Jaunam žmogui svarbu pažinti tautos praeitį. Remdamiesi projekto „Misija Sibiras“ dalyvių dienoraščiais ir dokumentiniais filmais, paaiškinkite, kodėl

2 psl. / 1060 žod.

Ištrauka

Jaunam šiuolaikiniam žmogui išties derėtų susipažinti su savo tautos praeitimi. Daugelis jaunuolių piktinasi, kad istorijos pamokose daug dėmesio skiriama Lietuvos praeičiai. Betgi ar tai verta daryti? Juk neveltui Vincas Kudirka „Tautiškoje giesmėje“ ragina semtis
stiprybės iš praeities. Tautos praeitis yra išties reikšminga, nes ji yra tarsi atspirties taškas mūsų dabarties veiksmams. Jei nebūtume turėję tokios praeities, kokią turime, nebūtume tokia tauta, kokia esame. Praeitis yra svarbi savo identitetui sukurti. Juk jei ne mūsų protėvių kovos, galbūt mes jo neturėtume ir nebūtume laisvi. Visa tai svarbu suvokti, nes tik tuomet jaunas žmogus gali gerbti savo šalį bei protėvius. Susipažinti su istorijos faktais, gyvenimo sąlygomis tam tikrame laikotarpyje padeda istoriniai bei dokumentiniai filmai, tremtinių išgyvenimai bei projektai, kuriais siekiama bent truputį prisiliesti prie tuometinių įvykių. Visa tai ir norėčiau aptarti.

Reziumė

Autorius
kirgidija
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 6, 2014
Apimtis
2 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kodėl jaunam žmogui svarbu tobulėti?

Literatūra Rašinys rutastos
Šiandieninėje visuomenėje dauguma jaunuolių siekia aukštojo išsilavinimo. Ateitį jie planuoja dar vidurinėje - kuria vizijas būsimoms studijoms. Mokydamasis žmogus pažįsta pasaulį, o...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys vytautest
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.“...

Kuo svarbi atmintis tautai ir žmogui?

Literatūra Rašinys povilas321
Kažkas yra pasakęs: ,,Kol mes kiekvienas atskirai, mes – niekas.“ Manau, šie žodžiai atskleidžia vieningos tautos svarbą. Visais laikais noras kurti tobulesnę visuomenę...