Kalbos / Lietuvių kalba

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvos kultūra – tai Lietuvos teritorijos gyventojų dvasinės veiklos ir bendravimo produktų bei priemonių visuma, reikalinga žmogaus fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui. Tai mokslo pasiekimai, menas, filosofija, religija, pasaulėžiūra, kalba, papročiai, tradicijos. Manau žmogaus tobulėjimui, supratimui yra be galo vertingos visos kultūros sritys. Tačiau mane labiausiai žavi lietuviškas kinas, kuris, manau, gali plačiau skleisti meninę informaciją apie savo šalies būtį ir vertybes.
Kino kūrėjai – tai aktoriai, režisieriai, operatoriai, scenarijų autoriai, scenografai ir kitų profesijų specialistai. Prie lietuvių kino meno raidos prisidėjo daug rašytojų, kompozitorių, dailininkų, , teatro aktorių, dalyvavasių kuriant filmus. Tai, jog kine galiu susitikti su daugelio menininkų kūryba, mane traukia. Kinas man, kaip jaunam žmogui, padeda vizualiai susipažinti ne tik su šiandieninėmis įvairiomis gyvenimo sritimis, bet ir geriau suprasti bei pažinti tautos istoriją, pamatyti ir išgirsti žinomus rašytojus ar kitus kultūros veikėjus, Lietuvai nusipelniusius žmones. Kinas greitai sensta, tačiau esu mačiusi labai seniai kurtų filmų, kurie man patiko ir negaliu užmiršti iki šiol. Štai juostoje „Naktį prieš parodos atidarymą“ du jauni kinematografijos studentai Tumas ir Dausa sukūrė filmą apie medžio drožėjus. Filmas senas, sukurtas 1963 metais. Įdomu tai, jog ten pamačiau ne tik nagingų lietuvos skulptorių darbus, bet muzika ir pasakojimai leido geriau suprasti drožėjo amatą, pamatyti tarsi kalbančius medinukus (lietuvių dievus, Rūpintojėlį, išraiškingas žmonių figūras). Kinas, įsitikinau, aprėpia labai daug menų. Šie metai paskelbti Kristijono Donelaičio metais. Ir kaip nudžiugau, kai, naršydama internete, aptikau to paties Dausos sukurtą filmą apie šį mūsų rašytoją. Kino filmas vadinas „Sveiks, svieteli margas“. Būtent šią juostą stebėdama, sužinojau, jog Donelaičio veidas vaizduojamas vis kitoks, nes juk jo niekas nėra matęs. Man labai svarbu ne tik girdėti, bet ir matyti. O kinas butent tai ir duoda. Filme apie Donelaitį perteikiama, kaip jaunasis Donelaitis troško išsiveržti „iš bado ir maro nusiaubto kaimo į mokslą“, o ekrane matau sniegu užpustytą lauką, per kurį vingiuoja žmogaus pėdų pramintas takelis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1375 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • I. Kinas – vienas naujausių, gerokai gyvesnių, daugiau aprėpiančių menų nei kuris kitas.
  • II. Nacionalinis kinas yra kultūros vertybė, galinti plačiai skleisti meninę informaciją apie savo šalies būtį ir vertybes:
  • 1. Lietuvos kino istorija.
  • 2. Kinas raiškų žodį paverčia įtaigiu vaizdu (kinas ir literatūra).
  • 3. Kinas kaip tautos istorijos metraštis.
  • 4. Iškiliausi Lietuvos kino menininkai (režisieriai, aktoriai).
  • 5. Lietuviškoji animacija – daugelio menų derinys.
  • III. Kinas vienintelis iš menų sparčiai, įtaigiai ir profesionaliai garsinantis Lietuvą pasaulyje.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.

Lietuvių kalvos potemė įvertinta 10. Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus, susiformavusius per visą jos [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Nuo senų laikų žmonės kūrė: rašė knygas, režisavo filmus, statydavo spektaklius. Tokie užsiėmimai teikdavo laimę [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?

Literatūra – didžiausia visų laikų tautos kultūrinė vertybė. Manoma, kad literatūros atsiradimas siejamas su pirmaisiais [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikyčiau didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikyčiau didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?

  Iš praeities žinome, kad mūsų valstybės amžius skaičiuojamas nuo pat pirmojo jos paminėjimo rašytiniuose [...]

Kaip ir kodėl šiandienos literatūroje ir kultūroje gaivinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
Rašinys Kaip ir kodėl šiandienos literatūroje ir kultūroje gaivinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.

Visų pirma norėčiau pradėti aptardama tai, kaip Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra prisimenama mūsų kultūroje. Juk [...]

Kurį lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai, kodėl. Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais
Rašinys Kurį lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai, kodėl. Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais

Nobelio premija – kasmetinė premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikro mokslo [...]

Kuris Lietuvos kino arba teatro festivalis jums įdomiausias? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kuris Lietuvos kino arba teatro festivalis jums įdomiausias? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Kino ar teatro festivaliai – vieni iš tų renginių, kurie pritraukia tiek jaunesnio, tiek vyresnio [...]

Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Kalbos etiketas – nusistovėjusios kalbinio bendravimo normos, rodančios mandagius ar pagarbius pašnekovų santykius. Etiketo turi [...]

Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Epas − tai plačios apimties, dažniausiai eiliuotas pasakojamasis kūrinys apie legendinių ar istorinių laikų žygius, priklausantis epikos rūšiai.

Kuriuos Lietuvos literatūros autorius pristatytumėte Nobelio literatūros premijai ir kodėl? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais
Rašinys Kuriuos Lietuvos literatūros autorius pristatytumėte Nobelio literatūros premijai ir kodėl? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais

Nobelio literatūros premija – didžiausias įvertinimas, skiriamas rašytojams už pasiekimus literatūroje. Pirmoji premija buvo paskirta [...]