Humanitariniai mokslai / Filosofija

Kodėl iškyla blogiausieji?

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuo metu Lietuvoje bei visame pasaulyje susidarė labai sunki tiek ekonominė, tiek politinė situacija. Ėmė „klibėti“ didžiausi ekonomikos pamatai, ko pasekoje ėmė finansiškai žlugti mažesnės valstybės, bankrutuoti bankai, didėti nedarbas. Šis sunkus ekonominis laikotarpis iššaukė žmonių nepasitenkinimą valdžia ir kapitalizmo sukurtu biurokratiniu aparatu. Esama padėtis panaši į Frydricho Augusto fon Hajeko aprašytą padėtį knygos „Kelias į vergovę“ X skyriuje „Kodėl iškyla blogiausieji?“.

Kodėl mums šiuo metu būtų pavojingas Hajeko aprašytas totalitaristinis režimas? Turbūt viena iš priežasčių pasauly apėmusi ekonominė krizė, kuri savaime meta šešėlį ant kapitalizmo, kaip politinės sistemos. Kai kuriems žmonėms gali atrodyti, kad kalčiausia yra valdžia ir jos neprofesionalūs, neapgalvoti ir savanaudiški sprendimai. Valdžios neatsižvelgimas į eilinių piliečių poreikius, sprendimų vilkinimas skatina piliečių nepasitenkinimą ir agresiją. Kaip rašė Hajekas: „šioje stadijoje lemiamas padėties faktorius yra būtent visuotinis reikalavimas greitų ir ryžtingų vyriausybės veiksmų, o nepasitenkinimas lėta ir gremėzdiška demokratinės procedūros eiga veiksmą dėl veiksmo paverčia tikslu. Žmogus ar partija , kuri atrodo pakankamai ryžtinga „reikalams tvarkyti“, įgyja didžiausią patrauklumą. „Stipri“ šia prasme reiškia ne vien kiekybinę daugumą – juk žmonės nepatenkinti kaip tik parlamentinės daugumos neveiksmingumu ieško asmens turinčio tokią stiprią paramą, kuri žadintų pasitikėjimą, kad jis pajėgus įvykdyti viską, ką tik nori.“ Ko gero iš čia ir kyla pavojus mūsų laisvei ir gerovei, bet dėl to kalta ne valdančiųjų bloga valia, bet įgaliojimai kuriuos mes jai ir suteikiame. Valdžia yra tokia, kokią mes patys išsirenkame. Naujai išrinktai valdžiai dažnai suteikiamos nežabotos galios ir nebūtinai demokratiniu keliu išrinkta valdžia elgsis demokratiškai. Dažnai valdantieji pasižymi ne kaip padorūs žmonės siekiantys reikšmingų tikslų bendruomenės labui, o atvirkščiai, dažniausiai jie žiūri savų interesų, nusisukdami nuo piliečių. Taigi, kaip rašė Hajekas „mes neturime savęs apgaudinėti vaizduodamiesi, kad visi geri žmonės turi būti demokratai arba kad jie būtinai norės dalyvauti valdyme.“ Galbūt daugelis sutiktų su tuo, kad ne visi dori žmonės pasiryžtų eiti į valdžią, juk mažuma padoriųjų nieko nelaimėtų prieš daugumą, nusiteikusią vadovauti remiantis tik savais interesais, o ne stengtis visuomenės labui. Juk galiausiai dorieji arba turėtų pasitraukti iš valdžios ir užleisti vietą daugumai, arba prisijungti prie daugumos.

Dabartinė valdymo sistema šiek tiek panaši į Hajeko aprašytą totalitaristinę sistemą, bet yra ir keletas skirtumų – dabar yra mažiau prievartos, nėra sukarinto tipo politinių organizacijų, siekiančių kaip galima labiau pajungti sau privatų savo narių gyvenimą. Todėl ir buvo pasirinkta panagrinėti kodėl į valdžią ateiną ne dorieji, bet blogiausieji remiantis F.A. fon Hajeko knygos X skyriumi „Kodėl iškyla blogiausieji? “.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Kodėl iškyla blogiausieji?4
  • Išvados11
  • Literatūra12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pristatykite kelis lietuvių literatūros klasikų eilėraščius, tapusius dainomis. Paaiškinkite, kuriuo metu ir kodėl šie eilėraščiai virto dainomis
Rašinys Pristatykite kelis lietuvių literatūros klasikų eilėraščius, tapusius dainomis. Paaiškinkite, kuriuo metu ir kodėl šie eilėraščiai virto dainomis

Maironio, S. Nėries bei Justino Marcinkevičiaus dauguma eilėraščių virto dainomis, nes būtent šie poetai sugebėjo [...]

Ką ir kodėl skaito jaunimas?
Rašinys Ką ir kodėl skaito jaunimas?

Planas: Įžanga: Gyvename informacinių technologijų laikais, todėl jaunimas vis mažiau laiko skiria skaitymui. Dėstymas: 1) jaunimas skaito tai: a) kas [...]

Kodėl aš didžiuojuosi Lietuva?
Rašinys Kodėl aš didžiuojuosi Lietuva?

Lietuva – mano gimtinė, šalis, kurią aš labai branginu. Meilė tėvynei - tai jausmas, kurio [...]

Remdamiesi keliais pavyzdžiais, paaiškinkite, kodėl, jūsų manymu, buvo ir yra draudžiamų knygų
Rašinys Remdamiesi keliais pavyzdžiais, paaiškinkite, kodėl, jūsų manymu, buvo ir yra draudžiamų knygų

Knyga – žmogaus vedlė, kuria reikia remtis, bet ne gyventi. XV a. bažnyčia įvedė [...]

Kodėl nyksta ryšys su pačiais brangiausiais žmonėmis?
Rašinys Kodėl nyksta ryšys su pačiais brangiausiais žmonėmis?

Žiniasklaidoje neretai galima pamatyti reportažą ar straipsnį apie tėvus, kurie nužudo savo vaiką, sūnų, užmušusį [...]

Kaip ir kodėl šiandienos literatūroje ir kultūroje gaivinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
Rašinys Kaip ir kodėl šiandienos literatūroje ir kultūroje gaivinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.

Visų pirma norėčiau pradėti aptardama tai, kaip Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra prisimenama mūsų kultūroje. Juk [...]

Kodėl galima teigti, kad kalba yra laiko saugykla? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
Rašinys Kodėl galima teigti, kad kalba yra laiko saugykla? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.

Kiekviena kalba turi savo istoriją, kurioje slypi jos raidos kelias. Ne išimtis ir lietuvių kalba [...]

Kodėl vis daugiau žmonių kalba netaisyklingai?
Rašinys Kodėl vis daugiau žmonių kalba netaisyklingai?

Dar nemokėdami taisyklingai kalbėti savo gimtąja kalba, žmonės gan stropiai mokosi anglų, vokiečių, rusų, ispanų [...]

Kodėl lietuvių kalba yra įdomi?
Rašinys Kodėl lietuvių kalba yra įdomi?

Turbūt nesuklysiu pasakydama, jog šiuolaikinė lietuvių visuomenė numoja ranka į lietuvių kalbą. Atrodo, jog žinome [...]

Kurį lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai, kodėl. Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais
Rašinys Kurį lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai, kodėl. Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais

Nobelio premija – kasmetinė premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikro mokslo [...]

Kodėl gimtasis kraštas ne visada mylimas?
Rašinys Kodėl gimtasis kraštas ne visada mylimas?

Tėvynė – vienas svarbiausių veiksnių žmogaus gyvenime. Nors spauda kasdien praneša, kad vis daugiau ir [...]

Filosofijos esė.  Laikas nesikartoja. Kodėl tai mums svarbu?
Rašinys Filosofijos esė. Laikas nesikartoja. Kodėl tai mums svarbu?

Laikas, kaip mes suprantame laiką? Laiką dauguma traktuoja kaip atskaitos tai yra pradžios ir pabaigos [...]

K.Donelaičio „Metuose“ jaučiama nostalgija praeities laikui.  Kodėl?
Rašinys K.Donelaičio „Metuose“ jaučiama nostalgija praeities laikui. Kodėl?

Kristijonas Donelaitis – grožinės literatūros pradininkas. Apie dešimtmetį jis rašė savo pagrindinį [...]

Kodėl individas konfliktuoja su visuomene?
Rašinys Kodėl individas konfliktuoja su visuomene?

Visuomenė sudaryta iš atskirų individų, kurie turi susiformavusias skirtingas vertybes, savus siekius, tačiau, priklausydami tam [...]

Kodėl žmogus turi įsipareigoti tėvynei?
Rašinys Kodėl žmogus turi įsipareigoti tėvynei?

Kiekvienas turi tėvynę, kurią jam likimas paskiria gimstant. Tai gimtieji namai, kuriuose žmogus auga, bręsta [...]