Kokie poelgiai apibūdina žmogaus dorą?

2 psl. / 904 žod.

Ištrauka

„Ko reikia, kad būtum doras? – klausė filosofas Seneka laiške savo jauną bičiulį. Ir pats atsakė: „Noro.“ Dora, kaip ir kitos dvasinės savybės, nėra paveldima, o įgyjama ir susikuriama pati. Skirtingos tautos doros sąvoką aiškina vis kitaip.  Lietuvoje, kaip krikščioniškoje šalyje, jas nusako Dekalogo tiesos. Tad visgi koks žmogaus elgesys vaizduoja asmens dorą?

Visų pirma, doras žmogus tas, kuris pasiaukojamai elgiasi dėl kitų. Filosofas Seneka yra pasakęs, kad jeigu žmogus nori daryti gera sau, tegul daro gera kitiems. Esu įsitikinusi, jog tik altruistiški poelgiai apibūdina žmogaus dorumą. Tokį kitų žmonių labui dirbančios moters paveikslą  vaizduoja XXa. pradžios rašytoja neoromantikė Šatrijos Raganos apysakoje „Sename dvare“. „Gailestingosios sesers“ lemtis nebuvo svetima ir pačiai rašytojai. Židikuose ji sukūrė daugybę organizacijų: savišalpos, ateitininkų ir kt., slaugė vienišus senelius, atnešdavo jiems gardesnį kąsnelį, sutvarkydavo lovas. Galbūt todėl jai pavyko atskleisti moters, dirbančios kitų labui, pasaulį. Apysakos centre – trijų vaikų motina, dvaro ponia, vargšų globėja Marija. Ji padeda knygnešiui Levanardai, siunčia vaikus su dovanomis pas vienišą bobutę, rūpinasi sergančiaisiais bei lanko vienišą mergaitę Kazelę. Nors jos vyras Liudvikas nėra patenkintas veikla, kuria ji užsiima (pavyzdžiui, tada, kai mamatė pasako eisianti pas sergančią Banienę, vyras jai priekaištauja, jog ji per mažai dėmesio skirianti vaikams, todėl užuot rūpindamasi „luošiais“ turėtų daugiau laiko būti namuose), vis tiek laikosi savo įsitikinimų, nes trokšta daryti gera bei aukotis dėl kitų žmonių. Dar vienas pasiaukojančio žmogaus pavyzdys galėtų būti ir lietuvių rašytojas neoromantikas Juozas Tumas-Vaižgantas. Amžininkų bei artimųjų jis yra prisimenamas kaip nuoširdus bei kitiems darantis gera žmogus. Jis niekada neatsisakydavo padėti tam, prašydavo pagalbos, yra vadavęs šimtus politinių kalinių ir netgi komunistinių veikėjų. Prašymai, parašyti raštu, galėjo tapti įkalčiu prieš jį patį, tačiau jam labiau rūpėjo daryti gerus darbus. Jis yra pasakęs: „Dariau gera kitiems, o pats tapau laimingas.“ Mano nuomone, doras žmogus visuomet padeda ir pasiaukojamai dirba dėl kitų gerovės. Tokie asmenys nemąsto, ar padėti naudinga, nes jie nori suteikti laimės.


Turinys

  • "Sename dvare", "Autorius ieško išeities", "Liudna pasaka", "Dievų miškas", Vaižgantas. Nemažai pagyrimų vertas darbelis :)

Reziumė

Autorius
mortuks
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

„Meno kūrinys yra vertybė, nes jis yra kvietimas“, – cituoja Žaną Polį Sartrą kultūrologas Eugenijus Ališanka, aiškindamas kultūrą kaip nuolatinę žmogaus pastangą peržengti save ieškant būties prasmės. Kokie meno kūriniai jums yra kvietimas peržengti save?

Literatūra Rašinys sunset
Vokiečių filosofas A. G. Baumgartenas estetiką yra apibūdinęs kaip pažintinės veiklos rūšį, kurios aukščiausia apraiška yra menas. Menas - tai nuolatinis mokslininkų ir...

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą šviesesnį?

Literatūra Rašinys 2020 m. pegasas5
Rašinys parašytas pagal VBE reikalaujamą struktūrą, mokytojos įvertintas 98 balais. Buvo remtasi Lietuvos poeto Balio Sruogos, dramaturgo Justino Marcinkevičiaus, neoromantikės Marijos Pečkauskaitės, dar...