Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

5 psl. / 1375 žod.

Ištrauka

Lietuvos kultūra – tai Lietuvos teritorijos gyventojų dvasinės veiklos ir bendravimo produktų bei priemonių visuma, reikalinga žmogaus fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui. Tai mokslo pasiekimai, menas, filosofija, religija, pasaulėžiūra, kalba, papročiai, tradicijos. Manau žmogaus tobulėjimui, supratimui yra be galo vertingos visos kultūros sritys. Tačiau mane labiausiai žavi lietuviškas kinas, kuris, manau, gali plačiau skleisti meninę informaciją apie savo šalies būtį ir vertybes.Kino kūrėjai – tai aktoriai, režisieriai, operatoriai, scenarijų autoriai, scenografai ir kitų profesijų specialistai. Prie lietuvių kino meno raidos prisidėjo daug rašytojų, kompozitorių, dailininkų, , teatro aktorių, dalyvavasių kuriant filmus. Tai, jog kine galiu susitikti su daugelio menininkų kūryba, mane traukia. Kinas man, kaip jaunam žmogui, padeda vizualiai susipažinti ne tik su šiandieninėmis įvairiomis gyvenimo sritimis, bet ir geriau suprasti bei pažinti tautos istoriją, pamatyti ir išgirsti žinomus rašytojus ar kitus kultūros veikėjus, Lietuvai nusipelniusius žmones. Kinas greitai sensta, tačiau esu mačiusi labai seniai kurtų filmų, kurie man patiko ir negaliu užmiršti iki šiol. Štai juostoje „Naktį prieš parodos atidarymą“ du jauni kinematografijos studentai Tumas ir Dausa sukūrė filmą apie medžio drožėjus. Filmas senas, sukurtas 1963 metais. Įdomu tai, jog ten pamačiau ne tik nagingų lietuvos skulptorių darbus, bet muzika ir pasakojimai leido geriau suprasti drožėjo amatą, pamatyti tarsi kalbančius medinukus (lietuvių dievus, Rūpintojėlį, išraiškingas žmonių figūras). Kinas, įsitikinau, aprėpia labai daug menų. Šie metai paskelbti Kristijono Donelaičio metais. Ir kaip nudžiugau, kai, naršydama internete, aptikau to paties Dausos sukurtą filmą apie šį mūsų rašytoją. Kino filmas vadinas „Sveiks, svieteli margas“. Būtent šią juostą stebėdama, sužinojau, jog Donelaičio veidas vaizduojamas vis kitoks, nes juk jo niekas nėra matęs. Man labai svarbu ne tik girdėti, bet ir matyti. O kinas butent tai ir duoda. Filme apie Donelaitį perteikiama, kaip jaunasis Donelaitis troško išsiveržti „iš bado ir maro nusiaubto kaimo į mokslą“, o ekrane matau sniegu užpustytą lauką, per kurį vingiuoja žmogaus pėdų pramintas takelis.


Turinys

  • I. Kinas – vienas naujausių, gerokai gyvesnių, daugiau aprėpiančių menų nei kuris kitas.
  • II. Nacionalinis kinas yra kultūros vertybė, galinti plačiai skleisti meninę informaciją apie savo šalies būtį ir vertybes:
  • 1. Lietuvos kino istorija.
  • 2. Kinas raiškų žodį paverčia įtaigiu vaizdu (kinas ir literatūra).
  • 3. Kinas kaip tautos istorijos metraštis.
  • 4. Iškiliausi Lietuvos kino menininkai (režisieriai, aktoriai).
  • 5. Lietuviškoji animacija – daugelio menų derinys.
  • III. Kinas vienintelis iš menų sparčiai, įtaigiai ir profesionaliai garsinantis Lietuvą pasaulyje.

Reziumė

Autorius
onasta
Tipas
Rašinys
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą“ (Josifas Brodskis). Kurį poetą jūs norėtumėte pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo? Kodėl? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys spetrauskaite
Pažinti poetą – tai žinoti jo gyvenimo apystovas ir būti gerai susipažinusiam su poeto kūryba. Sigitas Geda - tai neįprasto likimo, klajonių Visatos...

Kai kūrinys pavadinamas „klasikiniu“, patvirtinama jo estetinė vertė ir svarba literatūros procese. Ką jums reiškia „klasikos“ sąvoka, kuriuos literatūros kūrinio bruožus išskirtumėte kaip būtinus „klasikiniam“? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys lina.vasiliauskaite
Kristijonas Donelaitis, Martynas Mažvydas, Maironis, Žemaitė, V.Šekspyras ir kt.– ar šie autoriai jums ką nors primena? Manau, kad kiekvienas save išprususiu laikantis Lietuvos...

Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių faktų santykis tokiuose dramos kūriniuose. Kodėl, jūsų nuomone, rašytojai pasirinko šias asmenybes savo kūrinių herojais?

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. fruitella
Lietuvių kalbėjimo potemė tema: Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių...