Kalbotyros mokslų atstovas Deividas Kristalas teigia: ,,Pabandykite įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu anglų kalba ir toliau plistų kaip iki šiol. Galbūt kada nors tai būtų vienintelė kalba, kurios reikėtų mokytis , o jei taip nutiktų, tai būtų didžiausia pasaulį kada nors ištikusi nelaimė. Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį

2 psl. / 955 žod.

Ištrauka

Be abejo, tai būtų kada nors pasaulį ištikusi labai didelė nelaimė. Aš visiškai pritariu kalbotyros mokslų daktaro minčiai ir pabandysiu argumentuoti kalbininko mintį remdamasis kito visiems lietuviams gerai žinomo kalbininko, kunigo, humanisto, kontrreformacijos veikėjo Mikalojaus Daukšos žodžiais: „. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją - užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę".Nuo kalbos senų senovėje prasidėjo sąmoningas žmogaus bendravimas. Žmonės būrėsi į bendruomenes, taigi juos siejo bendri interesai, tikslai. Atsirado kalba, kuria buvo išreiškiamos mintys, jausmai, taip pat kultūros palikimas iš kartos į kartą. Ir visiems aišku, kad žmogus, kalbantis tavo kalba, yra žymiai artimesnis, nei bet koks kitakalbis, taip buvo visada. Šiandien pastebime labai didelę problemą, kad į lietuvių kalbą sparčiai braunasi anglų kalba. Ši kalba yra germanų kalbų grupės kalba. Vartojama Jungtinėje Karalystėje, JAV, Australijoje, Airijos Respublikoje Naujojoje Zelandijoje, 60 % Kanadoje, iš dalies Pietų Afrikos Respublikoje, Indijoje. Ji taip pat viena iš oficialių Jugtinių Tautų kalbų. Per XX a. anglų kalba tapo pasauline išstumdama prancūzų kalbą. Daugelyje šalių anglų kalba mokoma mokyklose kaip pirmoji užsienio kalba, anglų kalba yra daugelio tarptautinių organizacijų kalba. Reikia pastebėti, kad anglų kalba neturi valstybinės kalbos statuso nei Jungtinėse Amerikos Valstijose, nei Jungtinėje Karalystėje, kadangi šios šalys neturi valstybinę kalbą nustatančių įstatymų. Anglų kalba yra gimtoji 370-čiai milijonų žmonių, be to, maždaug 1.2 - 1.6 milijardams žmonių ji yra antroji. Taigi matome, kad ši kalba labai populiari pasaulyje, bet aš didžiuojuosi , kad esu lietuvis, kad be anglų kalbos, kurią ,galiu sakyti, moku gerai, galiu kalbėti ir lietuviškai. Aš jaučiuosi žymiai pranašesnis už taip lietuvaičių dievinamus airius, kurie jau nebekalba savo gimtąja kalba.


Reziumė

Autorius
eha112
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 14, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Britų kalbininkas Deividas Kristalas telefono žinučių rašymo žargonizuotu stiliumi nevadina katastrofa, nes taip vaikai įgunda ieškoti savo mintims užrašyti kuo tinkamesnės formos, tad tai prisideda prie didesnio raštingumo ir skatina kūrybingumą. argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Literatūra Rašinys gretavgreta
Viena aktualiausiai diskutuojamų temų šiuo metu – „blogas šiuolaikinis jaunimas“. Kaip jie elgiasi, neklauso tėvų, negražiai kalba, nesimoko. Labiausiai piktinamasi jaunimo trumposiomis SMS...

Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų tautinių kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis (kalbininkas G. Subačius). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Literatūra Rašinys ABC12345
Kalbininkas G. Subačius teigė, jog dėl globalizacijos lietuvių kalbos kokybė pasikeis, tačiau yra svarbu kad pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis....

Britų kalbininkas Deividas Kristalas (David Crystal) telefono žinučių rašymo žargonizuotu stiliumi nevadina katastrofa, nes taip vaikai įgunda ieškoti savo mintims užrašyti kuo tinkamesnės formos, tad tai prisideda prie didesnio raštingumo ir skatina kūrybingumą. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Literatūra Rašinys aneciik
Kalba – nepamainomas kiekvienos tautos pagrindas, neatsiejama jos dalis. Vienas lietuvių raštijos kūrėjų, Mikalojus Daukša, apie tai yra sakęs: „Sunaikink ją – sunaikinsi...