Ką žmogus randa poezijoje?

2 psl. / 736 žod.

Ištrauka

Didžiajai daliai visuomenės, o ypatingai jaunajai kartai, poezija gali atrodyti senas, jau „atgyvenęs“ ir visiškai nenaudingas dalykas. Lyg kokia senovės relikvija. Todėl, visų pirma, verta susimąstyti, ar jaunas žmogus joje dar gali rasti kažką aktualaus, savo ar pažįstamo? Į pastarąjį klausimą galiu drąsiai atsakyti: taip, poezijos reikšmė ir svarba žmogui išliko tokia pati kaip ir prieš dešimt ar penkiasdešimt metų. Tačiau tik nuo mūsų pačių priklauso, kiek mes iš jos paimsime ir ką ten surasime. Sutinku su poeto Justino Marcinkevičiaus mintimi, jog tikroji poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis. Šie žodžiai puikiai atskleidžia, jog poezija kyla iš širdies ir pasiekia skaitančio žmogaus širdį, todėl dažnai skaitydami eilėraščius regime save, susitapatiname su eilėraščio žmogumi. Tačiau eilėraščiai ne vien mūsų sielos atspindys, taip pat – jie moko, atskleidžia, kokios yra tikrosios vertybės ir iš kur jos kyla. Lyrika gali įkvėpti, padrąsinti, suteikti vilties. Taigi, sieksiu įrodyti, jog poezijoje vis dar galime surasti tai, kas mums aktualu bei reikšminga. Mėginsiu, tai atskleisti papasakodama, ką aš asmeniškai randu poezijoje, pateikdama, mano nuomone, vienų geriausių lietuvių poetų eilėraščius.

"


Turinys

  • ĮŽANGA
  • Įžangą pradėsiu lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus citata: „Tikroji poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis“. Ši citata puikiai atskleidžia, jog poezija kyla iš širdies ir pasiekia skaitančio žmogaus širdį, todėl dažnai skaitydami eilėraščius regime save, susitapatiname su eilėraščio žmogumi. Tačiau eilėraščiai ne vien mūsų sielos atspindys, taip pat – jie moko, atskleidžia, kokios yra tikrosios vertybė ir iš kur jos kyla. Taip pat, įžangoje paminėsiu poetus (Vytautą Mačernį, Justiną Marcinkevičių ir Jurgį Baltrušaitį), apie kurių eilėraščius kalbėsiu dėstyme.
  • DĖSTYMAS
  • 1. Poezija padeda suprasti, kad po sunkumų, kančių visada ateina laimės ir džiaugsmo akimirkos. Vytautas Mačernis „13 rudens sonetas“. Šiame eilėraštyje puikai atsispindi tai, jog niekada negalima nuleisti rankų, nusivilti, nes gyvenime žmogus po negandų yra apdovanojamas džiaugsmu. Šis eilėraštis įkvepia, suteikia vilties drąsiai žengti pirmyn.
  • 2. Eilėraščiai dėka suprantame, jog žmogaus didybė kyla iš mūsų pačių. Justinas Marcinkevičius „Didumas to, kas mumyse“. Šis eilėraštis padeda suprasti, kad meilė, gerumas, pasiaukojimas ir atsidavimas yra pačios svarbiausios vertybės, kurios padaro žmogų didį.
  • 3. Poezija moko žmogų trumpam sustoti ir įvertinti tai, ką jis turi. Jurgis Baltrušaitis „Vakarų daina“. Šis eilėraštis kupinas ilgesingų vaizdinių, kurie parodo, kaip greitai lekia laikas ir viskas lieka jau praeityje. „Vakarų daina“ priverčia susimąstyti apie tai, kaip greitai viskas keičiasi, o kartu – padeda suprasti, kaip svarbu vertinti tai, ką turi dabar, nes vėliau tai taps tik atsiminimu.
  • APIBENDRINIMAS
  • Apibendrinime apžvelgsiu dėstyme padarytas išvadas apie tai, jog poezija suteikia mums drąsos įveikiant gyvenimo sunkumus, taip pat jos dėka atrandame tikrąsias gyvenimo vertybes ir suprantame, kaip svarbu vertinti dabartį bei tai, ką turime.

Reziumė

Autorius
eglaitea
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 21, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
2 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Gerai

Susiję darbai

Anot literatūrologo, rašytojo regimanto tamošaičio, ,,Atsiremdami į klasiką mes daromės tiesūs, teisingi, mūsų mintis atranda tikrąsias vertybes ir per jas randame kelią į kitą žmogų“. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

Literatūra Rašinys kristale10
Gyvename moderniame informacinių technologijų amžiuje, kuriame, deja, knygoms vietos lieka vis mažiau. Televizija, kompiuteriai, mobilieji telefonai pastaruoju metu daug labiau vertinami nei knygų...