savivaldybėje. Antrame skyriuje analizuojamas sprendimų priėmimo procesas savivaldybėje, kylančios problemos bei konkretus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Klaipėdoje nesutarimo atvejis dėl kurio išsprendimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Klaipėdos savivaldybė buvo paduota į teismą. Ataskaita apibendrinama išvadomis bei sprendimų priėmimo efektyvumą skatinančiais pasiūlymais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KLAIPĖDOS MIESTO TARYBA4
 • 1.1. Funkcijos ir tikslai4
 • 1.2. Struktūra4
 • 1.3. Valdymo schema6
 • 1.4. Institucijos ryšiai ir partneriai8
 • 1.5. Techninė informacinė bei teisinė bazės8
 • 2. MIESTO TARYBOS VEIKLOS ANALIZĖ9
 • 2.1. Darbo organizavimas9
 • 2.2. Sprendimo priėmimo procesai10
 • 2.3. Vidinė komunikacija bei etika11
 • 2.4. Tarybos veiklos problematika12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15
 • PRIEDAI16

Reziumė

Autorius
withoutnick
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Politologija
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 25, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
aciu, labai pagelbejo :)

Susiję darbai

Praktikos ataskaita savivaldybėje

Politologija Praktikos ataskaita ABC12345
Baigiamoji praktika yra studijų proceso dalis, kurios tikslas – praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas teorines ir praktines žinias, bei suprasti praktikos institucijos veiklos...

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Politologija Praktikos ataskaita 2013 m. jevgenij1992
Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas teorines ir praktines žinias, bei gyliau...

Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita

Politologija Praktikos ataskaita 2013 m. brigita
Viešojo administravimo programos praktiką atlikau Kauno miesto savivaldybėje, Teisės skyriuje 2013 m. vasario 4 – balandžio 26 dienomis. Praktiką atlikti Kauno miesto savivaldybėje...