Lietuvos švietimas ir mokslas tarpukaryje (1918-1939 metais)

30 skaidr.

Ištrauka

Nepriklausomąją Lietuvą atkuriant sąlygos švietimo darbui nebuvo normalios. Ligi 1920 pabaigos tebevyko kova dėl Lietuvos laisvės. Nemaža mokytojų ir daug vyresnių mokytojų išėjo savanoriais ginti savo krašto. Tačiau nė tokiu grėsmių metu darbas mokyklose ir švietimo tvarkymas naujais pagrindais nebuvo sustojęs. Lietuvos vyriausybė ir visuomenė su lygiu atsidėjimu organizavo švietimą.


Turinys

  • • Įvadas
  • • Jonas Yčas.
  • • Ikimokyklinis ugdymas
  • • Pradžios mokyklos
  • • Aukštesniosios mokyklos
  • • Specialinės mokyklos
  • • Aukštosios mokyklos
  • • Aukštųjų mokyklų nuotraukos
  • • Įžymūs žmonės dėstę Lietuvos universitetuose
  • • Išvados

Reziumė

Autorius
linute1994
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Istorija
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
30 skaidr.

Susiję darbai

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija evitkus
Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje ir valstybingumo siekiai Lietuvos valstybingumo atkūrimo pastangos...

Lietuva tarpukario metais

Istorija Prezentacija chillispice
Valstybės Taryba 1918 metų lapkričio mėnesio 2 d.atšaukė Uracho išrinkimą Lietuvos karalium , valdymo formos klausimą ji paliko spręsti steigiamajam seimui.Tą pačią dieną...

Lietuva nacių okpacijos metais

Istorija Prezentacija evana
¨Okupacijos pradžia ir pabaiga ¨Sukilimas ir Lietuvos Vyriausybė ¨Vokiečių okupacinė valdžia ¨Lietuviškosios įstaigos ¨Teismai ¨Žydų genocidas ¨Šaltiniai