1939-1953 Lietuva. Pasirinkimas tarp blogo ir labai blogo. Ar buvo trečias kelias?

2 psl. / 765 žod.

Ištrauka

Tarpukario metu Lietuva buvo nepriklausoma valstybė. Jos ekonomika kilo, na o ypač plėtojama buvo karo pramonė, kuri buvo skirta apginti jauną, tačiau laisvę vertinančią valstybę. Tačiau prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir skaudūs jo įvykiai neaplenkė ir Lietuvos. Lietuvių tautos laukė trys, daug nelaimių ir praradimų kupinos, okupacijos. Tačiau galbūt to buvo galima išvengti?

                      Artėjant karui Lietuvos valdžia mėgino rasti būdų, kurie padėtų išsaugoti nepriklausomybę – buvo paskelbta, kad šalis bus neutrali valstybė. Tačiau Vokietijai ir SSRS pasirašius naują slaptąjį protokolą, dalinantį įtakų sferas Europoje, buvo nuspręsta, kad Lietuva atiteks sovietams. Šie nieko nelaukę į Maskvą išsikvietė Lietuvos diplomatus ir pasiūlė Lietuvai atiduoti Vilnių mainais į lietuvių pagalbą Raudonajai armijai. Lietuviai svarstė atsisakyti Vilniaus vardan laisvės, tačiau, kuomet buvo pagrasinta, jog armijos įgulos vis tiek įžengs į Lietuvos teritorija, lietuviams neliko nieko kito kaip tik pasirašyti sutartį su SSRS. Nors Lietuvos gyventojai galėjo džiaugtis atgautu Vilniumi, tačiau pasirašius savitarpio pagalbos sutartį, Lietuvą neteko neutralumo ir savarankiškumo, ji buvo priklausoma nuo SSRS. Ilgai netrukus, Sovietų Sąjunga ėmė kaltinti Lietuvą sutarties nevykdymu ir įteikė ultimatumą, reikalaujantį sudaryti naują vyriausybę, įsileisti Raudonosios armijos karius bei atiduoti teismui vidaus reikalų ministrą ir Saugumo departamento vadovą. Tačiau, nepaisant to, buvo pareikšta, jog kad ir koks būtų lietuvių sprendimas, kariuomenė vis tiek žengs į Lietuvą.  Prezidentas A. Smetona siūlė sudaryti naują vyriausybę, tačiau pasipriešinti kariuomenės įvedimui į Lietuvą. Deja, jam pritarė tik keli ministrai. Nors Lietuvoje savos kariuomenės išlaikymas sudarė labai daug išlaidų, tačiau tai liko nepanaudota ir lietuviai okupantus pasitiko ramiai, neiššovus nei vienos kulkos, na, o A. Smetona pasitraukė iš Lietuvos. Naujieji okupantai gudriai žaidė Lietuvos gyventojais ir klaidino visuomenę iliuzija, jog žlugo tik A. Smetonos valdžia, tačiau ne valstybė.


Reziumė

Autorius
gedvinas
Tipas
Rašinys
Dalykas
Istorija
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 29, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija evitkus
Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje ir valstybingumo siekiai Lietuvos valstybingumo atkūrimo pastangos...

Lietuva tarpukario metais

Istorija Prezentacija chillispice
Valstybės Taryba 1918 metų lapkričio mėnesio 2 d.atšaukė Uracho išrinkimą Lietuvos karalium , valdymo formos klausimą ji paliko spręsti steigiamajam seimui.Tą pačią dieną...

Trečiasis seimas

Istorija Prezentacija 2013 m. simonanana
Trečiasis Lietuvos Respublikos Seimas- atstovaujamoji įstatymų leidybos institucija, dirbusi nu0 1926m birželio 2 d. Iki gruodžio 30d. dabartinės Maironio universitetinės gimnazijos Kaune patalpose....

Lietuva tarp SSRS ir Vokietijos (3-4deš.)

Istorija Referatas 2017 m. longevity
Darbe pristatoma Lietuva tarp SSRS ir Vokietijos (1921 - 1940 metais). Svarbiausios vietos darbe pabrauktos, paryškintos. Pateikiamas literatūros sąrašas. Iš viso 8 psl....

Tarpukario mados

Istorija Prezentacija evana
žTarpukario mados žMoterų mados žVyrų mados žKaimo žmonių mados žNuotraukos žŠaltiniai